مرور برچسب

paracetamol

نکاتى چند در مورد استامینوفن پاراستامول

نکاتی چند در مورد استامینوفن پاراستامول که شاید نمی دانید !؟ استامینوفن تنها داروى ضد درد فاقد اثرات ضد التهابی و در دسترس فراوان در ایران مى باشد. مکانیسم ضد درد در داروی استامینوفن چندان آشکار نمى باشد. این دارو داراى اثرات مهار کنندگی…

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم