آسپیرین یا سالیسیلیک اسید یک داروى ضد التهاب

Aspirin

آسپیرین یا سالیسیلیک اسید به عنوان یک داروى ضد التهاب، مسکن و تب بر مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند که در دوزهاى خیلى پایین (mg/kg ٠/۵ تا ١) تاثیر ضد انعقادى دارد. در صورتى که براى اثر تب برى ( mg/kg ۵ تا ١٠) و اثرات ضد التهابى (mg/kg ٣٠) به دوزهاى بالاترى نیاز میباشد.
آسپیرین از تشکیل پروستاگلاندین A2 در پلاکت ها جلوگیرى مى کند و در نتیجه با کاهش غیر قابل برگشت تجمع پلاکتی ، بر تشکیل ترومبین تاثیر مى گذارد.
مطالعات به چاپ رسیده زیادى وجود دارند که از قطع درمان آسپیرین به مدت ٧ تا ١٠ روز قبل جراحى اختیارى حمایت مى کند. از طرفى در بیمارانى که دوز پایین آسپیرین (کمتر از mg ١٠٠)را مصرف مى کنند نباید قبل از جراحى دهانى آسپیرین را قطع نمایند. اما در بیمارانى که از دوزهاى بالاتر آسپیرین ( بیشتر از mg ١٠٠ ) و یا از آسپیرین در ترکیب با سایر ضد انعقادها ( از قبیل پلاویکس ) استفاده مى کنند باید در صورت امکان مشاوره با پزشک معالج صورت گیرد و زمان خونریزى Bleeding time اندازه گیرى شود.

Rate this post

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم