مرور برچسب

زبان

زبان جغرافیایی – اریتم میگرن

اریتم مهاجر (زبان جغرافیایی) یک وضعیت خوش خیم شایع است که عمدتأ زبان را درگیر می کند. این وضعیت اغلب در معاینه روتین مخاط دهان دیده می شود. این ضایعه در ۱ تا ۳ درصد جمعیت بروز می یابد. برخی از مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که زنان به…

اختلال سوزش دهان

اختلال سوزش دهان (BMD) یک وضعیت درد آور عاجز کننده می باشد که عموما ماهیت نوروپاتیک با هر دو محتوای محیطی و مرکزی برای آن در نظر گرفته می‌شود. بدلیل اینکه اختلال حس چشایی ( Dysgeusia) و خشکی دهان ( xerostomia) غالبا همراه با آغاز سوزش دهان…

زبان گره خورده (انکیلوگلوسیا) زبان چسبنده

زبان گره خورده ، انکیلوگلوسیا یا همان زبان چسبنده ، یک روند غیر طبیعی تکاملی در زبان است که از طریق فرنوم زبانی (پرده زیر زبانی) ضخیم و کوتاه که موجب محدودیت در حرکت زبان می شود، شناخته می شود. میزان شیوع در نوزادان ۱/۷ تا ۴/۴ درصد گزارش…

زبان سیاه مودار

زبان سیاه مودار با تجمع کراتین بر جوانه های چشایی نخی شکل سطح پشتی زبان تشخیص داده می شود که باعث ایجاد نمای ،مو مانند(hairy)  می گردد. زبان مودار به طور واضح نشان دهنده افزایش ساخت کراتین یا کاهش در تفلس ( کاهش زمان نیمه عمر ) طبیعی کراتین…

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم