مرور برچسب

پس از عمل

مراقبت پس از جراحی در دندانپزشکی

برای مراقبت پس از عمل چه باید کرد ؟ وظیفه یک جراح دندان پزشک پس از گذاشتن یک تکه گاز و زدن بخیه پایان نمی پذیرد. دندان پزشک باید مطمئن باشد که دوران پس از عمل بدون درد و حادثه مهمی بگذرد. در صورت نیاز باید مسکن مناسب تجویز گردد. باید به…