برجستگی خوش خیم استخوانی در سقف دهان

Torus Palatinus - توروس پالاتینوس

توروس کامی چیست؟ توروس کامی یک برجستگی استخوانی شایع می باشد که بر روی خط وسط کام سخت پدید می آید. این عارضه کاملا خوش خیم بوده و اغلب موارد بدلیل بی علامت بودن توسط دندان پزشک کشف می گردد.

علت آن کاملا مشخص نیست و مدت های طولانی مورد بحث و تبادل نظر می باشد، محور این مباحث نقش فاکتورهای ژنتیکی با فاکتورهای محیطی مانند نیروهای ناشی از جویدن در ایجاد ضایعه می باشد. برخی صاحب نظران پیشنهاد کرده اند که توروس کامی از طریق یک صفت اتوزومال غالب به ارث می رسد. با این حال دیگران اعتقاد دارند که علت بوجود آمدن این ضایعه چند عاملی ، شامل تأثیرات محیطی و ژنتیکی می باشد.
توروس کامی توده استخوانی سختی است که در امتداد شکاف خط وسط کام سخت، به وجود می آید.

توروس ها با توجه به نمای ظاهریشان به چهار نوع تقسیم می شوند:

۱- توروس تخت:

دارای قاعده پهن و سطحی صاف و اندکی محدب می باشد.

۲_ توروس دوکی:

یک لبه در وسط دارد که در امتداد رافه کامی می باشد.

۳_توروس ندولر:

به صورت برجستگی های متعدد، که هر کدام قاعدهٔ جداگانه دارند ایجاد می شود.

۴_توروس لبولار:

نیز یک توده لبوله ( چندتایی ) است، اما از یک قاعده منشأ می گیرد.

نسبت شیوع آن در زنان تقریبأ دو برابر مردان می باشد.شیوع آن دردر طول اوایل بلوغ به حداکثر می رسد در حالی که در سال های بعدی زندگی کاهش می یابد. برای تشخیص توروس بندرت بیوپسی ضرورت پیدا می کند.
در بیماران بدون دندان ، به منظور استقرار دنچر( دست دندان) ممکن است نیاز به جراحی و برداشت توروس باشد. برداشت و جراحی همچنین ممکن است در مورد توروس های کام که به طور مکرر زخمی می شوند و یا در عملکرد درست دهانی تداخل ایجاد میکند ، تجویز شود.

۳.۴/۵ - (۱۴ امتیاز)
۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم