ویروس هرپس سیمپلکس (تبخال)

Herpes Simplex Virus

ویروس هرپس سیمپلکس[HSV] ویروسی حاویDNA وعنصری از خانواده هرپس ویروس انسانی [HHV]است .دو نوع از ویروس های HSV شناخته شده اند:تیپ۱{HSV_1 ,HHV_1} وتیپ ۲{HSV_2,HHV2}
انسان ها به عنوان تنها میزبان های ذخیره محسوب میشوند و تمامی ویروس ها HHVتوانایی اسکان دائمی برای تمام طول زندگی را در میان سلولهای آلوده دارند.
ویروسHSV_1 عامل تبخال دهانی عمدتا از طریق بزاق آلوده ویاضایعات فعال ضایعات دهانی منتشر میشود و بیشترین انطباق و خوگیری را در مناطق دهان ,صورت و چشم بروز می دهند .نواحی حلق ,لبها و چشم ها و پوست بالای ناحیه کمر از شایع ترین نقاط درگیر عفونت میباشد .مهم ترین نقاط تطابق ویروسیHSV_2مناطق تناسلی می باشد و انتقال این ویروس ها عمدتا از طریق تماس جنسی صورت میگیرد .و عموما عفونت نواحی تناسلی و پوست زیر ناحیه کمر را در بر می گیرد.
ویروس ها آنقدر شبیه هم بوده که آنتی بادی های ایجاد شده بر علیه یکی قابلیت بالا بردن وضعیت ایمنی در نوع دیگر را ایجاد میکند و باعث میشود شانس اطلاع به نوع دیگر را به طور محسوسی کاهش می دهد.
راه درمان تبخال استفاده کردن از سوسپانسیون آسیکلوویر یه شکل شوینده و بلعیدنی در طی سه روز اول که منجر به تسریع مشخصی در التیام بالینی خواهد شد و بع طور محسوسی از ایجاد ضایعات جدید جلوگیری به عمل خواهد آورد.
به کارگیری داروهای ضد ویروسی به شکل کپسول یا قرص به علت اینکه این فرمول ها زمان بیشتری را برای ایجاد تاثیر قابل ملاحظه دارند کم اثر تر میباشند.

Rate this post
۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم