مرور برچسب

مسواک دستی

مسواک برقی یا مسواک دستی؟

با تغییر رژیم غذایی و شیوع پوسیدگی دندانی و افزایش مراجعین به مطب های دندانپزشکی ، حساسیت بیماران گرامی نسبت به فراگیری هر چه بهتر تکنیک های رعایت بهداشت دهان و دندان بیشتر گشته است، سوال اکثر مراجعین محترم در ارتباط با استفاده از مسواک…