ارتباط بین مشکلات دندانی فکی و روانی اجتماعی ناشی از آن

برخی مطالعات درباره  ارتباط بین مشکلات دندانی فکی و روانی اجتماعی ناشی از آن که در سال های اخیر انجام شده است این موضوع که روابط غلط دندانی و فکی شدید می تواند معلولیت اجتماعی حساب شود مورد تأیید قرار داده است.

کاریکاتور شخصی که خیلی باهوش نیست معمولا بصورت فردی با دندانهای ثنایای ( مجموع هشت دندان تیز جلو دهان که چهار در بالا و چهار در پایین قرار دارد) بیرون زده نمایش داده می شود. جادوگری که سوار بر جارو است هم چانه ای بیرون زده دارد که نشانه نوعی ناهنجاری فکی به نام ناهنجاری فکی کلاس سه (Malocclusin class III) می باشد. دندانهای مرتب و لبخندی زیبا تأثیری مثبت در تمام سطوح اجتماعی و در تمام سنین دارد در حالی که دندان های نامنظم و بیرون زده تأثیر منفی به جا می گذارد.

ظاهر یک فرد می تواند در انتظاراتی که معلمین دارند و به دنبال آن پیشرفت دانش آموزان در مدرسه، در یافتن شغل و انتخاب همسر مؤثر باشد. در بررسی های روانی-اجتماعی که با ارائه عکس های مختلف از حالات دندانی متفاوت به اشخاصی که دندان هایشان ارزیابی می شد، مشخص گردید که از نظر فرهنگی بین فرهنگ های مختلف تفاوت زیادی وجود ندارد. نمای دندانی که از نظر آمریکا ها مطلوب است از نظر استرالیایی ها و آلمان شرقی نیز مطلوب است و بزعکس ظاهر دندانی که در آمریکا یک معلولیت اجتماعی محسوب می شود در سایر فرهنگ ها نیز همین گونه تلقی می شود.حتی در میان افرادی که خود جزو گروه های با دتدان های بیرون زده هستند نیز دندان های بیرون زده مطلوب و پسندیده نیست.

هیچ شکی نیست که کلأ واکنش افراد نسبت به ظاهر دندان های دیگران می تواند بر روی وضعیت رفتاری آنها تأثیر بگذارد.در موارد شدیدتر و مهم تر این وضعیت باعث معلولیت ناشی از ناهنجاری می شود.

اگر ظاهر دندان های شما در روش برخوردتان با دیگران تأثیرگذار باشد،معلولیت دندانی شما از نوع شدید محسوب می شود.

جالب است که تأثیرات روانی ناشی از ظاهر ناپسند دندان ها و صورت به طور مستقیم با شدت و ضعف مشکل از نظر آناتومیکی ارتباط ندارد.کسی که ظاهر به شدت ناپسندی دارد ( مثلأ چانه بیرون زده و یا ثنایای نامنظم) گاهی با واکنش های متفاوت ، گاهی مثبت و گاهی منفی ، رو به رو می شود. به نظر می آید که وقتی که پاسخ افراد به یک نقص یکنواخت است سازش با آن راحت تر است تا این که واکنش های متفاوتی از طرف دیگران ابراز شود.پاسخ های غیر قابل پیش بینی تنش ایجاد می کند و می توانند اثرات بد شدیدی به همراه داشته باشند.

میزان تأثیر نقص های فیزیکی افراد بر روحیهٔ آنها نیز به شدت به نحوهٔ برخورد و تلقی خود فرد از آن نقص بستگی دارد.نتیجه این می شود که یک مشکل آناتومیکی خاص ممکن است برای یک نفر اصلأ مهم نباشد در حالی که فرد دیگری همان مشکل را برای خود مشکل بزرگی بداند. به نظر می رسد دلیل اصلی که مردم به دنبال درمان ارتودونسی هستند این است که مردم می خواهند مشکلات رونی- اجتماعی مربوط به ظاهر صورت و دندان های خود را به حداقل برساند. این مشکلات فقط مشکلات زیبایی نیست بلکه می تواند تأثیر بسیار مهمی روی کیفیت زندگی افراد بگذارد.

Rate this post
۴.۶/۵ - (۸ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم