فرآیند به حرف آمدن کودک

به طور کلی فرآیند به حرف آمدن کودک و تکامل عمل کردی دهانی از یک مسیر قدام (جلو) به خلف(عقب) تبعیت می کند. در هنگام تولد لب ها نسبتا تکامل یافته اند و قادرند عمل مک زدن را به خوبی انجام دهند در حالی که اکثر ساختارهای عقبی دهان کاملا نابالغ اند. با گذشت زمان لازم است فعالیت بیشتری توسط قسمت عقبی زبان و همچنین حرکات پیچیده تر ساختارهای حلقی انجام شود.

اصل تکامل قدامی-خلفی به ویژه در ادا کردن حروف و فراگیری تکلم نیز برقرار می باشد. به صورت یک قاعده کلی اولین صداهایی که کودک ادا می کند صداهای دو لبی (Bilabial) مانند حروف (م) و (پ) و (ب) می باشد. به همین دلیل اولین کلماتی که کودک بیان می کند، ماما، پاپا ، بابا می باشد. با تکامل یافتن هر چه بیشتر ساختار دهانی ،حروف بی صدای (consonant) نوک زبانی مانند (ت) و (د) بیان می شوند و کودک شروع به ادا کردن کلماتی مانند (توپ) و (دد) می کند.

حروف صدادار  (sibilant) مانند (س) و (ز) که نیازمند قرار گیری نوک زبان نزدیک سقف دهان ولی نه در تماس با آن می باشد، مانند (سوسک) بعدا ادا می شوند و تلفظ آخرین صدای تکلم (ر) که نیازمند موقعیت دادن دقیق به زبان خلفی است معمولا تا ۴-۵ سالگی طول خواهد کشید.

به همین دلیل ادا کردن کلماتی که با حرف (ر) آغاز می گردند برای کودک یک یا دو ساله و حتی یک کودک سه ساله غیر ممکن بوده و در چنین شرایطی فرد بالغ و آگاه (پدر و مادر ) با آگاهی از زمان درست ادا کردن کلمات توسط کودک خردسال می توانند با یک آموزش اصولی در منزل خود، پیش از ورود کودک به مدرسه،شرایط درست آموزشی را ایجاد کنند.

Rate this post

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر