مرور رده

هیپنوتیزم

آموزش بیمار و رفع ترس از هیپنوتیزم

موضوع فوق العاده مهمی از که قبل از انجام هیپنوتیزم لازم است درباره ی طبیعت آن به بیمار آموزش داده شود تحقیقات نشان داده است اشخاصی که رویکرد منفی درمورد هیپنوتیزم دارند و یا برداشت های نامناسب و غیر واقعی  را با خود به یدک می کشند، هرگز…

هیپنوتیزم درمانی ( مقدمه )

دکتر مهیار : قبل از بحث پیرامون چگونگی هیپنوتیزم بیمار، لازم است در زمینه ماهیت کلی روند هیپنوتیزم درمانی توضیح مختصری داده شود. که اصلا آیا هیپنوتیزم خطرناک است؟ اصلا هیپنوتیزم چیست؟ و ... هیپنوتیزم چیست ؟ یکی از تعاریف رایج در…

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم