کشیدن دندان و ایمپلنت فورى

Immediate Implant and Tooth Extraction

کشیدن دندان و ایمپلنت فورى چه گونه است ؟!

قرار دادن ایمپلنت بلافاصله پس از کشیدن دندان یکى از تکنیک هاى متدوال در دندان پزشکى مدرن مى باشد . اغلب مواقع این سوال براى بیماران گرامى بوجود مى آید که در چه شرایطى قادر خواهیم بود ،بلافاصله پس از کشیدن دندان اقدام به قرار دادن ایمپلنت نماییم.

ایمپلنت فورى از لحاظ تکنیک کارگذارى و شرایط موجود با ایمپلنت هاى دیگر متفاوت است بدین معنى که اگر بتوان ملاحظات زیبایى را براى بیمار ایجاد نمود و زیبایى پروتز ایمپلنت مخصوصأ در ناحیه قدام فکین زیر سوال نرود و طول و عرض استخوان(کمیت استخوان)مناسب و تراکم (کیفیت استخوان)

استخوان هم ایده آل باشد و وضعیت کمى و کیفى لثه در شرایط استاندارد بوده و ریشه دندان عفونى نباشد مى توان در همان جلسه کشیدن دندان ، ایمپلنت را در فک قرار داد.

از مزایاى ایمپلنت فورى مى توان به حفظ و نگهدارى لثه و استخوان ناحیه کشیده شده اشاره کرد ، پس از کشیدن دندان استخوان فک و متعاقب ان لثه شروع به تحلیل در ابعاد مختلف مى کندودر صورت بى توجهى به این موضوع ، پس از گذشت مدتى کوتاه استخوان فک دچار تحلیل و بدشکلى شده که ملاحظات زیبایی را زیز سوال مى برد.

از مزایاى دیگر مى توان به :

کاهش زمان ترمیم جهت بار گزارى ایمپلنت ،کاهش هزینه جراحى (در یک مرحله جراحى و در صورت نیاز پیوند استخوان و غشاء ،انجام مى گردد) ، بالا بردن کیفى رضایت بیماران گرامى و در نهایت استفاده کردن از فاکتورهاى رشده و سلول هاى بنیادى بیماران گرامى ( در حفره دندان تازه کشیده شده این فاکتورها و سلولها به وفور یافت مى گردد) در جهت ارائه خدمات بهتر،اشاره نمود.

در صورتى که حفره دندان کشیده شده بدون قرار دادن ایمپلنت به حال خود رها شود ،٣ الى ۴ ماه زمان براى ترمیم حفره کشیده شده مورد نیاز مى باشدو با احتساب زمان ترمیم جراحى ایمپلنت و مراحل قالب گیرى و تاج گذارى ، این زمان در مجموع به یک سال افزایش مى یابدو یک سال بى دندانى براى بیمار گرامى یک دروه زمانى غیر قابل جبران چه از لحاظ مشکلات زیبایى و چه عدم توانایى در بکار بردن صحیح لغات هنگام صحبت کردن ( اگر ناحیه کشیده شده در قدام فکین باشد) و کاهش کیفى عمل جویدن ( اگر ناحیه کشیده شده در خلف فکین باشد) ، مى باشد.

در صورت قرار دادن ایمپلنت به صورت همزمان ، این زمان به ۶ ماه کاهش یافته و علاوه بر آن ملاحظات زیبایى ،صحبت کردن ،جویدن را مى توان در یک بازه زمانى کوتاه تر اجراء نمود.

باید دقت نمود که انجام موفق مراحل جراحى ایمپلنت فورى ،از کشیدن دندان تا قرار دادن ایمپلنت، به آموزش در دوره هاى تکمیلى و تجربه جراح شدیدأ وابسته مى باشد.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر