اجرای مبتدی تزریق بوتاکس چه گونه انجام می شود ؟

اجرای مبتدی تزریق بوتاکس چه گونه انجام می شود ؟

عضلات با عملکرد بیش از حد ناحیه یک سوم فوقانی صورت ( خط اخم، پنجه کلاغی دورچشم و خطوط افقی ناحیه پیشانی ) بهترین نتایج توام با بهترین اثر ماندگاری را می توان متوقع بود.

این مناطق دارای کمترین اثرات جانبی می باشند. این نواحی برای مبتدیان ( پزشکان تازه کار ) بهترین گزینه برای تزریق درمانی بوتاکس جهت کاهش چین و چروک صورت می باشد و توصیه بنده در اکثر کلاس های آموزشی به پزشکان و دندانپزشکان گرامی جهت شروع تزریق بوتاکس به منظور اجرای کار زیبایی ، درمانی به دلیل عوارض حداقل در این نواحی می باشد.

Rate this post
۴.۷/۵ - (۹ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم