دپیگمانتاسیون لثه با بکارگیری لیزر ( از بین بردن رنگدانه های لثه ای )

LASER DEPIGMENTATION

رنگدانه هاى عمیق ملانین به عنوان یک معضل اجتماعى ،روحى و روانى در فرهنگ هاى متعدد شناخته شده است،به همین دلیل دپیگمانتاسیون لثه ( از بین بردن رنگدانه های لثه ای ) به عنوان یک درمان موثر در جوامع پیشرفته شناخته شده است.
مشکلات زیبایى ناشى از رنگدانه هاى لثه اى بالاخص در بانوان بیشتر به چشم مى خورد،از اینرو اکثر غریب به اتفاق مراجعین جهت رفع معضل رنگدانه لثه اى ، بانوان مى باشند.از اکثر لیزرهاى مرسوم در دندان پزشکى جهت رفع رنگدانه هاى لثه اى ،مى توان استفاده نمود.در اکثر موارد دندان پزشک با توجه به اینکه کدام لیزر با کدام طول موج مثمر ثمر تر بوده ،روند اجرایى خود را انتخاب مى کند،بعضى از همکاران از لیزرهاى Nd:YAG و Diode را با توجه به طول موجشان استفاده نموده و مى دانند این طول موج ها دز رنگدانه هامثل ملانین ( رنگدانه اى که باعث تغییر رنگ لثه و مخاط مى گردد )جذب مى شود. عده اى دیگر, لیزر Erbium و یا حتى لیزر CO2 را ترجیح مى دهند، زیرا این طول موج ها براحتى در آب موجود در لثه جذب مى گردند.به نظر اکثر همکاران تکنیک دپیگمانتاسیون لثه با لیزر ،بى خطر ترین و راحت ترین و قابل اعتماد ترین روش رنگ برى لثه مى باشد.
لیزرهاى Diode , Nd:YAG و Erbium ،اساسأ با یک الگوى پایه اى بکار برده مىشوند.زیرا لثه قطع نشده و انرژى لیزر جزب رنگدانه هاى عمقى بافت پوششى لثه مىگردد،باید دقت نمود توان خروجى باید کم باشد یعنى از low power استفاده گردد.

دپیگمانتاسیون لثه با بکارگیری لیزر ( از بین بردن رنگدانه های لثه ای )
دپیگمانتاسیون لثه با بکارگیری لیزر ( از بین بردن رنگدانه های لثه ای )

هنگام استفاده از لیزرهاى Diode , Nd:YAG مى بایست از تکنیک غیر تماسى استفاده شود،در این شرایط
انرژى لیزر جذب لایه هاى سطحى نشده و در رنگدانه هاى عمقى جذب مىگردد.نوک فیبر نورى لیزر هاى Diode و Nd:YAG را در تماس ملایم با لثه و با فشار خیلى کم و حرکات مشابه brushstroke-like (تکنیک ضربه اى مثل مسواک زدن لثه) باید بکار برد. در صورت بکار بردن این تکنیک باید از جمع شدن آلودگى ها بر نوک فیبر نورى لیزر جلوگیرى کرد که مانع انتقال صحیح طول موج به لایه هاى زیرین مى گردد و در این شرایط نوک فیبر نورى در تماس با لثه قرار گرفته و کل انرژى در لایه سطحى بافت لثه جذب مىگردد و بر رنگدانه ملانین لایه عمقى تاثیرى نخواهد داشت.
بدون توجه به طول موج قابل استفاده در دستگاه هاى مختلف با طول موج هاى متفاوت لیزر ،تمامى این مراحل را می توان با یک Topical anesthetic همانند اسپرى لیدوکایین انجام داد.
از لیزر کربن براى رنگبرى ، رنگدانه هاى ناشى از ملانوسیت ها در لثه ، مى توان استفاده نمود ،لازم به اشاره است هدف از ارائه این تکنیک برش لثه نبوده و برداشت رنگدانه ها هدف اصلى استفاده از این لیزر مى باشد، minimizes the power density (توان خروجى کم)توأمأ با large spot size( منطقه تحت تابش اشعه لیزر وسیع مى باشد) و پوشش منطقه وسیع تحت تابش اشعه لیزر، دندان پزشک را قادر مى سازد که روند اجرایى را با سرعت بیشترى به انجام برساند.به طور مشابه استفاده از لیزر اربیوم همین نتایج را ایجاد خواهد نمود.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر