بوتاکس پیشرفته چه گونه انجام می شود ؟

بوتاکس پیشرفته چه گونه انجام می شود ؟

تزریق در دو سوم تحتانی صورت بعنوان اجرای پیشرفته تزریق بوتاکس شناخته می شود. دو سوم تحتانی صورت ناحیه ای است با عملکرد بسیار بالا، بعلاوه در زمان بیان حالات صورت، عضلات این مناطق ( دو سوم تحتانی صورت ) باید به طور اساسی در جویدن و صحبت کردن شرکت کنند.

عضلات تحت درمان در ناحیه تحتانی صورت باید به طور کامل عملکرد خودشان را از دست ندهند که این خود نیازمند یک پزشک حرفه ای که بارها تزریق بوتاکس را انجام داده و نقاط دقیق تزریق را همراه با آگاهی کامل از تزریق دارا باشد.

درمان بوتاکس ( سم بوتولینوم ) در ناحیه گردن ، زیر بغل جهت جلوگیری از تعریق زیاد و تمام نواحی صورت بغیر از یک سوم فوقانی صورت به اعتقاد بنده نیازمند تحصیلات تکمیلی و تجربیات فراوان و به عنوان اجرای پیشرفته تزریق بوتاکس معرفی می گردد.

تزریق در این نواحی به علت ریسک بالای اثرات جانبی زمان صورت می گیرد که پزشک دارای تحصیلات عالی توام با تجریه تزریق های مکرر بوده تا بتواند روند اجرای تزریق را بسیار سالم و مطمئن اجرا کند.

Rate this post
۴.۷/۵ - (۹ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم