مفهوم استعدادهای فردی در هیپنوتیزم

به نظر من تبیین این مفهوم به بیمار بسیار مهم است. چرا که بیماران محترم ظرفیت های متفاوتی را در زمینه هیپنوتیزم از خود نشان می دهند. بسیاری از درمانگران که به تازگی از هیپنوتیزم استفاده می کنند، از ارائه تلقین ها برای ایجاد پدیده های هیپنوتیزمی تا حدودی کراهت دارند، زیرا می ترسند اگر بیماران محترم نتوانند تلقین ارائه شده را تجربه کنند، چه واکنشی از خود نشان خواهند داد. به هر حال ، تبیین های زیر در صورت عدم تجربه ی هر آنچه تلقین شده ، طبیعی جلوه می کند ، و فرصت می دهد درمان گر و بیمار راحت تر باشند.

هیپنوتیزم شبیه چیست ؟

هر کدام از ما بصورت فردی هیپنوتیزم را تجربه می کنیم. یکی از چیزهایی که من می خواهم بدانم این است که هیپنوتیزم از نظر شما شبیه چیست؟ علائم گوناگونی وجود دارد که ما آنها را پدیده های هیپنوتیزمی ( ازقبیل بی دردی و بی هوشی ، فراموش ، توهمات و غیره ) می نامیم. افراد معدودی بطور طبیعی استعداد دارند تمام پدیده های هیپنوتیزمی را تجربه کنند. ولی باید دانست اکثریت ما ، در بعضی بسیار عالی ، و در بعضی موارد دیگر خوب ، و بالاخره در مواردی ، ۳ یا ۴ پدیده را اصلا نمی توانیم تجربه کنیم. باز هم اشاره میکنم ، که ما نمی توانیم همه چیز را در حالت هیپنوتیزم تجربه کنیم ، با وجود این هنوز این امکان وجود دارد که استفاده های زیادی از آن ببریم ، اما فقط نمی توانیم همه چیز را تجربه کنیم. احتمالا شما هم همین طور خواهید بود. باید بدانین احتمالأ بسیار یا اغلب چیزهایی که در مطب به شما تلقین می شود را تجربه خواهید کرد، ولی الزاما نه همه آنها را.

سخن دکتر مهیار : در مطب و محیط کار درمانی ( تاکید دارم در مطب ) اولین چیزی که من می خواهم انجام دهم این است که به شما فرصت دهم هیپنوتیزم را تجربه کنید ، و در باره ی بعضی از استعدادها و ظرفیت های ذاتی هیپنوتیزمی شما اطلاعاتی بدست آورم ، تا بتوانم کار هیپنوتیزمی خود را با توانایی های فردی شما سازگار کنم. این تبیین هم احترام به بیمار را منعکس می کند و هم اظطراب انجام کار را کاهش می دهد، بخصوص اگر بیمار نتواند همه چیزهایی را که به او تلقین کرده باشیم را تجربه کند، که معمولا یک سناریو ی طبیعی است. در اصل ما نمیخواهیم که بیمار حس کند فردی ضعیف و ناتوان است ، و در این مورد که آیا می تواند از هیپنوتیزم بهره گیری کند یا نه ، دچار شک و‌ تردید شود.

استعدادهای فردی در هیپنوتیزم
استعدادهای فردی در هیپنوتیزم

همچنین برای بیمار احترام آمیز خواهد بود که پس از انجام هیپنوتیزم او را در دادن بازخورد ترغیب کنیم و به ما بگوید چگونه می توانیم تجربه او را افزایش دهیم؛ هیپنوتیزم چیزی نیست که من پزشک برای بیمار انجام داده باشم ، بلکه چیزی است که توسط خود بیمار انجام داده می شود ، و در اصل من پزشک آنها برایت تسهیل کرده ام. بنابراین اگر شما این احساس را داشته باشی که من پزشک چگونه می توانم آنرا برای شما بهتر کنم ، لطفا آزرده تجربه ی خود به طور کامل برایم توضیح دهید. بطور مثال ای سخنان آشنای بیماران گرامی همیشه مورد توجه قرار می گیرد ، بعضی از بیماران ممکن است بگویند نیاز داشتم قدری وقت بیش‌تری به من می دادین ، یا بعضی دیگر ممکن است بگویند ، می توانستم سریع تر جلو روم و برای بعضی از چیزها آن قدر وقت نیاز نداشتم.

بطور کلی یادمان باشد هر هیپنوتیزمی خود هیپنوتیزم است و من پزشک فقط و فقط تسهیل کننده هستم همه چیزها توسط شما بیمار گرامی انجام خواهد شد ، بعضی از پدیده ها را کامل و بعضی از آنها را نسبی تجربه خواهی نمود ، تجربه پدیده های مختلف هیپنوتیزمی به ضعف و یا قدرت شخص بستگی ندارد و صرفا مثل هر تجربه دیگر با استعداد هیپنوتیزمی شخص رابطه مستقیم دارد.

۴.۵/۵ - (۴ امتیاز)
۴.۶/۵ - (۸ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم