انسداد راه هوایی توسط یک جسم خارجی

Foreign Body Airway Obstruction = FBAO

در حین درمان دندان پزشکی احتمال افتادن اجسام به بخش خلفی (عقبی) دهان و در نتیجه داخل حلق  که انسداد راه هوایی توسط یک جسم خارجی محسوب می شود زیاد است. در واقع ، در طی هر سال ابزار و اجسام متفاوتی از گلوی بیماران خارج می شود . در چندین مورد  آچار ایمپلنت، سر هندپیس ویژهٔ اطفال ، سر آیینه دهانی ، وسایل اندو دونتیکس  ( درمان ریشه یا همان وسایل عصب کشی ) و روکش ها ، اجسامی که در دهان قرار دارند یا قسمت هایی از وسایل مورد استفاده – پس از اینکه توسط بیمار بطور تصادفی بلعیده شده اند – یاقت شده اند.

در بیمار دندان پزشکی هوشیار احتمال این که اجسامی که در حلق می افتند توسط وی بلعیده شده و وارد مری شوند یا اینکه  پس از سرفه بیرون بیایند زیاد است . به همین علت ، شیوع واقعی بروز انسداد حاد راه هوایی یا آسپیراسیون ( ورود به نای ) یا شش ها بسیار پایین است. احتمال زیادی وجود دارد که جسمی که وارد راه هوایی می شود ابعادش به اندازه ای کوچک باشد که از حنجره عبور کند ( باریک ترین بخش قسمت فوقانی راه هوایی ) و هیچ گونه انسدادی ایجاد نکند .در این حالت جسم معمولأ ( در صورت اینکه در جهت جاذبه قرار گیرد ) در ادامه راه وارد نای شود و در یکی از شاخه های اصلی برونش ( نای ) یا برونشیول های ( نایژه )  کوچکتر شش باقی می ماند .

وقتی که موقعیت مخاطره انگیزی برای حیات در این زمان وجود نداشته باشد اقدامات مهمی باید فورأ انجام شوند تا از حذف شدن جسم خارجی در طی مدتی قابل قبول جهت پیش گیری از بروز عوارض جدی اطمینان حاصل شود. به هر حال ، احتمال این که جسم خارجی در حنجره قرار گیرد و نای را مسدود کند وجود دارد ، بنابراین تمام کارکنان مطب دندان پزشکی باید با نحوهٔ درمان مناسب انسداد قسمت فوقانی راه هوایی آشنا باشند.

طبق آخرین گزارشات شورای امنیت ملی تخمین زده شده که تقریبأ ۴۶۰۰ نفر در ایالات متحده در نتیجه انسداد حاد راه هوایی در سال ۲۰۰۹ جان سپرده اند. بیش از ۹۰‎٪ موارد مرگ و میر در نتیجه آسپیراسیون ( ورود جسم خارجی به مسیر تنفسی ) جسم خارجی در گروه های سنی کودکان به ویژه در کودکان کمتر از ۵ سال رخ می دهد. ۶۵‎٪؛موارد مرگ و میر نیز متعلق به نوزادان بوده است . شایع ترین مواردی که آسپیره می شوند شامل سوسیس ، آب نبات های گرد و اجسام رنگی می باشند. آسپرین بچه با قطر ۷/۵ میلیمتر در تعدادی از کودکان خردسال مسیر هوایی را مسدود کرده و به مرگ منجر شده است . ( باید توجه داشت اکثر موارد گزارش شده در مکانی خارج از مطب دندان پزشکی اتفاق افتاده در نتیجه این موضوع یک آموزش همگانی را طلب می کتد )  . در بیماران مسن به ویژه اگر دچار اختلالات نورولوژیک باشند، و همچنین در مواردی که به دلیل الکل ، تشنج ، سکته مغزی ، بیماری پارکینسون رفلکس تهوع کاهش یافته است و نیز در موارد و فراموشی در افراد مسن مستعد و در معرض خطر آسپیراسیون اجسام ، غذا و محتویات معده می باشند.  گروه دیگری گه در معرض خطر اسپیراسیون می باشند، انجام اعمال به ویژه دندان پزشکی تحت آرام بخشی و نیز در موارد نیاز به لوله گذاری اورژانس است.

پیشگیری :

با وجود رعایت بهترین اقدامات پیشگیری کننده، اجسام کوچک مانند آلیاژ فلزی ، مته های تراش دندان ، روکش بیمار یا قطعات ریز ممکن است به داخل اوروفارنکس ( ناحیه ای که در انتهای حفره دهان واقع شده است ) بیفتند که ممکن است بیمار آنها را ببلعد یا آسپیره کند . با معرفی روش درمان دندان پزشکی حالت نشسته ( Sit -down Dentistry) که در آن بیمار در یک وضعیت نیمه درازکش یا درازکش حین درمان قرار گیرد احتمال وقوع چنین اتفاقاتی افزایش یافته است.

هنگامی که اجسام بلعیده شوند معمولأ وارد مسیر معدی – رودی (GI ) می شوند. در حین عمل بلع ، اپی گلوت مدخل نای را می پوشاند بطوریکه اجسام مایع و جامد وارد نای نمی شوند. ( اپی گلوت بافتی غضروفی است که وقتی فردی غذا می بلعد روی نای را می بندد تا از خفه شدن او جلوگیری کند ، بر این اساس وظیفه اپی گلوت این است که از ورود غذا به شش ها جلوگیری کند. هنگامی که فرد کار بلع انجام نمی دهد، اپی گلوت هم در یک وضعیت رو به بالا یا بی طرف باقی می ماند). مری محلی است که بیشترین احتمال انسداد اجسام در مسیر معدی رودی در آن وجود دارد ، مجرایی است که مواد جامد و مایع از طریق آن به پایین رانده می شوند. بیش از ۹۰‎٪ اجسام خارجی بلعیده شده که به خوبی از مری رد شده اند و وارد شکم و روده ها شده اند ، بدون هیچ مشکلی به راحتی از مجرای معدی رودی دفع می شوند.

با این وجود به دنبال بلعیده شدن و آسپره شدن اجسام ، عوارضی بروز می نماید. اجسام بلعیده شده ای که وارد مسیر معدی رودی می شوند انسداد مسیر معدی رودی ، آبسه پری توئن ، سوراخ و پری تونیت ایجاد کرده اند . اجسامی که به درون شاخه اصلی راست یا چپ برونش آسپیره شده اند می توانند عفونت، آبسه ششی ، پنومونی و آتلکتازی ایجاد کنند . آسپراسیون اجسام خارجی در نای می تواند منجر به مرگ شود در بخشی در مورد پیشگیری از بروز آسپیراسیون بار کمیر( BARKMEiER) و همکارانش بر دو اقدام اصلی پیشگیری – رابردم و پک دهانی – تایید نمودند. با پیروی از این موارد می توان بلع اجسام خارجی را بطور قابل  توجهی به حداقل رساند. سایر اقدامات پیشگیری شاملرتصحیح وضعیت بیمار ، حضور دستیار  دندانپزشکی  ، ساکشن  ، فورسپس لوله گذاری  MAGILL  ولیگاتور می باشد.

رابردم :

رابردم
رابردم

رابردم به نحوه موثری محل مورد نظر را حفرهٔ دهان و راه هوایی جدا می سازد و از بلع اجسام خارجی جلوگیری می کند . استفاده از رابردم در تمام موقعیت های ممکن توصیه می شود. متاسفانه استفاده از رابردم در حین انجام بسیاری از اعمال دندانپزشکی مانند پریودنتیکس و جراحی عملی نیست.

پک دهانی :

با گذاشتن نوارهای گازی ۴ اینج در ۴ اینج در طول بخش خلفی (عقبی) حفرهٔ دهانی در ناحیه حلق به نحوه مؤثری از وارد شدن اجسام کوچک یا مایعات به راه هوایی پیشگیری می شود. غشای فارنژیال ( مری )  مخصوصا در مورد بیمارانی که آرام بخشی (خوراکی ، داخل عضلانی ، داخل بینی یا داخل وریدی ) یا بیهوشی عمومی دریافت کرده اند بکار گرفته می شود . واکنش های حفاظتی راه هوایی در این افراد دچار اختلال شده است. بیماری که آرامبخشی در مورد او صورت نگرفته معمولا پک دهانی را تحمل نمی کند. از نوارهای گازی به اندازه ی ۲ اینچ  در ۲ اینچ نباید استفاده شود چه به دلیل کوچکی به راحتی جابجا و می تواند آسپیره ( به داخل نای کشیده شود ) شود.

وضعیت صندلی:

وضعیت قرار گیری درازکش می تواند از وقوع سنکوب پیشگیری کند ولی در بیماری که باید از تنه زبان در هنگام گرفتن جسم خارجی بین زبان و سقف دهان استفاده کند ، زیان آور می شود. جاذبه بر جسم خارجی به سمت عقب نیرو وارد می کند و آن را به عقب و به داخل حلق می راند. اگر تجهیزات برای برداشتن جسم در دسترس وجود نداشته باشد بیمار باید به یک طرف چرخانده شود و در حالی گه سر پایین است  ( head down ) یا ( وضعیت Trendelenburg ) نیم تنهٔ بالای وی بر روی صندلی دندان پزشک تکیه داده می شود . در این وضعیت از جاذبه به نفع بیمار استفاده می شود و به جسم خارجی اجازهٔ خروج از دهان بیمار را می دهد.

دستیار دندان پزشکی و ساکشن :

یک دستیار دندان پزشکی در اکثر اوقات مقابل دندان پزشک نشسته است . هنگامی که یک جسم رها می شود و خطر بلع وجود دارد دستیار یک جسم رها می شود و خطر بلع وجود دارد دستیار یک یا بیشتری از وسایل را برای کمک به خارج نمودن فوری جسم در دسترس دارد ( مانند فور سپس پیکاپ و هموستات ). اگرچنین وسیله ای آماده و در دسترس نباشد یک ساکشن با نیروی زیاد و نوک قطور ممکن است برای برداشتن جسم از دهان بیمار به کار گرفته شود. وجود یک گیره بر روی لوله ساکشن به برداشتن سریع جسم کمک می کند. خارج کننده های بزاق اغلب در برداشتن جسم خارجی سودمند واقع نمی شوند چرا که نیروی ساکشن برای برداشتن جسم به اندازه کافی زیاد نیست . یک فور سپس لوله گذاری MAGILL در صورتی که موجود باشد به دستیار در خارج نمودن اجسام از بخش خلفی حفرهٔ دهان کمک می کند.

فورسپس لوله گذاری مگیل (MAGILL):

MAGILL
MAGILL

فورسپس لوله گذاری MAGILL که از اجزای کیت اولیه اورژانس می باشد ، جهت برداشتن اجسام کوچک و بزرگ در نواحی دورتر حفرهٔ دهان و حلق طراحی شده است. خمیدگی به سمت راست در فورسپس MAGILL وضعیت راحتی را برای دست در هنگام استفاده فراهم می کند در حالی که انتهای گرد و منقاری باعث گرفتن جسم به آسانی می شود. هیچ یک از وسایل دیگر از جمله فورسپس های PICK-UP  یا هموستات برای این منظور طراحی نشده اند.

فورسپس گیرندهٔ زبان

این فورسپس دندانه هایی دارد که به آن کمک می کنند که زبان را محکم بگیرید و بدون ایجاد آسیب یاتروژنیک ( درمانزاد ) آن را بیرون بکشد.

لیگاتور(LIGATURE)

استفاده از لیگاتور یا نخ دندان می تواند در پیشگیری از آسپیراسیون (ورود به نای) یا بلعیده شدن اجسام و خارج نمودن آنها از نواحی دورتر حفره هان و حلق کمک کند.

نخ دندان باید محکم به کلامپ های رابردم ، وسایل اندودنتیکس ، گلوله پنبه ای ، نوارهای گازی  ، دور پونتیک ها در پروتز ثابت یا به سایر وسایل کوچکی که در حفرهٔ دهان حین درمان دنداپزشکی قرار داده می شوند وصل شود. وجود نخ دندان احتمال این که بیمار جسم خارجی را ببلعد یا ناخودآگاه  مطب دندانپزشکی را با رول پنبه که در حین با کال وی باقی مانده ترک کند کاهش می دهد.

« درمان »

هنگامی که جسمی در اوروفارنکس بیماری که در وضیعت درازکش یا نیمه درازکش قرار گرفته وارد شود نباید به بیمار اجازه نشتن داد.

صندلی باید در وضعیت خمیده تری ( مثلأ وضعیت  TRNDELENBURG در صورت امکان ) قرار داده شود، در حالی که دستیار فورسپس لوله گذاری MAGILL را بر می دارد. قرار دادن بیمار در وضیعت  TRENDELENBURG  ممکن است به جاذبه امکان دهد که جسم را به سمت حفرهٔ دهان به نحوی که قابل دیدن باشد و برداشتن آن با فورسپس لوله گذاری MAGILL آسانترباشد حرکت دهد. اگر جسم قابل دیدن نباشد ( هنگامی که بیمار آن را ببلعد ) برای تعیین محل آن رادیوگرافی انجام می شود.

بیمار نباید پیش از انجام رادیو گرافی مطب را ترک کند . به دلیل این که نشانه ها و علایم بالینی همیشه مشخص نمی کنند که جسم خارجی وارد مسیر معدی رودی  یا مجرای تنفسی شده یا خیر ، پزشک باید ( در صورت امکان ) بیمار را تا بخش اورژانس یک بیمار یا رادیولوژی همراهی کند .در اکثر موارد رادیولوژیست انجام رادیوگرافیFLATPLATE از شکم یا یک تصویر قدامی خلفی از سینه یا یک تصویر  جانبی از سینه را توصیه می کند.

بیشتر انتظار می رود که جسم در رادیوگرافی شکم دیده شود تا این که در رادیوگرافی سینه( به عنوان مثال در برونش ) در هر حالتی که جسم خارجی در مسیر معدی رودی یا مجراهای تنفسی قرار گیرد باید از پزشک متخصص مناسب در خواست کمک نمود- متخصص گوارش ، تنفسی یا بیهوشی.

پزشک متخصص بهتر می تواند به درمان چنین وضعیت هایی بپردازد. اگر محل قرار گیری جسم در رادیوگرافی مشخص نباشد یا چنانچه درباره محل قرار گرفتن جسم یا عوارضی احتمالی آن تردید وجود داشته باشد باید مشاوره پزشکی صورت گیرد. معمولأ نشانه ها و علایمی که در بیمارظاهرمی شود به تعیین اینکه جسم وارد نای شده است یا نه کمک می کند.

نشانه ها و علایم عبارتند از : سرفه ناگهانی ، خفگی ، خس خس و تنگی نفس.

بیش از ۹۰ درصد بیمارانی که جسم را آسپیره کرده اند این نشانه ها و علایم را در طی ۱ ساعت پس از آسپیراسیون نشان می دهند. در تعداد کمی از بیماران مممکن است ۶ ساعت تا ظاهر نشان شدن نشانه ها و علائم طول بکشد . بسته به شدت حمله ، آپنه سریع ممکن است در یک سوم این بیماران به وجود بیاید . سیانوز یا نشانه های هپیو کسی جدی نیز ممکن است در بیمار ظاهر شود. در حالتی که احتمالأ جسم خارجی وارد نای شده باشد باید از دستورالعمل مناسبی پیروی نمود.

باید اطمینان حاصل نمود که بیمار در وضعیت نشسته قرار نخواهد گرفت  زیرا ممکن است جسم  پهلوی چپ دراز بکشد در حالی که سر پایین است . بیمار ممکن است خود شروع به سرفه کند. در غیر این صورت باید تشویق به سرفه کردن شود تا به خارج شدن جسم خارجی کمک کند. رفلکس طبیعی سرفه قدرت زیادی دارد و در بسیاری از موارد ممکن است برای حذف عامل خارجی کفایت کند.

اگر سرفه کردن بیمار متوقف شود و او اظهار کند که جسم بلعیده شده است  نباید تا زمانی که پزشک یا مسئول   رادیولوژی بتواند محل جسم را برای اطمینان از این که در شش ها قرار نگرفته مشخص نماید ،  به بیمار اجازه داده شود که مطب را ترک کند. تنها در صورتی که جسم بازبافته شود بیمار می تواند پیش از حصول رادیوگرافی  مرخص شود. علأوه بر آن پیش از آن که بیمار مطب را ترک کند مشاوره پزشکی باید با مشخص مناسب ( مثلأ متخصص ریه ) انجام شود تا در پیشگیری ، تشخیص و درمان عوارض پس از آسپراسیون مذاکره شود. اگر جسم بازیافته نشود ، دندان پزشک باید بیمار را برای تشخیص قطعی و درمان تا بخش اورژانس مرکز مراقبت های ویژه همراهی کند.

اگر مشخص شود که در شاخه های تراکئو برونشیال قرار دارد، شایع ترین محل احتمالی آن برونش راست است .برونش راست در مقایسه با برونش چپ از محل دو شاخه شدن نای مسیر مستقیم تری را طی می کند. برونش راست با زاویهٔ ۲۵ درجه از نای جدا می شود. در حالی که برونش چپ با زاویهٔ ۴۵ درجه از نای جدا می شود.

در صورت افتادن یک جسم در برونش ممکن است به یک برونکوسکوپ فیبر اپتیک برای مشخص کردن محل ( دیده شدن ) جسم و برونکوسکوپی برای خارج نمودن آن نیاز باشد. چنانچه برونکوسکوپی موفقیت آمیز نباشد ( که یک اتفاق نادر است ) انجام عملی جراحی که توراکوتومی ( Thoracotomy ) نام دارد ممکن است ضرورت پیدا کند .

در چنین حالتی که توصیف شد حیات بیمار بلافاصله با خطر مواجهه نمی شود . با این وجود نباید به بیمار اجازه داد که مطب را ترک کند مگر این که جسم خارج شده باشد. انجام درمان های پزشکی مکمل برای پیشگیری از بروز عوارض جدی ( مانند عفونت، پنومونی ، برونکواسپاسم ) ضرورت دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر مریم پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید
  دختر من 15 ماهشه دو تا دندون پایینش در امده از بالا هم یکی تقریبا یک ماه پیش درامد ار دیروزه کنار همون انگار لثه ورم زیاد کرده و اویزون شده خیلی نگرانم میترسم مراجعه کنم بگن جراحی لازمه لطفا راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام مریم عزیز
   لطفا حتما به دندانپزشک اطفال مراجعه کنید
   احتمالا یک جراحی کوچک مورد نیاز است!

 • تصویر کاربر طناز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام من 30سالمه دندون پروتزی گذاشتم باهاشون خیلی مشکل دارم اول باسقش خیلی اذیتم میکنه میشه برش دارم؟دومین سوالم ی کمی دندونم ترک خرده میشه درستش کرد؟وسوال دیگم اینه که دندون ژله ای بهتره یا معمولی ؟برام شل هستن میشه سفتشون کنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام طناز گرامی
   پروتزهای متحرک واقعا برای بیمار مشکل درست می کنند
   و قسمت سقفی انرا نمیشه برداشت
   بسته به میزان استخوان و لثه شما می توان از انواع ژله ای هم استفاده نمود

 • تصویر کاربر میا دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  برای از بین بردن بوی بد دهان مخصوصا صبح‌ها چه راه حلی جز نخ دندان و مسواک و دهانشویه داریم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام میا عزیز
   باید معاینه بشین
   ببینیم علت بوی بد منشا دهانی دارد یا غیر دهانی

 • تصویر کاربر علی شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم برای چسباندن روکش دندان چقدر بایدهزینه پرداخت کنم؟
  بنده هرجارفتم گفتن نمیکنیم یا هزنیه خیلی بالا
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام علی گرامی
   در صورتی که دندان زیر روکش سالم باشد بسته به تعداد واحد روکش واحدی ۶۰ تا یکصد هزارتومان دریافت میگردد

 • تصویر کاربر ویشکا شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت اقای دکتر
  پسر من ۱۰ ماهه هست و دندان های فک بالایی اش مثل عکس کودک این مقاله روئیده است آیا دندان هایش دارای مشکل هست؟من میترسم دندان هایش به سمت جلو انحراف داشته باشد
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام ویشکای عزیز
   در حال حاضر نگران نباشین و زمان بدین تا وضعیت رویشی ایشون ادامه پیدا کنه الان وقت ارزیابی نیست

 • تصویر کاربر فرشته شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر من میخواهم دندانم را بکشم ولی نمیدانم دیابت دارم یا نه خطری ندارد اگر دیابت داشته باشم ممنون.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام فرشته گرامی
   اگر ریسک وجود دیابت دارین حتما آزمایش بگیرین
   FBS و HBA1c
   این دو مورد را ارزیابی کنین و منو در جریان بزارین

 • تصویر کاربر مجید شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر وقت بخیر

  بنده بمدت دو هفته است که دندان درد گرفتم و همزمان لثه های من هم به خاطر حساسیت متورم شد تا دو روز پیش درد کاهش پیدا کرد ولی سه تا از دندانهای جلوی من بخاطر حساسیت لثه ها لق شدن و این لق شدن رو احساس میکنم ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که چیکار باید انجام بدهم با تشکر و سپاس از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام مجید گرامی
   لق شدن دندان عوامل زیادی داره
   اگر بیماری لثه باشه بسته به تخریب درمان های متفاوتی داره
   برای اینکار با یک پریودنتیست مشورت کنین یا تشریف بیارین مطب من تا مسیر درمان رو هموار کنم

 • تصویر کاربر امیر پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل فک پایین سمت چپ پر کر دم نزدیک به دو هفته است ولی فکم حدود 2 cm باز می شه پیش دکتر معالج رفتم قرص دیازپام 2 ومتو کاربامول داد ولی کماکان به همان حالته غدا تو دهان انداختن مشکل دارم ودرد اولیه در حال جویدن دارم لطفا رهنمای کنید تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام
   چند حالت میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه
   ۱ جای تزریق بی حسی دندان پرشکی
   ۲ عفونت
   احتمال عفونت صفر است
   پس جای تزریق بی حسی که بهش میگن تریسموس ( منطقه را گرم نگه دارین و با حرکات فیزیولوژیک کم کم فک رو باز کنین و از مسکن های NSAID مثل بروفن یا دیکلوفناک هم استفاده کنین)

 • تصویر کاربر Yasin دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام ببخشین میشه یه چسب خوب بهم معرفی کنین
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام یاسین
   در صورتی که در بازار موجود باشه
   چسب یا به عبارت درست سمان
   فوجی سم عالیه
   البته باید بفرمایین برای چه کاری میخواهین تا دقیق بگم

 • تصویر کاربر الهام یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. من سه روز است دندان عقل نهفته م رو جراحی کردم‌ ورم خوابیده ولی دردش همچنان ادامه داره. غیر عادیه؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام
   بسته به اینکه‌جراحی چقدر سخت باشه ( دندان عقل نهفته در نسج سخت ) درد و ورم بیشتره)
   تا سه روز و کمی بیشتر هم مورد غیر عادی نیست

 • تصویر کاربر لیلا شنبه ۴ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر. ایا بعد از کورتاژ لثه احتمال لق شدن دندان ها وجود دارد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۴ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام
   نه امکان نداره احتمالا دلیل دیگه ای داره
   برای بررسی کاملتر لطفا تصویر رادیوگرافی فکتون را برام ارسال کنین

 • تصویر کاربر شهره چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام ۷ روز است دندان عقل پایین را کشیده ام هرروز دردش بیشتر می شود از امروز هم دندانهای ردیف بالا هم درد می کند در داخل حفره استخوان سفید دیده میشود آیا آن استخوان فک هست؟یا ریشه ی دندان عقل؟درد دندان ها را چکار کنم متشکرم از راهنمایی تان
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام شهره
   در داخل حفره با توجه به مطلبی که فرمودین معمولا دو حالت احتمالش هست یک ریشه دندان که احتمالش کمه دو سفیدی استخوان فک که احتمالش زیاده
   در چنین شرایطی رادیوگرافی فک دقیق مشخص میکنه که واقعا کدام یک از این دو حالت است
   در مورد درد دچار حفره خشک شدین که با دارو خیلی قابل کنترل نیست به دندان پزشک مراجعه کنین و درمان حفره خشک یا dry socket را پیش بگیرن

 • تصویر کاربر سپیده جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. پسرمن ۹ماهشه و از ۱ماه پیش دندون بالایی نیش زده و تا امروز ک کل خط دندون اومده بیرون. ولی از دیروز دور دندون پسرم یک پوست زرد هست. شبیه ی آفته بزرگه. میخاستم بدونم این مسعله طبیعیه یا مشکلی پیش اومده؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام سپیده
   آیا این پوسته با درد است یا خیر
   ترشح دارد؟
   در صورت اینکه علائم بالا را ندارد لطفا با گاز استریل رعایت بهداشت را برای کودکان به جا اورین

 • تصویر کاربر مرضیه پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیااگرخودمان روکش را بچسبانیم عفونت ایجاد نمیشود؟چراروکش دندان ایمپلنتی که موقت چسبانده شده مدام بیرون میاید؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   یادتون باشه روکش توسط سمان چسبانده می‌شود نه توسط چسب
   پس با چسباندن شما روکش آسیب می بیند
   در ضمن احتمال میدم گیره زیره روکش کم باشد که مدام جدا می‌شود

 • تصویر کاربر Ella جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام...من الان پنج يا شش ماهه فكم گير ميكنه دردم ميكنه گوش دردم تازگيا بهش اضافه شده...دكتر رفتم اصلا فايده نداشته...چيكار كنم?توگوگلم فقط يا نوشته حوله گرم بذار يا برو دكتر...ك هيچكدوم فايده نداره...
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   چند سالتون هست ؟
   آیا سابقه ورزش
   ضربه تصادف تو صورت دارین ؟

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر