لکوپلاکیا : لکه های سفید در دهان و روی زبان

LEUKOKERATOSIS, ERYTHROLEKUKOPLAKIA

لکوپلاکیا ( لکوکراتوزیس و اریترولکوپلاکیا ) LeukoplakiaL

لکوپلاکیای دهانی ( لکو=سفید ، پلاک =پچ ) توسط سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) بدین صورت تعریف شده است : “پچ یا پلاک سفیدی که از لحاظ بالینی یا پاتولوژیک نتوان به عنوان بیماری دیگر در نظر گرفت ” این اصطلاح تنها یک لفظ بالینی است و تغییر بافتی هیستوپاتولوژیک ( نمای بافت شناسی بیماری ) خاص را بیان نمی کند.

اصطلاح لکوپلاکیا آنقدر معمول نیست که تشخیص را بر پایه ضایعات مثل لیکن پلان ، مورسیکاتو ( گاز گرفتگی مزمن گونه ) کراتوزیس اصطکاکی ( مزیکشنال ) ، توبا کو پاچ کراتوزیس ، نیکوتین استوما تایتیس ، لکوادما ، خال اسفنجی سفید قبل از اینکه تشخیص بالینی لکوپلاکیا صورت پذیرد می بایست حذف شود. همانند اکثر ضایعات سفید دهان ، رنگ ضایعه در نتیجه لایه کراتین ضخیم شده سطحی ( در زمانی که خیس می شود سفید رنگ به نظر می رسد ) یا لایه خاردار ضخیم شده است که نمای واسکولاریته طبیعی ( نمای قرمز رنگ ) بافت همبند زیرین را می پوشاند.

علیرغم اینکه لکوپلاکیا با تشخیص هیستولوژیک خاصی مرتبط نیست بطور تپپیک به عنوان یک ضایعه پیش سرطانی یا پیش بدخیمی در نظر گرفته می شود .در صورتی که ماحصل تعداد زیادی از ضایعات لکوپلاکیایی بررسی شود شیوع تغییرات اشتباه بسیاری در مورد این شرایط وجود دارد اصطلاحات مورد بحث در این فصل جمع آوری شده است.

۱: ضایعه پیش سرطانی ( پیش سرطانی، پیش بدخیمی ) : بافتی که از لحاظ مورفولوژیک تغییر یافته اما این تغییر خوش خیم است و دارای خطر تغییر بدخیمی بیشتری نسبت به بافت طبیعی است.

۲: شرایط پیش سرطانی : بیماری یا عادت از بیمار که لزوما نمای بالینی بافت موضعی را تشخیص نمی دهند اما در مقایسه ضایعه پیش سرطانی یا ایجاد سرطان در بافت با حالت طبیعی ، خطر بیشتری را نشان می دهد.

۳: پتانسیل تغییر بدخیمی : میزان خطری که سرطان در یک ضایعه یا شرایط پیش سرطانی ایجاد شود _ چه در تشخیص ابتدایی، چه در آینده ( اغلب بصورت درصد بیان می شود) _ پتانسیل مخاط بدون ضایعات یا شرایط پیش سرطانی ‘ طبیعی ( نرمال ) خوانده می شود.

۴: خطر نسبی : شاخص اپیدمیولوژیک مخصوص که میزان ارتباط برخورد با یک عامل مشخص و خطر ابتلا به یک بیماری را بصورت نسبت شیوع یا وقوع بیماری در میاری افرادی که تحت آن عامل بوده اند و افرادی که با آن عامل برخورد نداشته اند بیان می کند.

وقوع و شیوع :

علیرغم اینکه لکوپلاکیا به عنوان یک ضایعه پیش بدخیم در نظر گرفته می شود، استفاده از این اصطلاح بالینی به هیچ طریقی بیان نمی دارد که نمای هیستوپاتولوژیک دیسپلازی اپی تلیال در تمام ضایعات وجود دارد.

اپی تلیوم دیسپلاستیک یا کارسینومای تهاجمی در حقیقت، در ۵ تا ۲۵ درصد از نمونه های لکوپلا کیا یافت می شود . طبیعت پیش سرطانی لکوپلاکیا بر پایه این ارتباط یا مطلب که بیش از ۱/۳ کارسینوما های دهانی دارای یک لکوپلاکیا در نزدیکی خود هستند استوار است.لکوپلاکیا شایعترین ضایعه پیش سرطانی دهان است که ۸۵ درصد چنین ضایعاتی را تشکیل می دهد. همچنین این ضایعه نسبتا شایع است و در برخی از تحقیقات آورده شده است که در ۳ صد سفید پوستان دیده می شود.

تمایل ایجاد ضایعه بطور مشخص در جنس مذکر بیشتر است ( ۷۰ درصد ) به جز در جوامعی که زنان محصولات تنباکو را بیشتر از مردان مصرف می کنند. نسبت به نیم قرن گذشته بیشتر است است که شاید بدلیل افزایش آگاهی نسبت به مهارتهای بهداشتی و موضوع سلامتی است.

اتیولوژی :

علت ایجاد لکوپلاکیا ناشناخته مانده است. با این وجود هایپوتزها فراوانند :

تنباکو : عادت استعمال تنباکو به نظر مرتبط ترین مطب با ایجاد لکوپلاکیا ست. بیش از ۸۰ درصد بیماران مبتلا به لکوپلاکیا سیگاری هستند. زمانی که گروههای بزرگی از بالغین مورد بررسی قرار می گیرند . مشخص می گردد که افراد سیگاری دارای شیوع بیشتری لز لکوپلاکیا ( نسبت به افراد غیر سیگاری)هستند. افرادی که بشدت سیگاری می کشند ( Heavy Smokers) تعداد ضایعه بیشتر و ضایعات بزرگتری نسبت به افرادی که سیگار کمتری مصرف می کنند دارندخصوصا اینکه چندین سال از مصرف تنباکو گذشته باشد . همچنین نسبت بزرگی از لکوپلاکیا ها ، در افرادی که استعمال سیگار را کنار گذاشته اند ، در طی نخستین سال حذف عادت از بین رفته یا کوچکتر شده اند.

تاثیر سیگار در لکوپلاکیا
تاثیر سیگار در لکوپلاکیا

عادت استفاده از تنباکوی غیر تدخینی تا حدودی نتایج متفاوت تری را ایجاد می کند.این عادت اغلب موجب ایجاد ضایعه ای مشخص می شود که از لحاظ بالینی به شکل یک پلاک دهانی سفید نمایان می شود که توبا پاچ کراتوز یس خوانده می شود. این ضایعه احتمالا یک لکوپلاکیا ی حقیقی نیست.

الکل : الکل که به نظر می رسد اثر سینرژیست ( تقویتی ) قوی با تنباکو داشته باشد با ایجاد سرطان دهانی مربوط است و با لکوپلاکیا ارتباط ندارد. افرادی که از دهانشویه های حاوی الکل بیش از۲۵ درصد استفاده می کنند ممکن است دارای پلاکهای خاکستری رنگی در مخاط با کال باشند اما آنها را به عنوان لکوپلاکیا ی حقیقی در نظر نمی گیرند.

سانگوئیناریا : افرادی که از خمیر دندان یا دهانشویه حاوی عصاره گیاهی ، سانگوئیناریا ، استفاده می کنند ممکن است یک لکوپلاکیا ی حقیقی ایجاد کنند ( سانگوئیناریا ی مرتبط باکراتوزیس ) که اغلب در وستیبول ماگزیلا (کف عمق مخاط فک بالا ) یا مخاط آلوئول ماکزیلا قرار دارد. بیش از ۸۰ درصد افرادی که دارای لکوپلاکیا ی وستیبولار یا آلوئول ماکزیلا هستند دارای تاریخچه ای از مصرف محصولات حاوی سانگوئیناریا هستند. در مقایسه با جمعیت عادی که ۳ درصد شیوع دارند. اپی تلیوم درگیر

ممکن است دیسپلازی مشابهی با آنچه که در سایر لکوپلاکیا ها دیده شود نشان دهد با این وجود پتانسیل ایجاد سرطان غیر قطعی است . پلاک لکوپلاکیا یی ممکن است حتی با قطع محصول توسط بیمار نیز محو نشود.برخی ضایعات برای چندین سال ثابت باقی می ماند.

تابش اشعه ماورا بنفش : تابش اشعه ماورا بنفش به عنوان عامل مسبب برای لکوپلاکیا ور میلیون لب پایین شناخته شده است. این حالت همواره با اکتینیک کیلوزیس دیده می شود افرادی که دارای ضعف سیستم ایمنی خصوصا بیمارانی که پیوند عضو داشته اند ، مستعد به ایجاد لکوپلاکیا و کارسینومای سلول سنگفرشی ور میلیون لب پایین هستند.

میکروارگانیسم ها : چندین میکروارگانیسم به عنوان عامل لکوپلاکیا دخالت دارند، ترپونما پالیدوم ( عامل بیماری مقاربتی سیفلیس ) ، برای مثال، در صورت یا عدم استفاده از درمان با ارسنیک در درمان عمومی قبل از بوجود آمدن آنتی بیوتیک های جدید موجب ایجاد گلوسیت در مراحل انتهایی سیفلیس می شود. زبان در این حالت سفت است و اکثر در ناحیه دو سال ( پشتی ) حاوی لکوپلاکیای وسیعی است. سیفلیس ثالثیه امروزه نادر است اما عفونتهای دهانی توسط میکروارگانیسم دیگری به نام کاندیدا البیکنس وجود ندارد.

کاندیدا می تواند بر روی لایه های سطحی اپی تلیوم مخاط دهان کلونی شده و اغلب یک پلاک گرانولار ضخیم با رنگ قرمز و سفید درهم آمیخته ایجاد کند.اصطلاحات لکوپلاکیای کانادایی و هایپرپلازی کاندیدای را جهت توصیف چنین ضایعاتی بکار می برند و بیوپسی ممکن است تغییرات هیستوپاتولوژیک دیسپلاستیک یا هایپر پلاستیک را نشان دهد.

این مطلب مشخص نشده است که عفونت قارچی موجب ایجاد دیسپلازی می شود یا به طور ثانویه اپی تلیومی را که قبلا تغییر یافته است عفونی می کند اما بسیاری از این ضایعات پس از ضایعات پس لز درمان با داروهای ضد قارچی محو شده یا محدوده شده یا حتی از شدت دیسپلازی آنها کاسته می شود . دود کردن تنباکو ممکن است موجب لکوپلاکیا شود و همچنین بیمار را مستعد به ابتلا به کاندید بازیس کند.

ویروس پاپیلومای انسانی ( HPV ) : خصوصا زیر گروه ۱۶ و ۱۸ در عده ای از لکوپلاکیا ها یافته شده است. این ویروسها مشابه زیر گروههای HPV مرتبط با کارسینومای گردن رحم و کارسینومای سلول سنگفرشی( SCC ) دهانی هستند. متاسفانه این قبیل ویروسها در سلولهای اپی تلیالی طبیعی تصادف باشد.اما این مطلب بطور واضحی مشخص شده است که HPV-16 موجب تغییرات شبه دیسپلازی در اپی تلیوم سنگفرشی با تمایز طبیعی حتی در یک محیط این ویتروی in-vitro استریل می شود.

تروما : چندین ضایعه تروماتیک ‌که تاکنون به عنوان انواع لکوپلاکیا دیده شده اند هم اکنون به عنوان ضایعه پیش سرطانی در نظر گرفته نمی شوند.نیکوتین استوماتایتس تغییر جنرال سفید رنگ کام است که بیشتر به نظر می رسد که یک پاسخ هایپرکراتوتیک به گرمای تولید شده توسط تدخین تنباکو باشد تا پاسخی به کارسینوژنهای ) عوامل سرطان زا ) درون دود پتانسیل تغییر بدخیمی این ضایعه نیز قدری اندک است که می توان آنرا مشابه تغییرات مخاط طبیعی کام در نظر گرفت.

بعلاوه ، تحریکات مکانیکی مزمن می توانند ضایعه سفیدی با سطح کراتوتیک خشن ایجاد کنند که کراتوز یس فریکشنال ( اصطکاکی) نامیده می شود.با وجود اینکه این ضایعات بوجود آمده از لحاظ بالینی شبیه لکوپلاکیای حقیقی هستند اما امروز اینگونه ضایعات را چیزی بیش از یک تغییر هایپر پلاستیک طبیعی نمی دانند( مشابه پینه های روی پوست ) . این قبیل کراتوزها پس از حذف تروما به سهولت برگشت پذیر هستند و چنین ضایعات تروماتیک واضحی مانند خط سفید ( لایناآلبا ) مورسیکاتوسائیدگی لثه توسط مسواک هرگز به عنوان ضایعات دارای پتانسیل بدخیمی ثبت نشده اند کراتوز یس اصطکاکی را می بایست از گروه ضایعات پیش سرطانی دهان افتراق داد.

نماهای بالینی :

لکوپلاکی : لکه های سفید در دهان
لکوپلاکی : لکه های سفید در دهان

لکوپلاکیا اغلب افراد بالاتر از سن ۴۰ سال را درگیر می کند. شیوع این ضایعه با افزایش سن به سرعت افزایش می یابد که این مطلب خصوصا در جنس مذکر بیشتر است و در گزارشات آماده است که تقریبا ۸ درصد مردان بالاتر از ین ۷۰ سال به این ضایعه دچار هستند. میانگین سنی افراد مبتلا (۶۰ سال ) مشابه میانگین سنی بیماران با سرطان های دهانی است اما در برخی تحقیقات آورده شده است که لکوپلاکیا ۵ سال زودتر ( بطور میانگین ) ازکارسینومای سلول سنگفرشی دهان رخ می دهد.

تقریبا ۷۰ درصد لکوپلاکیا های دهانی روی ور میلیون لب ، مخاط باکال و لثه یافت می شوند اما ضایعات روی زبان ، ور میلیون لب و کف دهان بیش از ۹۰ درصد موارد را تشکیل می دهند که دیسپلازی یا کارسینوما را نشان می دهند . ضایعات منفرد ممکن است نمای بالینی متفاوتی داشته و تمایل به تغییر در طی گذر زمان داشته باشند. ضایعات اولیه و خفیف بصورت پلاکهای خاکستری یا خاکستری سفید و اندک برجسته نمایان می شوند که ممکن است تا حدی ترانس لوسنت ( شفاف ) شیاردار یا چین خورده باشند و بطور تیپیک نرم و صاف هستند.

این ضایعات اغلب دارای حدود بسیار واضح هستند اما گاهی رفته رفته با مخاط نرمال در هم می آمیزد. لکوپلاکیای خفیف یا نازک که گاهی در بیوپسی آن دیسپلازی دیده می شود. ممکن است محو شده یا بدون تغییر باقی بماند. در مورد کسانی که تنباکو دور می کنند و عادت استفاده خود را کاهش نمی دهند . بطور تقریبی دوسوم این قبیل ضایعات به آرامی به اطراف گسترش پیدا کرده ، ضخیم تر شده و یک نمای واضح سفید بخود می گیرند . مخاط درگیر ممکن است در موقع لمس چرمی شکل به نظر ایند شیارها ممکن است عمیق ترشده و افزایش یابند.

در این فاز یا مرحله ضایعه اغلب لکوپلاکیا ی هموژنوس ضخیم خوانده می شود .اغلب ضایعات ضخیم و صاف در این مرحله نامعلوم باقی می مانند. شاید عده ای به میزان ۱/۳ سیر بهبودی را طی کرده یا محور شوند، عمده کمی ممکن است و خیم تر شده و بی نظمی های سطح افزایش یافته ای ایجاد کنند که آنگاه لکوپلاکیا ی ندولار یا گرانولارخوانده می شوند.

برخی ضایعات برجستگی های نوک تیز یا نوک پهن را نشان می دهند و بنابراین لکوپلاکیا ی وروکوزیا وروسی فرم خوانده می شوند.پرخطر ترین نوع لکوپلاکیا، پرولیفراتیو وروکوس لکوپلاکیا (PVL ) است که با ایجاد پلاکهای کراتوتیک متعدد با برجستگی های سطحی خشن شناخته می شود.ارتبلط PVL با موردی که به عنوان وروکوس لکوپلاکیا توصیف شد غیر قطعی است.

پلاکهای متعدد PVL تمایل دارند که به آرامی گسترش یافته و سایر مخاط دهان را نیز درگیر کنند. با وجود اینکه این ضایعات بطور تیپیک با هایپرکراتوزهای ساده مسطح آغاز می شوند که از ضایعات لکوپلاکی معمول قابل افتراق نیستند، PVL رشد ثابتی را از خود نشان داده که عاقبت به شکل اگزوفیتیک وروکوس در می آیند. با پیشرفت ضایعه ممکن است وارد مرحله ای از عدم افتراق با کارسینومای ووروکوس شوند ، اما آنها اغلب بعدا تغییرات دیسپلاستیک کرده و به کار سینو مای سلول سنگفرشی کامل تبدیل می شوند ( که اغلب در طی ۸ سال از تشخیص اولیه PVL رخ می دهد).این ضایعات علیرغم درمان بطور نادر روند بهبودی را طی می کنند.

PVL در بین انواع لکوپلاکیا ها در داشتن تمایل به ایجاد در زنان غیر معمول است ( نسبت ۱ به ۴ مردان به زنان ) و ارتباط کمی با مصرف تنباکو دارد. لکوپلاکیا ممکن است دیسپلاستیک شده یا حتی تهاجمی شده در حال که هیچ گونه تغییر در نمای بالینی نشان ندهد . اما برخی ضایعات در نهایت هیچ گونه تغییری در نمای بالینی نشان ندهد.

اما برخی ضایعات در نهایت پج های پراکنده قرمزی را نمایان می سازند که اریتروپلاکیا خوانده می شود. این قبیل نواحی اغلب مناطقی را نشان می دهند که سلولهای اپی تلیال نابالغ یا آتروفیک نابالغ یا آتروفیک هستند که دیگر نمی توانند کراتین بسازند. ضایعات دارای رنگ قرمز و سفید مختلط را اریترولکوپلاکیا یا اسپکلد لکوپلاکیا ( لکوپلاکیا منقوط _ خالدار ) می خوانند که بیانگر طرحی از لکوپلاکیا است که به طور شایع دیسپلازی پیشرفته را در بیوپسی نشان می دهد.البته بسیاری از ضایعات لکوپلاکیایی مخلوطی از زیر شاخه ها یا فازها باقی مانده از قبل هستند . از آنجایی که انجام بیوپسی ضایعه از محلی که حاوی حداکثر پتانسیل وجود سلولهای دیسپلاستیک است حائز اهمیت است در شکلهای اشکال بالینی و گرافیکی این قبیل ضایعات آمده است.

محل های انجام بیوپسی می بایست از نقاطی انجام پذیرد که نمای بالینی ضایعه در آنها به سمت حرکت به راست شبیه ترین باشد.در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری صورت گرفته است تا تکنیک های جدیدی در کمک به تشخیص و تعیین ضایعات بدخیم و پیش از طریق معمول و مستقیم بعنوان بهترین راه باقیمانده است و صحیح ترین وسیله ارزیابی ضایعات لکوپلاکیایی دهان است ‌بهترین روش که از آن در نظریه الکساندر، رایت و تی باد حمایت شده است

” تکنیک های غربالگری غیر تهاجمی مانند ، تستهای سیتولوژی ( شامل بیوپسی با برس ) رنگ آمیزی ضایعه با رنگ های سوپراوایتال دارای خطاهای بسیار است . و هنگامی که نگرانی جهت بدخیمی وجود دارد نمی بایست به عنوان جایگزینی برای بیوپسی استفاده شود.”

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
هزینه ثبت سوال 5000 تومان
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر شادي یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 10 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آيا داروي بيحسی در دندانپزشكی ممكنه باعث حساسيت بشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 10 ماه پیش)

   سلام بانو شادی
   بله در بعضی موارد ایجاد حساسیت میکنه که شدت آن در افراد مختلف متفاوت است

 • تصویر کاربر مهسا یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  دو روز هست که سمت چپ لبم تبخال زده و فک پایین سمت چپم هم زمانی که دست میزنم درد میگیره ( جلو و سمت راست فک هیچ دردی ندارم) علت احتمالی آن چیست ؟
  با سپاس فراوان 🙏
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام مهسای عزیز
   دو تا مورد به ظاهر مستقل هستن
   احتمالا فک پایین سمت چپ‌هم دندان مشکل داری وجود دارد شما چند سالتون هست و در ضمن درد در کدام قسمت فک پایین سمت چپ هست؟

 • تصویر کاربر بروجردی یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام .یک هفته است که دندان عقل فک بالا رو که بسیار دندان ناجوری بود جراحی کردم متاسفانه دچار قفل شدگی فک شدم نمیتونم دهنم رو باز کنم .کارم شده گریه کردن از استرس .لطفا راهنمایی کنید .ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام بروجردی عزیز
   این مورد نامش تریسموس هست و امریست طبیعی در جراحی های عمیق دندان عقل
   با گذاشتن ابس لانگ به تعدادی که به فکتان فشار وارد نکند ما بین دندان های قدامی دو فک
   و بعد کم کم اضافه کردن ان مشکل شما حل خواهد شد
   شماره موبایل خودتون را بدین عضو چنل شین
   در چنل فیلم این کار رو قرار خواهم داد

 • تصویر کاربر سامیه یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب احترام فراوان می خواستم بپرسم قیمت لمینت سرامیکی فک بالا چنده
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام سامیه عزیز
   بسته به تخصص دکتر و کیفیت کار از یک میلیون تا سه میلیون قیمت داده میشود

 • تصویر کاربر negar یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر جان وقت بخیر. ممنون میشم سوالمو جواب بدین اقای دکتر من حدودا دوسال قبل ارتودنسی دندونامو باز کردم و لبهای کوچک و حساسی دارم مشکلی که برام پیش اومده ترک گوشه دهان در اثر کشیدن و باز کردن بیش از حد دهان برای جهت چک کردن دندانها،متاسفانه گوشه های لب بیش از حد باز شدن و کمی خشکی لب به خاطر شرایط اب و هوای خوزستان برام پیش اومده اقای دکتر خشکی لب ها با بالم کیو وی برطرف میشن اما پارگی گوشه دهان برام ازار دهندس اقای دکتر خواهش میکنم اگه راهی هست که وضعیت مطلوب بشه بهم مشاوره بدین من براتون چند تا عکس تهیه کردم عذر خواهی میکنم بابت کیفیت عکسها ممنون از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   نگار عزیز سلام
   به این حالت کایلیتیس گفته میشه
   که یکی از علتای‌ ان کشش گوشه لب می باشد
   در این گونه موارد از کرم کیلان keylan استفاده نمایین و گوشه لب را مدام چرب نمایین مشکل برطرف خواهد شد

 • تصویر کاربر کاویان یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر شما فرمودید عضو بشم 09124192701
  نه دکتر نبض نداره
  از صبح هنگام بیداری در د شروع تا شب مدام هست بکنواخت
  نه شدت پیدا میکنه نه کم میشه
  مثل یک دندان خرابه دردش که تازه داره میرسه به عصب. و دردش داره شروع میشه
  دندان 7 اصلا درد نداره
  درد 80 درصد تو دندان 5 هست که اپیکو شده و 20 درصد مابین 5 و 6
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام فلاح عزیز
   اگه درد دارای نبض نباشه احتمال اینکه این درد با منشا لثه باشه زیاد است مثلا نوعی گیر غذایی در بین دندان های پنج و شش

 • تصویر کاربر محسن یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  چکارکنیم به غیر از کشیدن دندان
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سوال کامل نیست

 • تصویر کاربر رقیه شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  من ۴روزه دندان عقل‌در آوردم از پایین خیلی خیلی درد میکنه و۳۵ سالمه
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سللم رقیه عزیز
   با دهان شویه بشورین
   بهداشت دهان را بالا ببرین
   در صورت نیاز یک دوره انتی بیوتیک اموکسی ۵۰۰ میل کنین هر هشت ساعت یک‌عدد تا هشت روز

 • تصویر کاربر محمدرضا شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام،خسته نباشی من دندان عقل سمت چپ فک پایبن،که برخلاف دندان های دیگه کج دراومده بود،وتحت فشاربود،کشیدم.الان سمت راست هم همینطوره،بایدبکشم،25ساله هستم،میخواستم به تعویق بنداز م چندسال دیگه مشکلی پیش نمیاد،ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   محمدرضا جان سلام
   بستگی داره که چقدر اذیت کنه
   ایا لثه اطرافش عفونت نکنه که نیازی نیست
   ولی در صورت عفونت حتما باید درمان کشیدن بشه

