با توجه به شرایط کرونایی موجود در کشور متاسفانه پذیرش آنلاین فعلا مغدور نمیباشد.

برای تعیین وقت لطفا با مطب تماس بگیرید

۰۲۶۳۴۲۰۵۹۰۰

ثبت نوبت جدید غیرفعال می‌باشد.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم