مرور برچسب

مسواک زدن

سلامت دهان و دندان

سلامت دهان و دندان ؛ مروری بر اصول پایه و مهم بهداشت دندان ها خنده و زیبایی صورت شما به عادات ساده و روزانه برای رعایت بهداشت دهان و دندان ها نظیر مسواک زدن و نخ دندان کشیدن بستگی دارد. حالا بیایید تصویر کنیم شما جز آن دسته از افراد هستید…

روش مسواک زدن بس – bass

این تکنیک یکی از بهترین تکنیک ها ی بداشن دندانی موجود است چون هم کارکرد با این تکنیک ساده است و هم نتیجه بهداشتی آن فوق العاده است . به همین جهت این تکنیک رو به جهت کیفیت رعایت بهداشت و سادگی اجرا من به شما معرفی میکنم. مسواک زدن به روش…

سه روش متداول براى مسواک زدن

با توجه به گسترش بيمارى هاى دهان و دندان ، امروزه به بهداشت دهان و دندان، توجه ويژه اى لحاظ گرديده است.بيمارى لثه پوسيدگى دندان دو بيمارى رايج در سراسر جهان مى باشد.مطالعات اخير ارتباط بين بيمارى هاى لثه و سلامت عمومى مانند ديابت و بيمارى…