بهداشت اجتماعی و ارتباط آن با بهداشت دهان و دندان

گفتگوی دکتر محمود رضا نمدچی (مهیار) در ارتباط با بهداشت اجتماعی و ارتباط آن با بهداشت دهان و دندان در برنامه دوباره زندگی در شبکه ۲ جمهوری اسلامی ایران

۴.۸/۵ - (۴ امتیاز)
۴.۷/۵ - (۹ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم