زگیل تناسلی در دهان و دندان

Condyloma acuminatum in dental

کندیلوما آکومیناتوم ( زگیل تناسلی ) یک نوع پرولیفراسیون ( افزایش تعداد سلول بافت پوشاننده دستگاه تناسلی ) اپی تلیوم سنگفرشی مطلق دستگاه تناسلی ، ناحیه پری آنال ( اطراف سوراخ مقعد) ، دهان و لارنکس ( خنجره)  است که با ویروس القاء می گردد.یک یا تعداد بیش‌تری از انواعHPV  ، ۲ ، ۶ ، ۱۱ ، ۵۳ ، ۵۴  ( ویروس  پاپیلومای انسانی ) اکثرا  در ضایعه یافت می شوند.

با این وجود ، انواع پر خطر ۱۶، ۱۸ نیز به طور شایع خصوصا در ضایعات انوژنیتال ( مقعدی – تناسلی)یافت می شوند. کندیلوما را به عنوان بیماری انتقال یابنده از راه جنسی ( STD) در نظر می گیرند که در آن ضایعات  در ناحیه تماس جنسی و یا تروما ( آسیب بافتی) ایجاد می‌کردند . این ضایعه ۲۰‎٪ از کل  بیماری های انتقال یابنده از طریق جنسی که در کلینیک های مخصوص این بیماری ها تشخیص داده شده اند تشکیل می دهد و ممکن است هنگامی که در کودکان یافت شود نشاندهنده سوء استفاده جنسی باشد . یافته شدن کندیلومای دهانی و آنوژنیتال به طور همزمان یافته غیر معمولی نیست.

دوره انکوباسیون ( کمون) جهت کندیلوما یک تا سه ماه پس از تماس جنسی می باشد . خود تلقیحی به سایر نواحی مخاطی نیز محتمل است.

نمای بالینی زگیل تناسلی در دهان

زگیل تناسلی در دهان
زگیل تناسلی در دهان

کندیلوماها اغلب در سنین ده تا بیست سالگی و یا در بالغین جوان یافت می شود. اما تمامی افراد در تمام سنین مستعد هستند . ضایعات دهانی به طور شایعتر در مخاط لبیال ( مخاط قسمت لبی یا بیرونی ) ، کام نرم و فرنوم لینگوال ( پرده زیر زبانی ) ایجاد می شود. کندیلومای تیپیک بصورت یک توده اگزوفیتیک  (توده  برجسته) غیر حساس ، با حدود مشخص ، صورتی و بدون پایه است که برجستگی های کوتاه و نوک ‌پهنی دارد.

کندیلوما تمایل به رشد به اندازه بزرگ‌تری نسبت به پاپیلوما دارد و مشخصا به سایر کندیلوماها متصل می شود . میانگین اندازه ضایعه به یک تا یک ونیم سانتی متر هم می‌رسد هر چند در ناحیه دهان اینگونه ضایعات دهانی به اندازه ای بزرگ‌تر از سه سانتی متر هم گزارش شده اند. باید دانست که کندیلوما آکومیانتوم یک ضایعه پرولیفراتیو ( افزایش سلولی ) خوش خیم  از اپی تلیوم مطبق سنگفرشی آکانتوتیک   ( پوشش مخاطی چند لایه سلولی شاخی شده )  است که دارای برجستگی پاپیلری است که به طور خفیفی کراتوتیک شده اند.

درمان زگیل تناسلی

کندیلومای دهانی اغلب توسط به کار گیری اکسیژن محافظه کارانه از طریق جراحی درمان می شود . سوزاندن توسط لیزر روش دیگری است که مورد استفاده قرار میگ گیرد ( با توجه به فیلد دوم تخصیصی اینجانب در زمینه لیزر ، این روش را در حال حاضر خیلی نمی توانم توصیه کنم) اما این روش سوالاتی را برانگیخته است از جمله گسترش HPV ( ویروس پاپیلومای انسانی ) از طریق هوا توسط قطرات بسیار ریز که از طریق تبخیر بافت دارای ضایعه ایجاد می شود.

لطفا توجه شود ، بدون در نظر گرفتن روش مورد استفاده ، کندیلوما بایستی برداشته شود چرا که میری است و می تواند به سایر نقاط دهان و سایر افراد خانواده از طریق تماس مستقیم ( اغلب از طریق سکس واژینال ، روش های دهانی ، سکس از ناحیه مقعد ، سکس همزمان از ناحیه واژینال و مقعد ) انتقال یابد. در ناحیه آنوژنیتال (مقعدی ، واژینال) ، خطر تبدیل کندیلوما ها به بدخیمی و تبدیل به کارسینومای سلول سنگفرشی (اسکوآموس سل کارسینوما ) SCC افزایش مییابد. اما این مطلب در مورد ضایعات دهانی مشخص نشده است.

۴.۲/۵ - (۱۲ امتیاز)
۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم