افزایش حجم التهابی لثه ناشی از تنفس دهانی

برای افزایش حجم التهابی لثه ناشی از تنفس دهانی چه باید کرد ؟!

افزایش حجم لثه ای ممکن است در نتیجه تغییرات التهابی حاد یا مزمن ایجاد گردد. تغییرات التهابی مزمن و در نتیجه حجم مرتبط با آن شایع تر می باشد.به علاوه عموما افزایش حجم التهابی یک شکل ثانویه در هر یک از دیگر انواع افزایش حجم های لثه ای بود و افزایش حجم ترکیبی (combined) را ایجاد می نماید.در این گونه موارد شناخت کامل اتیولوژی (سبب شناسی) دو گانه و درمان کامل هریک از آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

افزایش حجم التهابی مزمن

نماهای کلینیکی : افزایش حجم التهابی مزمن لثه به صورت یک بادکردگی خفیف پاپیلای (لثه) بین دندانی و یا لثه ی مارجینال (لبه های لثه ای) شروع می شود .در مراحل اولیه یک برجستگی شبیه به جلیقه نجات در اطراف دندان درگیر ایجاد می نماید.این برجستگی می تواند بزرگتر شده و قسمتی از تاج را بپوشاند.

افزایش حجم می تواند لوکالیزه(در یک ناحیه از دندان هاى فک) یا ژنرالیزه( به صورت عمومى تمام لثه اطراف دندان هاى فک) باشد و به آرامی پیشرفت کرده و بدون درد می باشد مگر اینکه به آن عفونت حاد و یا تروما اضافه گردد.
گاهی افزایش حجم التهابی مزمن لثه به صورت یک توده ی پایه دار یا بدون پایه مجزا شبیه تومور ایجاد میگردد .میتواند در ناحیه اینترپروگزیمال (بین دندانى)بوده یا بر روی لثه چسبنده یا مارجینال قرار بگیرد ضایعات رشد آهسته ایی داشته و معمولا بدون درد می باشند .ممکن است اندازه ی آن خودبه خود کاهش یافته و به دنبال آن تشدید شده و افزایش حجم ادامه می یابد.
گاهی زخم های دردناکی در چین خوردگی بین توده افزایش یافته و لثه مجاور ایجاد میگردد.

تغییرات لثه ایی مرتبط با تنفس دهانی :

ژنژویت( بیمارى التهابى لثه) ناشى از افزایش حجم لثه ایی را اغلب می توان در افزادی که تنفس دهانی دارند مشاهده کرد لثه ی قرمز وادماتوز بوده و سطح نواحی اکسپوز(نواحى که در حفره دهان آشکار هستند) لثه دارای براقی منتشر می باشد.این نوع درگیری در نواحی قدامی ماگزیلا(فک بالا)شایع می باشد .

در بسیاری از موارد لثه تغییر یافته به خوبی از لثه ی نرمال مجاور که اکسپوز نمی باشد قابل تفکیک است .مکانیسم اصلی تنفس دهانی بر روی لثه شرح داده نشده .اثر مخرب آن عموما به دهیدراتاسیون سطحی(خشک شدن مخاط دهان در اثر تنفس دهانى ) نسبت داده می شود.

Rate this post
۴.۶/۵ - (۸ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم