خونریزی تهدید کننده حیات (عوارض جراحی ایمپلنت)

life threatening hemorrhage

قرار دادن ایمپلنت های دندانی به روش جراحی عمل نسبتأ بی خطری است. در هر صورت از سال ۱۹۸۴ ، ۱۱ مورد گزارش از خونریزی های تهدید کننده حیات در نتیجه قرار دادن ایمپلنت ها در مندیبل (فک پایین) گزارش شده است . اگر چه این موارد نادر هستند و بیشتر دندان پزشکان هرگز با این عوارض خاص روبرو نمی شوند ، بهتر است از ریسک های موجود و نحوه درمان آگاهی داشته باشیم. علت خونریزی داخلی مشخص در کف دهان ، که معمولأ به علت سوراخ شدن صفحه کورتیکال (قشری استخوان) لینگوال اتفاق می افتد و تورم مربوط به آن در کف دهان و زبان ، که انسداد تنفسی را موجب می شود ، می باشد . خونریزی مشخص در حین جراحی مربوط به تهاجم به عروق خونی می باشد ، اما ممکن است یک تا شش ساعت پس از توقف خونریزی اولیه هم رخ دهد.

هماتوم هایی که در فضاهای لینگوال (زبانی)  ، ساب لینگوال (زیر زبانی)  ، ساب مندیبولار (تحت فکی)  و ساب منتال (تحت چانه ای) اتفاق می افتند ، سبب جابجایی و یا بزرگ شدن زبان و کف دهان که ممکن است منجر به انسداد کامل راه هوایی شود ، می گردند.‌این عرضه ثانویه به چندین مرحله جرای شامل کشیدن ، بی حسی موضعی لینگوال ، استفاده از وسایل چرخنده تیز ، اعمال پریودنتال(جراحی های اثه ای)  و وستیبولوپلاستی ها گزارش شده است.

به طور اولیه دو شریان عمده به کف دهان خونریزی کرده و با خونریزی تهدید کننده حیاط مرتبط هستند :

شریان لینگوال (زبانی) و شریان فاسیال (صورتی)

شریان لینگوال
شریان لینگوال

 به منظور انتخاب روشی برای کنترل شرایط ، تعیین منشأ و مبدأ خونریزی حائر اهمیت است. شریان لینگوال معمولا دومین انشعاب قدامی ( سومین انشعاب به طور کلی) شریان کاروتید خارجی می باشد که از روی استخوان ها یوئید(لامی)  عبور کرده و شریان عمده زبان محسوب می شود . هنگامی که به این شریان به عنوان مبدأ خونریزی مشکو ک هستیم، باید بدانیم که بیرون کشیدن زبان، شریان لینگوال را بر روی استخوان هایوئید فشرده ساخته و جریان خون به این ناحیه را کاهش می دهد. همچنین شریان لینگوال انشعابی مهم به نام شریان ساب لینگوال به قطر دو میلیمتر دارد. این شریان خونرسانی لثه لینگوال (لثه سمت زبانی) و سمت لینگوالی صفحه کورتیکالی قدامی مندیبل و سایر ساختمان ها را بر عهده دارد.

شاخه های کوچکتر این رگ از طریق سوراخ های لینگوال  وارد صفحه کورتیکال (استخوان قشری قسمت زبانی) لینگوال می شوند. به طور مشخص سوراخ های لینگوال در میدلاین ( خط وسط) صفحه کورتیکال لینگوال درست زیر توبر کل های چانه ای (دکمه های چانه ای) در فاصله متوسط شش میلیمتر از بوردر (لبه ) تحتانی مندیبل یافت می شوند. همچنین اغلب سوراخ های فرعی در ناحیه پرمولرها ( کرسی کوچک) مشاهده می شوند. شریان فاسیال معمولأ سومین انشعاب قدامی (؛چهارمین به طور کلی ) شریان کارتید خارجی می باشد. این شریان در پایین مندیبل (در ناحیه مولر دوم )  لوپ( دایره وار)  تشکیل داده و سپس از طرف خارج به لبه قدامی عضله ماستر ( عضله جونده) دوم ( بردیگی antegoninal) نزدیک می شود تا نواحی ای از صورت را خونرسانی کند. شریال ساب منتال با قطر دو میلیمتر از شریال فاسیال درست قبل از این که از بوردر تحتانی مندیبل عبور کرده و در قسمت داخل و تحتانی مندیبل امتداد یابد ، انشعاب می یابد.

اگر به این شریان در حادثه خونریزی مشکوک هستیم ، اعمال فشار در سمت داخل و لینگوال بریدگی مندیبل درست در جلوی اتصالت عضله ماستر مشخصأ جریان خون در این رگ را کاهش می دهد. Bavitz و همکاران مشاهده کردند که شریان ساب لینگوال در ۵۳% مندیبل ها غایب یا کوچک و یا کم اهمیت است. هر چند همچنین گزارش شده است که این شریان منبع اصلی خونرسانی به کف دهان در ۲۹ تا ۵۹ درصد موارد می باشد. فرورفتگی ساب لینگوالی( فرو رفتگی در ناحیه زیر زبانی)  مندیبل در بالای اتصالات عضله ماستر از ناحیه دندان لترال تا ناحیه پرمرلر اول قرار گرفته و از بیماری به بیمار دیگر از نقطه نظر عمق قرارگیری بسیار متغییر است. به علاوه قسمت قدامی مندیبل اغلب پس از ابتدایی سمت لیبال استخوان یا حتی بیشتر از آن ، پس از تحلیل ریج باقی مانده C-h  در یک مندیبل ، متمایل به سمت لینگوال می شود . تلاش برای قرار دادن ایمپلنت ها در جهت محور طولی دندان های از دست رفته ممکن است منجر به سوراخ شدن مندیبل از سمت لینگوال به ویژه در ناحیه کانین ها شود. در مروری بر مقالات که توسط Kallpidisو Setayesh انجام گرفت شایع ترین محل برای خونریزی تهدید کننده حیات در حین صفحه لینگوال بود. از جمله سایر علل به پاره شدن پریوست لینگوال در حین بلندکردن و دستکاری فلپ اشاره شد.

علائم و نشانه های خونریزی تهدید کننده حیات در کف دهان شامل :

 • تورم و بلند شدن کف دهان

 • افزایش اندازه زبان که حتی ممکن است در مواردی از دهان بیرون بزند

 • خونریزی منتشر و ضرباندار از محل که به آن مشکوک هستیم

شامل :

۱. فشار دو دستی بدین صورت که یک انگشت در داخل دهان بر روی انگشت در خارج از دهان قرار گرفته و دو انگشت به هم فشار می آورند.

۲. زبان را بیرون کشیده و سپس این که آیا خونریزی کاهش یافته یا نه بررسی می شود ( جریان خون شریان لینگوال کاهش می یابد) . فشار عمیق در قسمت داخلی و تحتانی  تنه مندیبل در ناحیه بریدگی antegonial ازریابی می شود ( جریان خون شریان فاسیال کاهش می یابد ) .

۳. سر را بلند کنید . این عمل جریان خون به ناحیه را تا ۳۰% کاهش می دهد.

۴. یک راه هوایی دهانی – حلقی را در پشت زبان قبل  از آن که بزرگ شده و ورود وسیله را تقریبأ غیر ممکن می سازد، قرار دهید.

۵. عوامل انعقادی را در محل اوستئوتومی بر رو و یا داخل بافت پریوست لینگوال قرار دهید.

۶. فشار محکمی را بر روی زائده transverse چهارمین مهره سری در گردن در طرف خونریزی دهنده اعمال کنید ( این عمل جریان خون در شریان کاروتید خارجی را کاهش می دهد).

۷. در صورتی که این تلاش ها برای متوقف کردن علائم خونریزی تهدید کننده حیات موفقیت آمیز نبود و یا این مشکلات چندین ساعت بعد شروع شد، بیمار را به بیمارستان منتقل کنید. برای انتقال بیمار به بیمارستان تأمل نکنید. نکته؛ در صورتی که انسداد کامل راه هوایی مانع از تنفس بیمار شود، ممکن است تزریق کورتیکوستروئید ، آخرین اقدام محتمل ، قبل از لوله گذاری باشد.

مراحل انجام شده در بیمارستان برای درمان خونریزی در این حالت شامل :

(۱) بستن رگ های دچار مشکل ، (۲) لوله گذاری  داخل تراشه ای (از دهان یا بینی) ، (۳) تراکئومی اورژانسی .

در مقالات زمان بستری شدن در بیمارستان از ۱ تا ۱۱ روز گزارش شده است. مواردی از اینجا خونریزی تهدید کننده حیات با آماده سازی محل ایمپلنت در ناحیه مولر دوم وجود دارند، هر چند در مقالات کمتر به آنها اشاره شده است. سوراخ شدن صفحه لینگوال به علت آندرکات مشخص زیر عضله مایلوها یوئید اتفاق می افتد. علاوه بررفرورفتگی  ساب لینگوال ، فرورفتگی مشخص تر ساب مندیبولار پایین تر از اتصالات عضله مایلوها یوئید در ناحیه مولر اول تا سوم یافت می شوند. گاهی عرض استخوان باقی مانده برای ایمپلنت به میزان کافی وجود دارد اما زاویه قراردهی ایمپلنت برای حمایت مناسب از پایه پروتز سبب قرار دادن ایمپلنت بر روی فرورفتگی ساب مندیبولار و شریان فاسیال می شود.

هنگامی که دندانپزشک استخوان را دریل می کند با صفحه متراکم لینگوال برخورد می کند. فشار زیاد بر روی دریل ممکن است منجر به سوراخ شدن صفحه لینگوال شود. از آنجایی که فشار زیاد برای اوستئوتومی مورد نیاز بوده ، پس از سوراخ شدن این صفحه دریل به سرعت چند میلیمتر بعد از کورتکس لینگوال را طی می کند. هنگامی که یک شریان به صورت نسبی قطع می شود به جای انقباض و تشکیل لخته پلاکتی خونریزی  ادامه یافته و فضای ساب مندیبولار را پر میزکند . در نمای خارج دهانی یک فضای متورم در زیر مندییل ، چون این فضا زیر اتصالات عضله مایلوهایوئید است ، مشاهده می شود . در این شرایط ، فشار بر روی بریدگی antegonial مؤثر نیست، زیرا پاره شدگی شریان قبل از این  لندمارک استخوانی است. اعمال فشار بر روی زایده transverse  چهارمین مهره و بلند کردن سر ، از راههای اولیه برای کاهش جریان خون ناحیه است.

اعمال فشار خارجی محکم بر روی قسمت تحتانی کف دهان و فشار داخلی با یک انگشت بر روی محل خونریزی هم مفید است. اگر حدود ناحیه درگیر در حال توسعه یافتن است. قرار دادن راه هوایی nasotracheal و یا orotacheal و انتقال بیمار به بیمارستان از اقدامات مناسب هستند.

کلید طلایی کنترل خونریزی تهدید کننده حیات ، پیشگیری است. آگاهی از اندرکات های استخوانی با استفاده از CT-scan و تصاویر بازسازی شده و یا لمس صفحه استخوانی با استفاده از CT-scan و تصاویر بازسازی شده و یا لمس صفحه لینگوال مندیبل در زمان جراحی به دست می آید. قرار دادن یک stop در طول مطلوب دریل مفید بوده و مانع از دریل کردن چندین میلیمتر اضافی پس از سوراخ شدن صفحه لینگوال می شود . استفاده از ایمپلنت های کوتاهتر که نیاز به رسیدن به صفحه کورتیکال مقابل را کاهش می دهد هم ، اغلب مناسب تر است.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
هزینه ثبت سوال 8000 تومان
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر شادي یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  آيا داروي بيحسی در دندانپزشكی ممكنه باعث حساسيت بشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش)

   سلام بانو شادی
   بله در بعضی موارد ایجاد حساسیت میکنه که شدت آن در افراد مختلف متفاوت است

 • تصویر کاربر سعید دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام جناب دکتر من حدود دو هفته پیش دندونمو عصب کشی کردم ولی پُرش نکردم الان پانسمانش باز شده و درد شدیدی هم داره لثه ام ورم کرده تو این اوضاع تعطیلی باید چکار کنم !؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام سعید عزیز
   سریعا انتی بیوتیک را شروع کنین
   در ضمن یادتون باشه داخل کانال درمان ریشه شده را اگر پر کرده باشن متاسفانه به علت ریحتن پانسمان باید دوباره درمان ریشه یا همان عصب کشی کنن

 • تصویر کاربر اهورا یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام وخسته نباشيد
  آقاي دكتر من چهار عدد دندان هاي جلو رو به علت فاصله داشتن روكش كردم و جنس روكش از زيركونيوم هست و مشكلي كه براي من تو اين چند وقته بوجود آمده اينه كه بعضي از كلمات رو مثل قبلا نميتونم راحت اداركنم و سخت شده واسم ميخواستم بدونم به مرور زمان برطرف ميشه يا نه ، ممنون ميشم بهم جواب بدي چونكه بدجور بهم استرس وارد كرده كه مجبور شدم قرص افسردگي استفاده كنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام اهورای عزیز
   معمولا حرکت زبان برای ادای کلمات بهتر میشه و‌عادت میکنین با وضعیت جدید

 • تصویر کاربر حمید شنبه ۹ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیا می‌شود با چسب prodofix روکش دندان را چسباند
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۹ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام‌حمید عزیز
   این نوع چسب برای دست دندان هست و اصلا امکان چسباندن روکش وجود ندارد

 • تصویر کاربر شجاعی جمعه ۸ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خدمت جنابعالی آقای دکتر من سال هاست زبانم قاچ های زیادی داره هم در وسط هم در کناره زبان، متاسفانه دندون پوسیده دارم که الانم نمیتونم برم دندان پزشک بکشمش
  نگرانم این قاچ های زبان من سرطان زبان میتونه باشه ممنونم از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۸ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام جناب اقای / سرکار خانم شجاعی عزیز
   اگر منظورتون شیار هست و شیارهای عمیق که تقریبا نگرانی نداره و فقط هنگام مسواک کردن
   داخل شیار هارو پاک کرده به ارامی و‌ از دهان شویه استفاده کنید

   در غیر اینصورت یک عکس واضح از زبان خود ارسال کنید تا مطمئن شوید

 • تصویر کاربر گندم چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وخسته نباشید
  اقای دکتر دختری دارم یک سال و۸ ماهه که از بدو تولد روی زبانش لکه های نقشه ای سفید وقرمز داره بردم دکتر اما چیزی نگفتند که نگرانی من رفع شه لطفا راهنمایی ام کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام‌گندم عزبز
   به ظاهر زبان جغرافیایی هست و‌مورد خاصی نیست و‌ نیاز به درمان‌خاصی ندارد

 • تصویر کاربر Rooby چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت جناب اقای دکتر
  دختر ۶ ساله من یکی از دندانهایی پایینیش یه چند وقتی میشد که لق شده بود ، ۵-۶ روز پیش دیدم یه دندان جدید از داخل دهان و پشت اون دندان لق بیرون زده ، انگار از جای طبیعی در نیومده ، با توجه به مساله کرونا هنوز جرات نکردم ببرمش دنداپزشکی. میخواستم ببینید این مساله طبیعیه؟ بخصوص که دخترم و حتی پسر سه سالم هر دو شون از ۱ سال و نیمگی دندانها شون شروع به پوسیدگی و از بین رفتن کرد که دنداپزشک فرمودن به دلیل شیر شبانه بوده
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام روبی عزیز
   درست فرمودن و به وضعیت پوسدگی دندان های فرزندان شما bottle nurse syndrome گفته میشود
   در مورد اینکه دندان طفل شما در وضعیتی هست که هنوز در نیامده ولی دندان دائمی زیرش داره در جای نامناسب در میاد باید بگم که تا حد امکان به مراکز درمانی مراجعه نکنین و‌بهداشت اون قسمت را بیشتر حفظ کنین این وضعیت اورژانسی نیست اگه خیلی دردناک شد یا امکان افتادن در اثر لصی بیش از حد داشت به مراکز درمانی مراجعه نمایین

 • تصویر کاربر شهره شنبه ۲ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام . امروز در هنگام صبحانه خوردن یکی از دندانهای کناری دندان آسیاب بصورت برش عمودی از گوشه شکست.
  با توجه به مورد شیوع کروناو اینکه من در حال حاضر ایران نیستم ودر کشوری که هستم شیوع کرونا نیز شروع شده چگونه فعلا مانع اسیب بیشتر دندان شوم. ضمن اینکه درد ندارم و لبه تیز را هم احساس نمی کنم و دندانم تغییر رنگ هم ندارد
  لطف راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام شهره عزیز
   نه فعلا مشکلی نیست ولی در یک صورت مشکل خواهد شد و اون زمانیست که تکه شکسته شروع به جدا شدن بکنه و مثل یک چاقو بره تو لثه که درد بدی خواهد داشت اگر این حالت نباشه فعلا میشه مدارا کرد

 • تصویر کاربر Sahar چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید. اقای دکتر من دندونم درد میکرد یکی از دوستا گفت قرص امی تریپتیلین بزار رو لثت. بعد که گذاشتم سر شد ولی موقع شستن متوجه شدم که پوست لثمم سوخته با اون دارو . از اون موقع تا حالا کله دندونام بلند شدن درد رفتم پیش دندانپزشک هم میگه کاری برات نمیتونم انجام بدم و مسکن نوشت. دردش خیلی شدید شده یه ساعت درد شدید پنج دقیقه اروم میشه. الانم دارم با اشک این متنو براتون مینویسم. ممنون میشم اگه یه راه بزارید جلوم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام سحر عزیز
   منظورتون متوجه نشدم که دندونام بلند شدن یعنی چی
   لطفا توضیح واضحتر بدین

 • تصویر کاربر راضی چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید..... من بالای دوتا دندان نیش فک بالا استخوان زیر لثه متورم هست. باعث شده لب بالایم به راحتی پایین نیاد.... و اینکه از بیرون نگاه کنی، می بینی بالای لب ی حالت قلمبه ای داره.... و باعث شده زیبایی لب هام به چشم نیاد....به نظر شما من چه درمانی انجام بدم که این حالت از بین بره.... ارتودنسی یا تراش استخوان فک بالای دوتا دندان؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام راضی عزیز
   لطفا یک فوتو گراف با دهان بسته و باز از نمای جلو و نیمرخ مجموعا چهار عکس فوتوگراف ارسال نمایین

 • تصویر کاربر رضا چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  روکش دندانم افتاده و با توجه به بیماری کرونا جرئت رفتن به دندانپزشکی را ندارم .
  میخواستم بدونم که آیا چسب خاصی دارد یا نه و اینکه تا چه مدت میتوان از آن استفاده کرد و چقدر کارایی دارد و بعدا اگر قرار شود به دندانپزشک مراجعه کنم این چسب قابلیت جداسازی را دارد یا خیر؟و چگونه از این چسب استفاده کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام
   با توجه به اینکه احتمال اسیب دیدگی دندان زیر روکش وجود دارد توصیه میکنم به مراکز دندان پزشکی زیر نظر و تایید بهداشت مراجعه کنین و براتون بچسبونن چون سمانی که بتواند روکش را بچسباند و‌جدا نشود وجود ندارد
   و در صورتی که از چسب خاصی استفاده نمایین احتمال جدایی یا اسیب دندان و‌حتی وارد شدن به مسیر تنفسی و‌خفگی وجود دارد

 • تصویر کاربر پانیذ سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید من دندونم خرابه و درد میکنه ، اما توی این وضع کونا کسی قبولم نمیکنه ، مکان زندگیمم در شهرستان پرند هستش ، واقعا من باید چیکار کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام
   با توجه به شرایط موجود از استامینوفن های ساده استفاده کنین و در صورت علائم عفونت از اموکسی سیلین تا شرایط حضور در مطب ها فراهم بشه

 • تصویر کاربر امیر دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام . چند روز است که روکش دندانم کنده شده است و با توجه به تعطیلی مطب های دندانپزشکی نمی دانم چه باید انجام دهم . منون اگر راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام امیر عزیر
   روکش را در یک ظرف تمییز سیو کنین مراکز دندانپزشکی که زیر نظر بهداشت هست در شرایط استریل میتوانند برای شما بچسبانن

 • تصویر کاربر حسن سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل پایین راست شکسته و درد به عصب رسیده و نمی توانم حتی آب با آن سمت بخورم، زیر گلوم متورم شده که این تورم یکم مایل به سمت راست هستش و نگرانم کرده. آیا مشکل از دندان عقلم هست ؟
  موضوع دیگه اینکه نزدیک به 1 سال پیش به صورت ناگهانی مشکل سوت گوش پیدا کردم و هنوز خوب نشده می خواستم بدونم آیا ممکنه دندان عقلم زده باشه به گوشم؟
  دندان پزشکی پیدا کردم که کار انجام میده، آیا با این وضعیت دندانم رو بکشم مشکلی برام پیش نمیاد ؟
  خیلی استرس دارم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   حسن عزیز سلام
   در مورد سوال اول حتما دندان عقل را خارج کنین‌ولی مرکزی باشه که حتما استریل را به حد کمال رعایت کنه
   در مورد سوت گوش نه نمیتونه از دندان عقل باشه

  2. تصویر کاربر حسن دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   درکل آیا دندان میتونه دلیل عامل سوت گوش باشه ؟
  3. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   خیر

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر ساره چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خدمت اقای دکتر ببخشید من زبونم شیار داره تو قسمت وسط وگاها کناره هاش شیار داره الان یهویی زبونمو نگاه کررم یه فرورفتگی یا شیار در قسمت پرزای برگی هست ممکنه شیار اونجا هم باشه ؟؟
  1. تصویر کاربر ساره جمعه ۲۳ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   اقای دکتر اینم عکسشه نمیدونم چرا نمیاد
  2. تصویر کاربر ساره جمعه ۲۳ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   اینم عکسشه
  3. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام ساره عزیز
   ایا در ان قسمت درد و یا خونریزی احتمالی وجود‌دارد؟

    

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
درحال دریافت اطلاعات

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر