مرور برچسب

ملاسما

ملاسما ، افزایش رنگدانه های پوستی (نقاب بارداری)

ملاسما هایپرپیگمانتاسیون (نقاب بارداری) افزایش رنگدانه های پوستی قرینه و اکتسابی پوست صورت و گردن است که در معرض تابش خورشید قرار گرفته اند. علت این ضایعه ناشناخته است اما بطور قوی با بارداری و استفاده از قرص های ضد بارداری خوراکی که هم…