ابریژن (سایش مکانیکی دندان)

Abrasion

ابریژن ازدست رفتن پاتولوژیک (آسیب زا) ساختار دندان ثانویه عمل یک عامل خارجی است .شایع ترین دلیل ابریژن مسواک زدن است و هم چنین مسواک زدن به صورت افقی {به صورت عقب وجلو }باعث این مسئله می شود .سایر عوامل دخیل در ابریژن عبارت اند از :مواد,خلال دندان ,پیپ وسنجاق سر .جویدن تنباکو واستفاده از نخ دندان به صورت ناصحیح باعث مقدار قابل توجهی از ابریژن به صورت کلینکی میشوند.
ابریژن بسته به علت ,الگوهای متنوعی دارد.ابریژن ناشی از مسواک زدن معمولا به صورت شکافهای سرویکالی افقی [جایی که تاج دندان به ریشه متصل می شود]بر روی سطح بیرونی عاج و سمان ریشه ی نمایان شده مشاهده می شود.

ابریژن (سایش مکانیکی دندان)
ابریژن (سایش مکانیکی دندان)

ضایعه معمولا لبه های تیز و سطوح صاف و تخت دارد.اگر در مجاورت مواد اسیدی قرار بگیرد ضایعه گرد تر و کم عمق تر خواهد بود.شدت ضایعات در دندان های که در قوس فکی برجسته قرار دارندمثل دندان های نیش و کرسی کوچک و دندان های ناحیه بی دندانی بیشتر می باشد.

گاز گرفتن اشیا باریک و سخت مثل سنجاق سر ویا استفاده از پیپ باعث ایجاد شیارهای وV شکل ویا گرد برروی لبه برنده ی دندان های قدام فکین می شود. استفاده نامناسب از نخ دندان وخلال دندان باعث از دست رفتن عاج وسمان ریشه های بین دندانی می شود.در بعضی موارد حساسیت عاجی نسبت به تغییرات دما هم دیده میشود.

درمان ابریژن:

اولویت اول تمرکز و بررسی عوامل چندگانه ی آسیب زننده و ایجاد کننده ی این حالت می باشد که درغیر این صورت به طور قطع درمان نامناسب بوده و منجر به شکست می شود.
درمان فوری از بین بردن حساسیت درمانی و درد می باشد ولی شناسایی عوامل از بین برنده ی ساختار دندانی و بررسی تکنیک های محافظت از دندان های باقی مانده هم اهداف مهمی هستند.
ترمیم با دستگاه اشعه دندان های درگیر یکی از تکنیک های مناسب درمان می باشد.
یکی از راهکار های جدید که امروزه در دندان پزشکی مدرن به کار می رود روند رفع حساسیت دندان های حساس از طریق به کار بردن لیزرNd:YAG می باشد.

۵/۵ - (۳ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم