مرور رده

جراحی فک

دندان قروچه ، فشردن دندان ها به هم

دندان قروچه ، فشردن دندان (clenching) ، عادتی است که نیروى مداوم تولید شده در یک سطح اکلوزال ( جونده) یک فک را بدون هیچ حرکت طرفى بر سطح جونده (اکلوزال) فک دیگر، تولید مى کند. وضعیت clenching عادتى فقط به حداکثر تماس بین دو فک در حالت مرکزى…

فرآیند کشیدن و کاشت مجدد دندان

کشیدن و کاشت مجدد دندان چگونه است؟ کشیدن دندانهای خلفی باهدف درمان کانال ریشه در خارج از دهان،کورتاژنوک ریشه در صورت لزوم و قرار دادن دوباره ی آن در محل اولیه را کاشت مجدد (Replantation) میگویند. این کار در واقع آخرین روش درمانی است و…

تریسموس – گرفتگی عضلات فک

تریسموس یک بیماری است که باعث گرفتگی عضلات فک می شود و فرد مبتلا قادر به باز کردن دهان نمی باشد و یا دارای محدودیت در باز کردن دهان است . در بعضی موارد صدای کلیک در زمانی که فرد مبتلا تلاش می کند قفل دهان را باز کند به وضوح شنیده می شود.…

پری کورونایتیس

عفونت دورتاج دندان (پری کورونایتیس) را می توان عفونت بافت نرم در اطراف تاج دندان نیمه روییده,( نیمه نهفته ) تعریف کرد.التهاب فاصله میتواند حاد ,تحت حاد یا مزمن باشد . اگرچه از نقطه نظر تئوری هر دندان میتواند با عفونت دورتاجی ملازم باشد اما…

سلولیت ها (عفونت بافت)

سلولیت فرم منتشر آب می باشد. زمانی که یک آب نتواند از سطح پوست و یا به داخل حفره دهان درناژ( تخلیه ) پیدا کند، به طور گسترده در میان لایه های فاسیالی بافت نرم انتشار یابد، این انتشار حاد وادماتوز (متورم)، در فرآیند آماسی حاد را سلولیت…

دندان عقل در آرواره پایین، بایدها نبایدها

نکاتی چند در مورد دندان عقل در آرواره پایین بسیاری از افراد نژادهای متمدن دارای دندان هایی هستند که از نظر اندازه با فک آنهامتناسب نبوده و در نتیجه فضایی کافی برای جا دادن تمام دندان هایشان وجود ندارد. دندان های عقل از نظر زمانی آخرین…