 • تصویر کاربر ابوالفضل شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید.حدوده یک هفته است.درد دندان و فک دارم.رفتم دکتر گفتند دندان عقلت آسیب دیده باید جراحی بشه.فعلا دارو مسکن مصرف می کنم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام ابوالفضل عزیز
   تشخیص دکترتون مقدم بر من است
   دارو میل کنین

 • تصویر کاربر ساحره شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر مدتی دور لثه دندونای پایینم وداخل دهان فک . . لکهای سفید در اومدن با اندگی درد پزشک رفتم گفتن چیزی نیست نیستاتین نوشتن الان باخوان مطالب شما ترسیدم کنه این همون لکوپلاکیاس وپیش در آمد سرطانه چطورباید تشخیص داد . . باز رفتم دکتر گفت قارچه نستاتین نوشته با چندتاقرص لطفا راهنمایم کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام ساحره عزیز
   اگر تشخیص قارچ باشه که نیازی به ترس نیست
   لطفا تصویرشو برام بفرستین تا دقیق تر نظر بدم

 • تصویر کاربر نیلو شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  متنی خوندم که نوشتید موقتا میشه روکش را چسباند تا وقت دکتر گرفته شود
  این چسب ahl generic رو میشه از داروخانه یا انلاین تهیه کرد؟ قیمتش به چه صورته؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام نیلو‌جان
   باید از سمان موقت kerr استفاده نمایین

 • تصویر کاربر میم دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر جون. در این زمینه متخصص خوب تو شهر قزوین میشناسین معرفی کنین؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام

   لطفا در ادامه سوال قبلی خودتون سوال بپرسید نه سوال جدید ثبت کنید... حجم سوالات زیاد است

 • تصویر کاربر سارا یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام جناب دکتر،من29سالم هست و دندون کنار دندون جلو در فک بالا احساس میکنم تکون میخوره یعنی لق داره میشه،چجور میتونم درمان کنم که لق بودنش برطرف بشه و منجر به افتادن دندان نشود???
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام سارای عزیز
   لقی را باید بررسی کرد
   اول ؛که میزان لقی در چه میزانی هست
   دوم؛ ایا بیماری لثه عاملش هست
   سوم؛ ایا همراه با بیماری لثه عامل زمینه ساز وجو‌د دارد
   مثل کوتاهی ریشه، سابقه ضربه
   به متخصص و جراح لثه مراجععه کنین لطفا

 • تصویر کاربر یاسمن سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  حدود 5 سال پیش دندان 4 فک بالام ترک خورد حین غذا خوردن و دکتر چاره ای جز کشیدن نداشتند.
  شرایط ایمپلنت نداشتم و دندان 5 سالمم رو تراش دادن و به اون وسیله روکش گذاشتن
  دو سال بعد درد اون ناحیه داشتم که با برداشت روکش و معاینه و عکس چیزی تشخیص ندادن و روکش مجدد چسبانده شد
  تا دوسال بعد که چند روز پیش بود
  مجدد اون درد شروع شد.. عکس انداختم گفتن چیزی معلوم نیست
  گفتن روکش رو باید بردارم که خیلی محکم بود
  گفتن زیاد اگه ضربه بزنم امکان شکستن دندان زیر روکش هست که بالخره کنده شد البته با شکستن قسمتی از چینی روکش که گفتن درست میشه
  گفتن موقت چسب میزنم یه هفنه صبر کن اگه درد ادامه داشت عصب کشی میکنم که من گفتم همون موقع انجام بدن عصب کشی رو
  سروع کردن ولی چون وقت قبلی نداشتم ادامش رو به یه هفنه دیگه موکول کردن که التهاب و درد هم کمتر بشه
  الان من سوالم اینه که از استرس و وسواسم هم نشات میگیره
  امکان اینکه ریشه دندان یا دندانم ترک خورده باشه هست با ضرباتی که به روکش برای کنده شدن زده شده یا خیر
  آیا راهی هست مطمین بشم بعدادامه عصب کشی و روکش مجدد انجام بشه؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام یاسمن عزیز
   احتمال ترک در ناحیه ریشه هنگام در اوردن روکش تقریبا صفر است
   نگران این موضوع نباشین

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر