کج گردن

TortiCollis or Wry Neck

کج گردن ،انقباض یک طرفه عضله استرنو کلیدو ماستوئید ( جناقی چنبری پستانی )سبب این عارضه بوده  و باعث عدم تقارن سر و گردن می شود. در نتیجه سر به طرفی که کوتاهی عضله وجود دارد و چانه به طرف مقابل می چرخد.

کج گردن

کجی گردن دارای انواع مختلفی است که چند نمونه آن را در اینجا خواهم  پرداخت :

کج گردن مادر زادی (Congenital TortiCollis) :

بیشترین علت کجی گردن مادرزادی ، در نتیجه کشیدگی بیش از حد عضله استرنو کلیدو ماستوئید ( جناقی چنبری پستانی ) در طی یک زایمان مشکل می باشد، این کشیدگی باعث خونریزی در عضله شده و محل خونریزی تبدیل به نسج فیبروزی می گردد که باعث کوتاهی عضله میشود، زائده ماستوئید به پایین و به سمت مفصل استرنو کلاویکولار ( مفصل جناقی ترقوه ای )  همان طرف کشیده شده می شود. مهره های گردن در وضعیت فلکسیون  ( کشیده گی ) قرار می گیرند و صورت به بالا و سمت مقابل نگا ه می کند. در صورت عدم درمان ، تغییرات رشد نامتقارن در صورت روی خواهد داد و مهره های گردنی ممکن است به شکل گوه wedge در آیند.

کج گردن اسپاسمی (Spasmodic TortiCollis) :

این حالت در اثر انقباضات مکرر و مزمن عضلات استرنو کلیدو ماستوئید (جناقی چنبری پستانی ) و تراپزوئید ( ذوزنقه ای ) می باشد و منشأ روانی دارد. در موارد شدید قطع بخش نخاعی عصب زوج یازدهم ، عصب اکسسوری ممکن است ضروری باشد.

کج گردن عصبی (Neurologic TortiCollis) :

بدنبال ضربه ، کشیده شدن یا قطع عصب اکسسوری ( عصب زوج یازدهم مغزی ) که عضلات استرنو کلیدو ماستوئید ( جناقی چنبری پستانی ) و تراپزوئید ( ذوزنقه ای ) را عصب دهی می کند ایجاد می گردد.

 

۳.۸/۵ - (۹ امتیاز)
۴.۷/۵ - (۹ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم