مرور برچسب

پس از عمل

مراقبت پس از جراحی در دندانپزشکی

برای مراقبت پس از عمل چه باید کرد ؟ وظیفه یک جراح دندان پزشک پس از گذاشتن یک تکه گاز و زدن بخیه پایان نمی پذیرد. دندان پزشک باید مطمئن باشد که دوران پس از عمل بدون درد و حادثه مهمی بگذرد. در صورت نیاز باید مسکن مناسب تجویز گردد. باید به…

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه را در وب سایت ما به شما ارائه می کنیم. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم