مرور برچسب

پریودنتال

ارتودنسی و نقش آن در بیماری پریودنتال

جابجایی دندانی طی درمان های ارتودنسی ممکن است فوائد متعددی در بیماران پریورستوریتیو بالغ ( بیمارانی که بیماری لثه دارند و می خواهند پس از درمان روکش دندانی دریافت کنند) داشته باشد بسیاری از بیماران بالغ که درمان های رستوریتیو (روکش های…

دوران بارداری و دندانپزشکی – ایمپلنت

ایمپلنت در دوران بارداری ممنوع است. به طور کلی در پزشکی درمان هایی که نیاز به جراحی دارند برای بیماران باردار ممنوع است. دندانپزشک نه تنها در برابر مادر مسئولیت دارد، بلکه در قبال جنین نیز مسئول می باشد. رادیوگرافی ها یا داروهایی که ممکن…

دندان عقل در آرواره پایین، بایدها نبایدها

نکاتی چند در مورد دندان عقل در آرواره پایین بسیاری از افراد نژادهای متمدن دارای دندان هایی هستند که از نظر اندازه با فک آنهامتناسب نبوده و در نتیجه فضایی کافی برای جا دادن تمام دندان هایشان وجود ندارد. دندان های عقل از نظر زمانی آخرین…

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم