بهداشت اجتماعی و ارتباط آن با بهداشت دهان و دندان

گفتگوی دکتر محمود رضا نمدچی (مهیار) در ارتباط با بهداشت اجتماعی و ارتباط آن با بهداشت دهان و دندان در برنامه دوباره زندگی در شبکه ۲ جمهوری اسلامی ایران

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)
دانلود PDF

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم