تأثیر شیر مادر بر دندان هاى کودک

تأثیر شیر مادر بر دندان هاى کودک چه گونه است ؟!

یک مطالعه جدید نشان داده است که بچه ها هر چه بیشتر از شیر مادر استفاده کنند احتمال اینکه در سنین بالاتر دندان هاى نامرتبى داشته باشند کمتر خواهد بود با این حال استفاده از پستانک عکس شیر مادر عمل مى کند و استفاده از آن حتى مى تواند تأثیر شیر مادر بر دندان هاى کودکش را خنثى کند.

محققان تاکنون فکر مى کردند تأثیر عمده شیر دهى مادران به کودکانشان از طریق شیر آنها است ولى اخیرأ متوجه شده اند که خود عمل شیر دادن و وجود سینه مادر در دهان کودک بر رشد دندان هاى او تأثیر میگذارد.

نامرتبى دندان هادر بچه هایى که در ۶-٣ ماه اول زندگیشان فقط از شیر مادر استفاده کرده بودند ۴۱ درصد کمتر شده بود و وقتى مدت این استفاده به بیش ازشش ماه میرسد درصد کاهش به بالاى ٧٢ درصد میرسد.

محققان مى گویند علت بهتر بودن امتداد دندان ها در بچه هایى که فقط از شیر مادر استفاده مىکنند اینست که در این بچه ها حرکات عظلات فک و زبان و گونه کاملأ به بچه هایى که از پستانک استفاده میکنند متفاوت است و همین تفاوت میتواند توجیه کننده اختلاف در ردیف بودن دندان ها باشد. بچه هایى که از شیر مادر استفاده میکنند بسیار بیشتر از بچه هایى که پستانک از عظلات فک استفاده میکنند.

محققان میگویند استفاده از پستانک از عوامل مهم برهم زننده نظم دندان ها است و به والدین توصیه مى کنند که اگر به هر دلیلى کودکشان از پستانک استفاده میکند آن را تا سن ١٢-۶ ماهگى کنار بگذارند.

۴.۸/۵ - (۱۳ امتیاز)
Download PDF

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم