دکتر محمودرضا نمدچی – دکتر مهیار

دکتر محمودرضا نمدچی ( دکتر مهیار ) دندانپزشک ، جراح دهان و دندان همه روزه از ساعت ۹٫۳۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ آماده ویزیت بیماران محترم است.