آفت مینور (آفت کوچک)

Aphtous Minor

شایع ترین فرم آفت میان سه الگوی ضایعات آفتی، آفت مینور میباشد و در حدود ۸۰% بیماران به آن مبتلا می باشند.ضایعات منفرد این نوع آفت کوتاه ترین طول مدت تظاهر رابین سه نوع آفت دهانی را دارا می باشد. این ضایعه درمخاط بدون کراتین ایجاد می شود.

این گونه ضایعات ممکن است همراه با علایم مخاطی از قبیل احساس سوختگی ,خارش,گزش وایجاد ماکولهای اریتماتوز [زخمهای کم عمق با حاشیه قرمزرنگ ]باشد. اندازه رخمرها به طور معمول بین ۳ تا ۱۰ میلی متر بوده و بدون باقی گذاشتن اسکار (داغ زخم) طی ۷ الی ۱۴ روز بهبود می یابند .
در طی هر حمله ممکن است یک تا پنج زخم ایجاد شود و درد زخم تناسبی با انداره زخم ندارد .بیشتر بیمارانی که آفت خفیف دارند یا هیچ درمانی دریافت نمی کنند و یا درمان های دوره ای برای به حداقل رساندن تعداد و شدت حملات دریافت می نمایند.این درمان های دوره ای شامل به کار بردن کورتیکوستروئید های موضعی می باشد.

آفت مینور
آفت مینور
۴.۸/۵ - (۶ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم