هرز شدن پیچ قسمت تاج ایمپلنت (پیچ اباتمنت)

هرز شدن پیچ اباتمنت(قسمت تاج ایمپلنت که توسط یک پیچ کوچک به پایه ایمپلنت وصل می گردد و پس از تراش توسط پرسنل لابراتوار روکش بروی آن ساخته شده و با سیمان بروی آن چسبانده می شود)

یکی از معضلات متداول در مطب های دندانپزشکی بوده و این سوال برای بیمار گرامی و پرسنل درمانی پیش خواهد آمد که چطور می توان درصد مواجه شدن با آن را به حداقل رساند.

هرز شدن پیچ اباتمنت ( پیچی که قسمت تاجی را به ایمپلنت وصل می کند ) در میانگین کلی ‎٪۶ درصد از پروتزهای ایمپلنت مشاهده شده است.

روکشهای تک واحدی ایمپلنت میزان بسیار بالای ‎٪۲۵ هرز شدن پیچ را در طرح های پیچ شونده از خود نشان می دهد. به عنوان یک قانون کلی هر چه استرس بکار رفته در پروتزها بیشتر باشد احتمال هرز شدن پیچ های اباتمنت ها بیشتر می شود.نیروهای تک محوره (کانتی لور ) همچنین ریسک هرز شدن پیچ ها را ، به دلیل افزایش نیروهایی که در ارتباط مستقیم با طول کانتی لور هستند ، افزایش می دهند.

هر چه ارتفاع روکش متصل به اباتمنت (اباتمنت قسمت تاجی ایمپلنت هست که توسط یک پیچ کوچک به آن متصل می گردد) بیشتر باشد، نیروی بیشتری بر پیچ ها وارد شده و احتمال هرز شدن پیچ ها بیشتر می شود.

ارتفاع و عمق اجزای ضد چرخشش (Anti Rotational) ایمپلنت همچنین می تواند بر میزان نیرو بکار رفته بر پیچ اباتمنت اثر بگذارد. هر چه ارتفاع Hex بلندتر ( hex برجستگی ۶ گوش بروی اباتمنت بوده که به هنگام نصب به داخل پایه ایمپلنت فرو می رود و با پیچ محکم می شود) ، استرس کمتری بر پیچ وارد می شود و ریسک پایین تری در ارتباط با هرز شدن پیچ اباتمنت وجود خواهد داشت.

ایمپلنت های با قطر بیشتر و با ابعاد بزرگتر Platform (فوقانی ترین قسمت پایه ایمپلنت که قسمت تاجی یا همان اباتمنت روی آن سوار می شود) نیروهای بکار رفته بر پیچ ایمپلنت را کاهش می دهند .

اخیرا با بکار گیری روش های مدرن پروتزی جهت کاهش استرس بر پیچ اباتمنت و با استفاده از دستاوردهای پیشرفته مهندسی به منظور کاهش استرس یا افزایش قابلیت پیچاندن با هدف سفت شدن پیچ ، ممکن است برای کاهش وقوع مشکلات مرتبط با هرز شدن پیچ به نتایج قابل قبولی رسیده ایم.

Rate this post
۴.۶/۵ - (۸ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم