مرور رده

جراحی لثه

كورتاژ لثه اى

كورتاژ لثه اى چیست ؟ لغت کورتاژ در علم پریو (علم تخصصی لثه و بافتهای نگاه دارنده اطراف دندان) به معنی تراش دیواره لثه ای دندانی که دچار تحلیل بافتهای حمایت کننده از قبیل استخوان و .... تخریب الیاف نگاه‌دارنده شده، به منظور جداسازی بافت نرم…

ژنژیویت یا همان التهاب لثه

ژنژیویت ، التهاب محدود به بافت نرم ( التهاب لثه ) می باشد و شامل فرایند التهابی می باشد که به استخوان زیرین فک یا الیاف احاطه کننده دندان یا سمان ریشه گسترش نیافته است. این بیماری التهابی (نه عفونی) در بسیاری از موارد به علت عدم…