مرور برچسب

ضد سیستم ایمنی

افزایش حجم لثه ناشی از مصرف داروهای ضد سیستم ایمنی

با توجه به رشد روز افزون انواع مختلف بیماری های با منشا سیستم ایمنی ( اینگونه از بیماری‌ها در اصل سیستم ایمنی بدن بر علیه یک بافت خودی واکنش نشان داده و در صدد حذف و از بین بردن بافت خودی عمل خواهد کرد ) و درمان بیماری های مختلفی با منشا…

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم