مرور برچسب

لثه

لثه های شما چه پیامی در مورد سلامتی شما دارند

رنگ، اندازه، شکل و حس لثه های شما چه پیامی در مورد سلامتی شما دارند؟ زمان آن رسیده است که پیرامون سلامت لثه های شما صحبت کنیم، چیزی که ممکن است در ابتدا موضوع بحث آنچنان ویژه و مهمی به نظر نرسد، اما باور کنید که بسیار مهم و جالب است. به…

تظاهرات لثه و بافت هاى نگاهدارنده دندان در دوران قاعدگی بانوان

در طى سالهاى بارورى، چرخه مربوط به تخمدان به وسيله قسمت قدامى غده هيپوفيز تنظيم مى شود.گونادوتروپين هاى (FSH (Follicle Stimulating factor و (LH (Lutenizing hormone توسط قسمت قدامى غده هيپوفيز توليد مى شود.ترشح گونادوتروپين همچنين وابسته به…

ژنژیویت یا همان التهاب لثه

ژنژیویت ، التهاب محدود به بافت نرم ( التهاب لثه ) می باشد و شامل فرایند التهابی می باشد که به استخوان زیرین فک یا الیاف احاطه کننده دندان یا سمان ریشه گسترش نیافته است. این بیماری التهابی (نه عفونی) در بسیاری از موارد به علت عدم…