مرور برچسب

بیوپسی

بیوپسی ، نمونه برداری یا همان بافت برداری زنده

بیوپسی (نمونه برداری یا همان بافت برداری زنده) را می توان، بررسی بافت شناختی و آسیب شناختی از بافت زنده ای را که به طریق جراحی برداشته شده است، تعریف کرد. مسئولیت تشخیص به عهده دندانپزشک است. اگرچه تشخیص بافت شناختی از ارزش زیادی برخوردار…

لیزر CO2

لیزر CO2 چگونه انجام میشود ؟ ماده ی فعال لیزر CO2,دی اکسید کربن گازی شکل است که در داخل لوله های بسته تحت جریان الکتریکی تقویت کننده قرار میگیرد.انرژی نوری این لیزر با طول موج10600نانومتر در قسمت انتهایی مرکز طیف مادون قرمزغیریونیزان غیر…

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه را در وب سایت ما به شما ارائه می کنیم. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم