مرور برچسب

cox-1

نکاتى چند در مورد استامینوفن پاراستامول

نکاتی چند در مورد استامینوفن پاراستامول که شاید نمی دانید !؟ استامینوفن تنها داروى ضد درد فاقد اثرات ضد التهابی و در دسترس فراوان در ایران مى باشد. مکانیسم ضد درد در داروی استامینوفن چندان آشکار نمى باشد. این دارو داراى اثرات مهار کنندگی…

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم