مصرف الکل و اثرات ناشی از مصرف الکل در بدن انسان (بالاخص دهان و دندان)

سوء مصرف الکل و اثرات ناشى از مصرف آن در بدن یکى از چالش هاى مطب هاى پزشکى و دندانپزشکی بوده است. وقتى به منابع معتبر دینى رجوع مى شود، مصرف الکل قویأ رد شده و شدیدأ نهى گردیده است بطورى که مى دانیم که در چیزى که خداوند متعال شدیدأ نفى فرموده نه تنها خیر و برکتى نیست بلکه دچار خسران هم خواهیم شد.عده اى از بیماران با استناد به این موضوع که مصرف الکل قویأ توسط هـمکاران محترم پزشک رد نگردیده و در برخى موارد حتى توصیه هم گردیده دچار سردرگمى هستند در اینجا این موضوع را به صورت اجمالى با هم بررسى خواهیم کرد.
حذف دارو در بدن یعنى ناپدید شدن مولکول هاى فعال از گردش خون یا بدن، که به دو روش صورت می گیرد.

حذف درجه یک:

بیانگر این موضوع است که سرعت حذف با غلظت متناسب است( یعنى غلظت بالاتر دارو با حذف بیشتر دارو در واحد زمان همراه است)،نتیجه آن است که غلظت پلاسمایى دارو با گذشت زمان،به طور تصاعدى کاهش مى یابد.داروهاى با حذف درجه یک نیمه عمر حذف مشخصى ارند که بدون توجه به میزان دارو در بدن ، ثابت است.

حذف درجه دو:

اصطلاح حذف درجه صفر نشان می دهد که سرعت حذف بدون در نظر گرفتن غلظت ثابت است .این موضوع در مورد داروهایی اتفاق می افتد که مکانیسم های حذفشان در غلظت های بالینی ،اشباع می شود.بنابراین غلظت های این داروها با الگوی خطی طی زمان کاهش می یابد.نمونه های تیپیک این نوع حذف عبارت اند از اتانول (در قسمت عمده غلظت پلاسمایی آن) ،پس مسمومیت با الکل یک وضعیت تهدید کننده جدى حیات مى باشد.

سالانه میلیونها نفر در سراسر جهان در اثر عوارض ناشى از نوشیدن مشروبات الکلى جان مى دهند. با پیشرفت علم و تکنولوژى،صنعتى شدن جامعه و یه وجود آمدن شهرهاى بزرگ، که افزایش شهرنشینى را به دنبال دارد،متأسفانه مصرف نوشیدنیهاى الکلى،سیگار و مواد مخدر رو به فزونى هستند،که اگر براى شیوع روز افزون أن چاره اندیشى و اقدام نشود عوارض اجتماعى زیانبخشى به بار خواهد آورد.

نقش مخرب مشروبات الکلى بر مغز انسان و تضعیف حافظه و عواطف، اثر آن بر روى سلسله اعصاب و جهاز هاضمه، بروز سرطان کبد، سرطان دهان ، سرطان گلو زخمهاى معده و اثنى عشر و سکته قلبى بر همگان آشکار است.

الکل و نوشیدنى هاى الکلى، باعث ایجاد Dehydration یا همان کم آبى (از دست رفتن آب بدن) بدن شده و دهان هم دچار خشکى و کمبود بزاق خواهد شد. از آنجایى که مهمترین عامل جلوگیرى از پوسیدگى دندان، عامل شستشو دهنده خود بزاق فرد مى باشد و این شستشو خاصیت پاک کنندگى پلاک هاى میکروبى را دارا مى باشد(از روى سطح دندان)،بنابراین مصرف مشروبات الکلى، بطور غیر مستقیم باعث افزایش فرآیند باکتریال،بروى سطوح دندانى و بدنبال آن افزایش میزان پوسیدگى دندانها شده و چنانچه همراه با استعمال دخانیات از قبیل سیگار باشد،این خطر چندین برابر خواهد شد!

Rate this post
۴.۷/۵ - (۹ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم