خونریزی تهدید کننده حیات (عوارض جراحی ایمپلنت)

life threatening hemorrhage

قرار دادن ایمپلنت های دندانی به روش جراحی عمل نسبتأ بی خطری است. در هر صورت از سال ۱۹۸۴ ، ۱۱ مورد گزارش از خونریزی های تهدید کننده حیات در نتیجه قرار دادن ایمپلنت ها در مندیبل (فک پایین) گزارش شده است . اگر چه این موارد نادر هستند و بیشتر دندان پزشکان هرگز با این عوارض خاص روبرو نمی شوند ، بهتر است از ریسک های موجود و نحوه درمان آگاهی داشته باشیم. علت خونریزی داخلی مشخص در کف دهان ، که معمولأ به علت سوراخ شدن صفحه کورتیکال (قشری استخوان) لینگوال اتفاق می افتد و تورم مربوط به آن در کف دهان و زبان ، که انسداد تنفسی را موجب می شود ، می باشد . خونریزی مشخص در حین جراحی مربوط به تهاجم به عروق خونی می باشد ، اما ممکن است یک تا شش ساعت پس از توقف خونریزی اولیه هم رخ دهد.

هماتوم هایی که در فضاهای لینگوال (زبانی)  ، ساب لینگوال (زیر زبانی)  ، ساب مندیبولار (تحت فکی)  و ساب منتال (تحت چانه ای) اتفاق می افتند ، سبب جابجایی و یا بزرگ شدن زبان و کف دهان که ممکن است منجر به انسداد کامل راه هوایی شود ، می گردند.‌این عرضه ثانویه به چندین مرحله جرای شامل کشیدن ، بی حسی موضعی لینگوال ، استفاده از وسایل چرخنده تیز ، اعمال پریودنتال(جراحی های اثه ای)  و وستیبولوپلاستی ها گزارش شده است.

به طور اولیه دو شریان عمده به کف دهان خونریزی کرده و با خونریزی تهدید کننده حیاط مرتبط هستند :

شریان لینگوال (زبانی) و شریان فاسیال (صورتی)

شریان لینگوال
شریان لینگوال

 به منظور انتخاب روشی برای کنترل شرایط ، تعیین منشأ و مبدأ خونریزی حائر اهمیت است. شریان لینگوال معمولا دومین انشعاب قدامی ( سومین انشعاب به طور کلی) شریان کاروتید خارجی می باشد که از روی استخوان ها یوئید(لامی)  عبور کرده و شریان عمده زبان محسوب می شود . هنگامی که به این شریان به عنوان مبدأ خونریزی مشکو ک هستیم، باید بدانیم که بیرون کشیدن زبان، شریان لینگوال را بر روی استخوان هایوئید فشرده ساخته و جریان خون به این ناحیه را کاهش می دهد. همچنین شریان لینگوال انشعابی مهم به نام شریان ساب لینگوال به قطر دو میلیمتر دارد. این شریان خونرسانی لثه لینگوال (لثه سمت زبانی) و سمت لینگوالی صفحه کورتیکالی قدامی مندیبل و سایر ساختمان ها را بر عهده دارد.

شاخه های کوچکتر این رگ از طریق سوراخ های لینگوال  وارد صفحه کورتیکال (استخوان قشری قسمت زبانی) لینگوال می شوند. به طور مشخص سوراخ های لینگوال در میدلاین ( خط وسط) صفحه کورتیکال لینگوال درست زیر توبر کل های چانه ای (دکمه های چانه ای) در فاصله متوسط شش میلیمتر از بوردر (لبه ) تحتانی مندیبل یافت می شوند. همچنین اغلب سوراخ های فرعی در ناحیه پرمولرها ( کرسی کوچک) مشاهده می شوند. شریان فاسیال معمولأ سومین انشعاب قدامی (؛چهارمین به طور کلی ) شریان کارتید خارجی می باشد. این شریان در پایین مندیبل (در ناحیه مولر دوم )  لوپ( دایره وار)  تشکیل داده و سپس از طرف خارج به لبه قدامی عضله ماستر ( عضله جونده) دوم ( بردیگی antegoninal) نزدیک می شود تا نواحی ای از صورت را خونرسانی کند. شریال ساب منتال با قطر دو میلیمتر از شریال فاسیال درست قبل از این که از بوردر تحتانی مندیبل عبور کرده و در قسمت داخل و تحتانی مندیبل امتداد یابد ، انشعاب می یابد.

اگر به این شریان در حادثه خونریزی مشکوک هستیم ، اعمال فشار در سمت داخل و لینگوال بریدگی مندیبل درست در جلوی اتصالت عضله ماستر مشخصأ جریان خون در این رگ را کاهش می دهد. Bavitz و همکاران مشاهده کردند که شریان ساب لینگوال در ۵۳% مندیبل ها غایب یا کوچک و یا کم اهمیت است. هر چند همچنین گزارش شده است که این شریان منبع اصلی خونرسانی به کف دهان در ۲۹ تا ۵۹ درصد موارد می باشد. فرورفتگی ساب لینگوالی( فرو رفتگی در ناحیه زیر زبانی)  مندیبل در بالای اتصالات عضله ماستر از ناحیه دندان لترال تا ناحیه پرمرلر اول قرار گرفته و از بیماری به بیمار دیگر از نقطه نظر عمق قرارگیری بسیار متغییر است. به علاوه قسمت قدامی مندیبل اغلب پس از ابتدایی سمت لیبال استخوان یا حتی بیشتر از آن ، پس از تحلیل ریج باقی مانده C-h  در یک مندیبل ، متمایل به سمت لینگوال می شود . تلاش برای قرار دادن ایمپلنت ها در جهت محور طولی دندان های از دست رفته ممکن است منجر به سوراخ شدن مندیبل از سمت لینگوال به ویژه در ناحیه کانین ها شود. در مروری بر مقالات که توسط Kallpidisو Setayesh انجام گرفت شایع ترین محل برای خونریزی تهدید کننده حیات در حین صفحه لینگوال بود. از جمله سایر علل به پاره شدن پریوست لینگوال در حین بلندکردن و دستکاری فلپ اشاره شد.

علائم و نشانه های خونریزی تهدید کننده حیات در کف دهان شامل :

 • تورم و بلند شدن کف دهان

 • افزایش اندازه زبان که حتی ممکن است در مواردی از دهان بیرون بزند

 • خونریزی منتشر و ضرباندار از محل که به آن مشکوک هستیم

شامل :

۱. فشار دو دستی بدین صورت که یک انگشت در داخل دهان بر روی انگشت در خارج از دهان قرار گرفته و دو انگشت به هم فشار می آورند.

۲. زبان را بیرون کشیده و سپس این که آیا خونریزی کاهش یافته یا نه بررسی می شود ( جریان خون شریان لینگوال کاهش می یابد) . فشار عمیق در قسمت داخلی و تحتانی  تنه مندیبل در ناحیه بریدگی antegonial ازریابی می شود ( جریان خون شریان فاسیال کاهش می یابد ) .

۳. سر را بلند کنید . این عمل جریان خون به ناحیه را تا ۳۰% کاهش می دهد.

۴. یک راه هوایی دهانی – حلقی را در پشت زبان قبل  از آن که بزرگ شده و ورود وسیله را تقریبأ غیر ممکن می سازد، قرار دهید.

۵. عوامل انعقادی را در محل اوستئوتومی بر رو و یا داخل بافت پریوست لینگوال قرار دهید.

۶. فشار محکمی را بر روی زائده transverse چهارمین مهره سری در گردن در طرف خونریزی دهنده اعمال کنید ( این عمل جریان خون در شریان کاروتید خارجی را کاهش می دهد).

۷. در صورتی که این تلاش ها برای متوقف کردن علائم خونریزی تهدید کننده حیات موفقیت آمیز نبود و یا این مشکلات چندین ساعت بعد شروع شد، بیمار را به بیمارستان منتقل کنید. برای انتقال بیمار به بیمارستان تأمل نکنید. نکته؛ در صورتی که انسداد کامل راه هوایی مانع از تنفس بیمار شود، ممکن است تزریق کورتیکوستروئید ، آخرین اقدام محتمل ، قبل از لوله گذاری باشد.

مراحل انجام شده در بیمارستان برای درمان خونریزی در این حالت شامل :

(۱) بستن رگ های دچار مشکل ، (۲) لوله گذاری  داخل تراشه ای (از دهان یا بینی) ، (۳) تراکئومی اورژانسی .

در مقالات زمان بستری شدن در بیمارستان از ۱ تا ۱۱ روز گزارش شده است. مواردی از اینجا خونریزی تهدید کننده حیات با آماده سازی محل ایمپلنت در ناحیه مولر دوم وجود دارند، هر چند در مقالات کمتر به آنها اشاره شده است. سوراخ شدن صفحه لینگوال به علت آندرکات مشخص زیر عضله مایلوها یوئید اتفاق می افتد. علاوه بررفرورفتگی  ساب لینگوال ، فرورفتگی مشخص تر ساب مندیبولار پایین تر از اتصالات عضله مایلوها یوئید در ناحیه مولر اول تا سوم یافت می شوند. گاهی عرض استخوان باقی مانده برای ایمپلنت به میزان کافی وجود دارد اما زاویه قراردهی ایمپلنت برای حمایت مناسب از پایه پروتز سبب قرار دادن ایمپلنت بر روی فرورفتگی ساب مندیبولار و شریان فاسیال می شود.

هنگامی که دندانپزشک استخوان را دریل می کند با صفحه متراکم لینگوال برخورد می کند. فشار زیاد بر روی دریل ممکن است منجر به سوراخ شدن صفحه لینگوال شود. از آنجایی که فشار زیاد برای اوستئوتومی مورد نیاز بوده ، پس از سوراخ شدن این صفحه دریل به سرعت چند میلیمتر بعد از کورتکس لینگوال را طی می کند. هنگامی که یک شریان به صورت نسبی قطع می شود به جای انقباض و تشکیل لخته پلاکتی خونریزی  ادامه یافته و فضای ساب مندیبولار را پر میزکند . در نمای خارج دهانی یک فضای متورم در زیر مندییل ، چون این فضا زیر اتصالات عضله مایلوهایوئید است ، مشاهده می شود . در این شرایط ، فشار بر روی بریدگی antegonial مؤثر نیست، زیرا پاره شدگی شریان قبل از این  لندمارک استخوانی است. اعمال فشار بر روی زایده transverse  چهارمین مهره و بلند کردن سر ، از راههای اولیه برای کاهش جریان خون ناحیه است.

اعمال فشار خارجی محکم بر روی قسمت تحتانی کف دهان و فشار داخلی با یک انگشت بر روی محل خونریزی هم مفید است. اگر حدود ناحیه درگیر در حال توسعه یافتن است. قرار دادن راه هوایی nasotracheal و یا orotacheal و انتقال بیمار به بیمارستان از اقدامات مناسب هستند.

کلید طلایی کنترل خونریزی تهدید کننده حیات ، پیشگیری است. آگاهی از اندرکات های استخوانی با استفاده از CT-scan و تصاویر بازسازی شده و یا لمس صفحه استخوانی با استفاده از CT-scan و تصاویر بازسازی شده و یا لمس صفحه لینگوال مندیبل در زمان جراحی به دست می آید. قرار دادن یک stop در طول مطلوب دریل مفید بوده و مانع از دریل کردن چندین میلیمتر اضافی پس از سوراخ شدن صفحه لینگوال می شود . استفاده از ایمپلنت های کوتاهتر که نیاز به رسیدن به صفحه کورتیکال مقابل را کاهش می دهد هم ، اغلب مناسب تر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر مریم پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید
  دختر من 15 ماهشه دو تا دندون پایینش در امده از بالا هم یکی تقریبا یک ماه پیش درامد ار دیروزه کنار همون انگار لثه ورم زیاد کرده و اویزون شده خیلی نگرانم میترسم مراجعه کنم بگن جراحی لازمه لطفا راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام مریم عزیز
   لطفا حتما به دندانپزشک اطفال مراجعه کنید
   احتمالا یک جراحی کوچک مورد نیاز است!

 • تصویر کاربر طناز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام من 30سالمه دندون پروتزی گذاشتم باهاشون خیلی مشکل دارم اول باسقش خیلی اذیتم میکنه میشه برش دارم؟دومین سوالم ی کمی دندونم ترک خرده میشه درستش کرد؟وسوال دیگم اینه که دندون ژله ای بهتره یا معمولی ؟برام شل هستن میشه سفتشون کنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام طناز گرامی
   پروتزهای متحرک واقعا برای بیمار مشکل درست می کنند
   و قسمت سقفی انرا نمیشه برداشت
   بسته به میزان استخوان و لثه شما می توان از انواع ژله ای هم استفاده نمود

 • تصویر کاربر میا دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  برای از بین بردن بوی بد دهان مخصوصا صبح‌ها چه راه حلی جز نخ دندان و مسواک و دهانشویه داریم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام میا عزیز
   باید معاینه بشین
   ببینیم علت بوی بد منشا دهانی دارد یا غیر دهانی

 • تصویر کاربر علی شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم برای چسباندن روکش دندان چقدر بایدهزینه پرداخت کنم؟
  بنده هرجارفتم گفتن نمیکنیم یا هزنیه خیلی بالا
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام علی گرامی
   در صورتی که دندان زیر روکش سالم باشد بسته به تعداد واحد روکش واحدی ۶۰ تا یکصد هزارتومان دریافت میگردد

 • تصویر کاربر ویشکا شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت اقای دکتر
  پسر من ۱۰ ماهه هست و دندان های فک بالایی اش مثل عکس کودک این مقاله روئیده است آیا دندان هایش دارای مشکل هست؟من میترسم دندان هایش به سمت جلو انحراف داشته باشد
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام ویشکای عزیز
   در حال حاضر نگران نباشین و زمان بدین تا وضعیت رویشی ایشون ادامه پیدا کنه الان وقت ارزیابی نیست

 • تصویر کاربر فرشته شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر من میخواهم دندانم را بکشم ولی نمیدانم دیابت دارم یا نه خطری ندارد اگر دیابت داشته باشم ممنون.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام فرشته گرامی
   اگر ریسک وجود دیابت دارین حتما آزمایش بگیرین
   FBS و HBA1c
   این دو مورد را ارزیابی کنین و منو در جریان بزارین

 • تصویر کاربر مجید شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر وقت بخیر

  بنده بمدت دو هفته است که دندان درد گرفتم و همزمان لثه های من هم به خاطر حساسیت متورم شد تا دو روز پیش درد کاهش پیدا کرد ولی سه تا از دندانهای جلوی من بخاطر حساسیت لثه ها لق شدن و این لق شدن رو احساس میکنم ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که چیکار باید انجام بدهم با تشکر و سپاس از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام مجید گرامی
   لق شدن دندان عوامل زیادی داره
   اگر بیماری لثه باشه بسته به تخریب درمان های متفاوتی داره
   برای اینکار با یک پریودنتیست مشورت کنین یا تشریف بیارین مطب من تا مسیر درمان رو هموار کنم

 • تصویر کاربر امیر پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل فک پایین سمت چپ پر کر دم نزدیک به دو هفته است ولی فکم حدود 2 cm باز می شه پیش دکتر معالج رفتم قرص دیازپام 2 ومتو کاربامول داد ولی کماکان به همان حالته غدا تو دهان انداختن مشکل دارم ودرد اولیه در حال جویدن دارم لطفا رهنمای کنید تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام
   چند حالت میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه
   ۱ جای تزریق بی حسی دندان پرشکی
   ۲ عفونت
   احتمال عفونت صفر است
   پس جای تزریق بی حسی که بهش میگن تریسموس ( منطقه را گرم نگه دارین و با حرکات فیزیولوژیک کم کم فک رو باز کنین و از مسکن های NSAID مثل بروفن یا دیکلوفناک هم استفاده کنین)

 • تصویر کاربر Yasin دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام ببخشین میشه یه چسب خوب بهم معرفی کنین
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام یاسین
   در صورتی که در بازار موجود باشه
   چسب یا به عبارت درست سمان
   فوجی سم عالیه
   البته باید بفرمایین برای چه کاری میخواهین تا دقیق بگم

 • تصویر کاربر الهام یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. من سه روز است دندان عقل نهفته م رو جراحی کردم‌ ورم خوابیده ولی دردش همچنان ادامه داره. غیر عادیه؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام
   بسته به اینکه‌جراحی چقدر سخت باشه ( دندان عقل نهفته در نسج سخت ) درد و ورم بیشتره)
   تا سه روز و کمی بیشتر هم مورد غیر عادی نیست

 • تصویر کاربر لیلا شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر. ایا بعد از کورتاژ لثه احتمال لق شدن دندان ها وجود دارد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   نه امکان نداره احتمالا دلیل دیگه ای داره
   برای بررسی کاملتر لطفا تصویر رادیوگرافی فکتون را برام ارسال کنین

 • تصویر کاربر شهره چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام ۷ روز است دندان عقل پایین را کشیده ام هرروز دردش بیشتر می شود از امروز هم دندانهای ردیف بالا هم درد می کند در داخل حفره استخوان سفید دیده میشود آیا آن استخوان فک هست؟یا ریشه ی دندان عقل؟درد دندان ها را چکار کنم متشکرم از راهنمایی تان
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام شهره
   در داخل حفره با توجه به مطلبی که فرمودین معمولا دو حالت احتمالش هست یک ریشه دندان که احتمالش کمه دو سفیدی استخوان فک که احتمالش زیاده
   در چنین شرایطی رادیوگرافی فک دقیق مشخص میکنه که واقعا کدام یک از این دو حالت است
   در مورد درد دچار حفره خشک شدین که با دارو خیلی قابل کنترل نیست به دندان پزشک مراجعه کنین و درمان حفره خشک یا dry socket را پیش بگیرن

 • تصویر کاربر سپیده جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. پسرمن ۹ماهشه و از ۱ماه پیش دندون بالایی نیش زده و تا امروز ک کل خط دندون اومده بیرون. ولی از دیروز دور دندون پسرم یک پوست زرد هست. شبیه ی آفته بزرگه. میخاستم بدونم این مسعله طبیعیه یا مشکلی پیش اومده؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام سپیده
   آیا این پوسته با درد است یا خیر
   ترشح دارد؟
   در صورت اینکه علائم بالا را ندارد لطفا با گاز استریل رعایت بهداشت را برای کودکان به جا اورین

 • تصویر کاربر مرضیه پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیااگرخودمان روکش را بچسبانیم عفونت ایجاد نمیشود؟چراروکش دندان ایمپلنتی که موقت چسبانده شده مدام بیرون میاید؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   یادتون باشه روکش توسط سمان چسبانده می‌شود نه توسط چسب
   پس با چسباندن شما روکش آسیب می بیند
   در ضمن احتمال میدم گیره زیره روکش کم باشد که مدام جدا می‌شود

 • تصویر کاربر Ella جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام...من الان پنج يا شش ماهه فكم گير ميكنه دردم ميكنه گوش دردم تازگيا بهش اضافه شده...دكتر رفتم اصلا فايده نداشته...چيكار كنم?توگوگلم فقط يا نوشته حوله گرم بذار يا برو دكتر...ك هيچكدوم فايده نداره...
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   چند سالتون هست ؟
   آیا سابقه ورزش
   ضربه تصادف تو صورت دارین ؟

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر