لکوپلاکیا : لکه های سفید در دهان و روی زبان

LEUKOKERATOSIS, ERYTHROLEKUKOPLAKIA

لکوپلاکیا ( لکوکراتوزیس و اریترولکوپلاکیا ) LeukoplakiaL

لکوپلاکیای دهانی ( لکو=سفید ، پلاک =پچ ) توسط سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) بدین صورت تعریف شده است : “پچ یا پلاک سفیدی که از لحاظ بالینی یا پاتولوژیک نتوان به عنوان بیماری دیگر در نظر گرفت ” این اصطلاح تنها یک لفظ بالینی است و تغییر بافتی هیستوپاتولوژیک ( نمای بافت شناسی بیماری ) خاص را بیان نمی کند.

اصطلاح لکوپلاکیا آنقدر معمول نیست که تشخیص را بر پایه ضایعات مثل لیکن پلان ، مورسیکاتو ( گاز گرفتگی مزمن گونه ) کراتوزیس اصطکاکی ( مزیکشنال ) ، توبا کو پاچ کراتوزیس ، نیکوتین استوما تایتیس ، لکوادما ، خال اسفنجی سفید قبل از اینکه تشخیص بالینی لکوپلاکیا صورت پذیرد می بایست حذف شود. همانند اکثر ضایعات سفید دهان ، رنگ ضایعه در نتیجه لایه کراتین ضخیم شده سطحی ( در زمانی که خیس می شود سفید رنگ به نظر می رسد ) یا لایه خاردار ضخیم شده است که نمای واسکولاریته طبیعی ( نمای قرمز رنگ ) بافت همبند زیرین را می پوشاند.

علیرغم اینکه لکوپلاکیا با تشخیص هیستولوژیک خاصی مرتبط نیست بطور تپپیک به عنوان یک ضایعه پیش سرطانی یا پیش بدخیمی در نظر گرفته می شود .در صورتی که ماحصل تعداد زیادی از ضایعات لکوپلاکیایی بررسی شود شیوع تغییرات اشتباه بسیاری در مورد این شرایط وجود دارد اصطلاحات مورد بحث در این فصل جمع آوری شده است.

۱: ضایعه پیش سرطانی ( پیش سرطانی، پیش بدخیمی ) : بافتی که از لحاظ مورفولوژیک تغییر یافته اما این تغییر خوش خیم است و دارای خطر تغییر بدخیمی بیشتری نسبت به بافت طبیعی است.

۲: شرایط پیش سرطانی : بیماری یا عادت از بیمار که لزوما نمای بالینی بافت موضعی را تشخیص نمی دهند اما در مقایسه ضایعه پیش سرطانی یا ایجاد سرطان در بافت با حالت طبیعی ، خطر بیشتری را نشان می دهد.

۳: پتانسیل تغییر بدخیمی : میزان خطری که سرطان در یک ضایعه یا شرایط پیش سرطانی ایجاد شود _ چه در تشخیص ابتدایی، چه در آینده ( اغلب بصورت درصد بیان می شود) _ پتانسیل مخاط بدون ضایعات یا شرایط پیش سرطانی ‘ طبیعی ( نرمال ) خوانده می شود.

۴: خطر نسبی : شاخص اپیدمیولوژیک مخصوص که میزان ارتباط برخورد با یک عامل مشخص و خطر ابتلا به یک بیماری را بصورت نسبت شیوع یا وقوع بیماری در میاری افرادی که تحت آن عامل بوده اند و افرادی که با آن عامل برخورد نداشته اند بیان می کند.

وقوع و شیوع :

علیرغم اینکه لکوپلاکیا به عنوان یک ضایعه پیش بدخیم در نظر گرفته می شود، استفاده از این اصطلاح بالینی به هیچ طریقی بیان نمی دارد که نمای هیستوپاتولوژیک دیسپلازی اپی تلیال در تمام ضایعات وجود دارد.

اپی تلیوم دیسپلاستیک یا کارسینومای تهاجمی در حقیقت، در ۵ تا ۲۵ درصد از نمونه های لکوپلا کیا یافت می شود . طبیعت پیش سرطانی لکوپلاکیا بر پایه این ارتباط یا مطلب که بیش از ۱/۳ کارسینوما های دهانی دارای یک لکوپلاکیا در نزدیکی خود هستند استوار است.لکوپلاکیا شایعترین ضایعه پیش سرطانی دهان است که ۸۵ درصد چنین ضایعاتی را تشکیل می دهد. همچنین این ضایعه نسبتا شایع است و در برخی از تحقیقات آورده شده است که در ۳ صد سفید پوستان دیده می شود.

تمایل ایجاد ضایعه بطور مشخص در جنس مذکر بیشتر است ( ۷۰ درصد ) به جز در جوامعی که زنان محصولات تنباکو را بیشتر از مردان مصرف می کنند. نسبت به نیم قرن گذشته بیشتر است است که شاید بدلیل افزایش آگاهی نسبت به مهارتهای بهداشتی و موضوع سلامتی است.

اتیولوژی :

علت ایجاد لکوپلاکیا ناشناخته مانده است. با این وجود هایپوتزها فراوانند :

تنباکو : عادت استعمال تنباکو به نظر مرتبط ترین مطب با ایجاد لکوپلاکیا ست. بیش از ۸۰ درصد بیماران مبتلا به لکوپلاکیا سیگاری هستند. زمانی که گروههای بزرگی از بالغین مورد بررسی قرار می گیرند . مشخص می گردد که افراد سیگاری دارای شیوع بیشتری لز لکوپلاکیا ( نسبت به افراد غیر سیگاری)هستند. افرادی که بشدت سیگاری می کشند ( Heavy Smokers) تعداد ضایعه بیشتر و ضایعات بزرگتری نسبت به افرادی که سیگار کمتری مصرف می کنند دارندخصوصا اینکه چندین سال از مصرف تنباکو گذشته باشد . همچنین نسبت بزرگی از لکوپلاکیا ها ، در افرادی که استعمال سیگار را کنار گذاشته اند ، در طی نخستین سال حذف عادت از بین رفته یا کوچکتر شده اند.

تاثیر سیگار در لکوپلاکیا
تاثیر سیگار در لکوپلاکیا

عادت استفاده از تنباکوی غیر تدخینی تا حدودی نتایج متفاوت تری را ایجاد می کند.این عادت اغلب موجب ایجاد ضایعه ای مشخص می شود که از لحاظ بالینی به شکل یک پلاک دهانی سفید نمایان می شود که توبا پاچ کراتوز یس خوانده می شود. این ضایعه احتمالا یک لکوپلاکیا ی حقیقی نیست.

الکل : الکل که به نظر می رسد اثر سینرژیست ( تقویتی ) قوی با تنباکو داشته باشد با ایجاد سرطان دهانی مربوط است و با لکوپلاکیا ارتباط ندارد. افرادی که از دهانشویه های حاوی الکل بیش از۲۵ درصد استفاده می کنند ممکن است دارای پلاکهای خاکستری رنگی در مخاط با کال باشند اما آنها را به عنوان لکوپلاکیا ی حقیقی در نظر نمی گیرند.

سانگوئیناریا : افرادی که از خمیر دندان یا دهانشویه حاوی عصاره گیاهی ، سانگوئیناریا ، استفاده می کنند ممکن است یک لکوپلاکیا ی حقیقی ایجاد کنند ( سانگوئیناریا ی مرتبط باکراتوزیس ) که اغلب در وستیبول ماگزیلا (کف عمق مخاط فک بالا ) یا مخاط آلوئول ماکزیلا قرار دارد. بیش از ۸۰ درصد افرادی که دارای لکوپلاکیا ی وستیبولار یا آلوئول ماکزیلا هستند دارای تاریخچه ای از مصرف محصولات حاوی سانگوئیناریا هستند. در مقایسه با جمعیت عادی که ۳ درصد شیوع دارند. اپی تلیوم درگیر

ممکن است دیسپلازی مشابهی با آنچه که در سایر لکوپلاکیا ها دیده شود نشان دهد با این وجود پتانسیل ایجاد سرطان غیر قطعی است . پلاک لکوپلاکیا یی ممکن است حتی با قطع محصول توسط بیمار نیز محو نشود.برخی ضایعات برای چندین سال ثابت باقی می ماند.

تابش اشعه ماورا بنفش : تابش اشعه ماورا بنفش به عنوان عامل مسبب برای لکوپلاکیا ور میلیون لب پایین شناخته شده است. این حالت همواره با اکتینیک کیلوزیس دیده می شود افرادی که دارای ضعف سیستم ایمنی خصوصا بیمارانی که پیوند عضو داشته اند ، مستعد به ایجاد لکوپلاکیا و کارسینومای سلول سنگفرشی ور میلیون لب پایین هستند.

میکروارگانیسم ها : چندین میکروارگانیسم به عنوان عامل لکوپلاکیا دخالت دارند، ترپونما پالیدوم ( عامل بیماری مقاربتی سیفلیس ) ، برای مثال، در صورت یا عدم استفاده از درمان با ارسنیک در درمان عمومی قبل از بوجود آمدن آنتی بیوتیک های جدید موجب ایجاد گلوسیت در مراحل انتهایی سیفلیس می شود. زبان در این حالت سفت است و اکثر در ناحیه دو سال ( پشتی ) حاوی لکوپلاکیای وسیعی است. سیفلیس ثالثیه امروزه نادر است اما عفونتهای دهانی توسط میکروارگانیسم دیگری به نام کاندیدا البیکنس وجود ندارد.

کاندیدا می تواند بر روی لایه های سطحی اپی تلیوم مخاط دهان کلونی شده و اغلب یک پلاک گرانولار ضخیم با رنگ قرمز و سفید درهم آمیخته ایجاد کند.اصطلاحات لکوپلاکیای کانادایی و هایپرپلازی کاندیدای را جهت توصیف چنین ضایعاتی بکار می برند و بیوپسی ممکن است تغییرات هیستوپاتولوژیک دیسپلاستیک یا هایپر پلاستیک را نشان دهد.

این مطلب مشخص نشده است که عفونت قارچی موجب ایجاد دیسپلازی می شود یا به طور ثانویه اپی تلیومی را که قبلا تغییر یافته است عفونی می کند اما بسیاری از این ضایعات پس از ضایعات پس لز درمان با داروهای ضد قارچی محو شده یا محدوده شده یا حتی از شدت دیسپلازی آنها کاسته می شود . دود کردن تنباکو ممکن است موجب لکوپلاکیا شود و همچنین بیمار را مستعد به ابتلا به کاندید بازیس کند.

ویروس پاپیلومای انسانی ( HPV ) : خصوصا زیر گروه ۱۶ و ۱۸ در عده ای از لکوپلاکیا ها یافته شده است. این ویروسها مشابه زیر گروههای HPV مرتبط با کارسینومای گردن رحم و کارسینومای سلول سنگفرشی( SCC ) دهانی هستند. متاسفانه این قبیل ویروسها در سلولهای اپی تلیالی طبیعی تصادف باشد.اما این مطلب بطور واضحی مشخص شده است که HPV-16 موجب تغییرات شبه دیسپلازی در اپی تلیوم سنگفرشی با تمایز طبیعی حتی در یک محیط این ویتروی in-vitro استریل می شود.

تروما : چندین ضایعه تروماتیک ‌که تاکنون به عنوان انواع لکوپلاکیا دیده شده اند هم اکنون به عنوان ضایعه پیش سرطانی در نظر گرفته نمی شوند.نیکوتین استوماتایتس تغییر جنرال سفید رنگ کام است که بیشتر به نظر می رسد که یک پاسخ هایپرکراتوتیک به گرمای تولید شده توسط تدخین تنباکو باشد تا پاسخی به کارسینوژنهای ) عوامل سرطان زا ) درون دود پتانسیل تغییر بدخیمی این ضایعه نیز قدری اندک است که می توان آنرا مشابه تغییرات مخاط طبیعی کام در نظر گرفت.

بعلاوه ، تحریکات مکانیکی مزمن می توانند ضایعه سفیدی با سطح کراتوتیک خشن ایجاد کنند که کراتوز یس فریکشنال ( اصطکاکی) نامیده می شود.با وجود اینکه این ضایعات بوجود آمده از لحاظ بالینی شبیه لکوپلاکیای حقیقی هستند اما امروز اینگونه ضایعات را چیزی بیش از یک تغییر هایپر پلاستیک طبیعی نمی دانند( مشابه پینه های روی پوست ) . این قبیل کراتوزها پس از حذف تروما به سهولت برگشت پذیر هستند و چنین ضایعات تروماتیک واضحی مانند خط سفید ( لایناآلبا ) مورسیکاتوسائیدگی لثه توسط مسواک هرگز به عنوان ضایعات دارای پتانسیل بدخیمی ثبت نشده اند کراتوز یس اصطکاکی را می بایست از گروه ضایعات پیش سرطانی دهان افتراق داد.

نماهای بالینی :

لکوپلاکی : لکه های سفید در دهان
لکوپلاکی : لکه های سفید در دهان

لکوپلاکیا اغلب افراد بالاتر از سن ۴۰ سال را درگیر می کند. شیوع این ضایعه با افزایش سن به سرعت افزایش می یابد که این مطلب خصوصا در جنس مذکر بیشتر است و در گزارشات آماده است که تقریبا ۸ درصد مردان بالاتر از ین ۷۰ سال به این ضایعه دچار هستند. میانگین سنی افراد مبتلا (۶۰ سال ) مشابه میانگین سنی بیماران با سرطان های دهانی است اما در برخی تحقیقات آورده شده است که لکوپلاکیا ۵ سال زودتر ( بطور میانگین ) ازکارسینومای سلول سنگفرشی دهان رخ می دهد.

تقریبا ۷۰ درصد لکوپلاکیا های دهانی روی ور میلیون لب ، مخاط باکال و لثه یافت می شوند اما ضایعات روی زبان ، ور میلیون لب و کف دهان بیش از ۹۰ درصد موارد را تشکیل می دهند که دیسپلازی یا کارسینوما را نشان می دهند . ضایعات منفرد ممکن است نمای بالینی متفاوتی داشته و تمایل به تغییر در طی گذر زمان داشته باشند. ضایعات اولیه و خفیف بصورت پلاکهای خاکستری یا خاکستری سفید و اندک برجسته نمایان می شوند که ممکن است تا حدی ترانس لوسنت ( شفاف ) شیاردار یا چین خورده باشند و بطور تیپیک نرم و صاف هستند.

این ضایعات اغلب دارای حدود بسیار واضح هستند اما گاهی رفته رفته با مخاط نرمال در هم می آمیزد. لکوپلاکیای خفیف یا نازک که گاهی در بیوپسی آن دیسپلازی دیده می شود. ممکن است محو شده یا بدون تغییر باقی بماند. در مورد کسانی که تنباکو دور می کنند و عادت استفاده خود را کاهش نمی دهند . بطور تقریبی دوسوم این قبیل ضایعات به آرامی به اطراف گسترش پیدا کرده ، ضخیم تر شده و یک نمای واضح سفید بخود می گیرند . مخاط درگیر ممکن است در موقع لمس چرمی شکل به نظر ایند شیارها ممکن است عمیق ترشده و افزایش یابند.

در این فاز یا مرحله ضایعه اغلب لکوپلاکیا ی هموژنوس ضخیم خوانده می شود .اغلب ضایعات ضخیم و صاف در این مرحله نامعلوم باقی می مانند. شاید عده ای به میزان ۱/۳ سیر بهبودی را طی کرده یا محور شوند، عمده کمی ممکن است و خیم تر شده و بی نظمی های سطح افزایش یافته ای ایجاد کنند که آنگاه لکوپلاکیا ی ندولار یا گرانولارخوانده می شوند.

برخی ضایعات برجستگی های نوک تیز یا نوک پهن را نشان می دهند و بنابراین لکوپلاکیا ی وروکوزیا وروسی فرم خوانده می شوند.پرخطر ترین نوع لکوپلاکیا، پرولیفراتیو وروکوس لکوپلاکیا (PVL ) است که با ایجاد پلاکهای کراتوتیک متعدد با برجستگی های سطحی خشن شناخته می شود.ارتبلط PVL با موردی که به عنوان وروکوس لکوپلاکیا توصیف شد غیر قطعی است.

پلاکهای متعدد PVL تمایل دارند که به آرامی گسترش یافته و سایر مخاط دهان را نیز درگیر کنند. با وجود اینکه این ضایعات بطور تیپیک با هایپرکراتوزهای ساده مسطح آغاز می شوند که از ضایعات لکوپلاکی معمول قابل افتراق نیستند، PVL رشد ثابتی را از خود نشان داده که عاقبت به شکل اگزوفیتیک وروکوس در می آیند. با پیشرفت ضایعه ممکن است وارد مرحله ای از عدم افتراق با کارسینومای ووروکوس شوند ، اما آنها اغلب بعدا تغییرات دیسپلاستیک کرده و به کار سینو مای سلول سنگفرشی کامل تبدیل می شوند ( که اغلب در طی ۸ سال از تشخیص اولیه PVL رخ می دهد).این ضایعات علیرغم درمان بطور نادر روند بهبودی را طی می کنند.

PVL در بین انواع لکوپلاکیا ها در داشتن تمایل به ایجاد در زنان غیر معمول است ( نسبت ۱ به ۴ مردان به زنان ) و ارتباط کمی با مصرف تنباکو دارد. لکوپلاکیا ممکن است دیسپلاستیک شده یا حتی تهاجمی شده در حال که هیچ گونه تغییر در نمای بالینی نشان ندهد . اما برخی ضایعات در نهایت هیچ گونه تغییری در نمای بالینی نشان ندهد.

اما برخی ضایعات در نهایت پج های پراکنده قرمزی را نمایان می سازند که اریتروپلاکیا خوانده می شود. این قبیل نواحی اغلب مناطقی را نشان می دهند که سلولهای اپی تلیال نابالغ یا آتروفیک نابالغ یا آتروفیک هستند که دیگر نمی توانند کراتین بسازند. ضایعات دارای رنگ قرمز و سفید مختلط را اریترولکوپلاکیا یا اسپکلد لکوپلاکیا ( لکوپلاکیا منقوط _ خالدار ) می خوانند که بیانگر طرحی از لکوپلاکیا است که به طور شایع دیسپلازی پیشرفته را در بیوپسی نشان می دهد.البته بسیاری از ضایعات لکوپلاکیایی مخلوطی از زیر شاخه ها یا فازها باقی مانده از قبل هستند . از آنجایی که انجام بیوپسی ضایعه از محلی که حاوی حداکثر پتانسیل وجود سلولهای دیسپلاستیک است حائز اهمیت است در شکلهای اشکال بالینی و گرافیکی این قبیل ضایعات آمده است.

محل های انجام بیوپسی می بایست از نقاطی انجام پذیرد که نمای بالینی ضایعه در آنها به سمت حرکت به راست شبیه ترین باشد.در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری صورت گرفته است تا تکنیک های جدیدی در کمک به تشخیص و تعیین ضایعات بدخیم و پیش از طریق معمول و مستقیم بعنوان بهترین راه باقیمانده است و صحیح ترین وسیله ارزیابی ضایعات لکوپلاکیایی دهان است ‌بهترین روش که از آن در نظریه الکساندر، رایت و تی باد حمایت شده است

” تکنیک های غربالگری غیر تهاجمی مانند ، تستهای سیتولوژی ( شامل بیوپسی با برس ) رنگ آمیزی ضایعه با رنگ های سوپراوایتال دارای خطاهای بسیار است . و هنگامی که نگرانی جهت بدخیمی وجود دارد نمی بایست به عنوان جایگزینی برای بیوپسی استفاده شود.”

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
هزینه ثبت سوال 8000 تومان
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر شادي یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  آيا داروي بيحسی در دندانپزشكی ممكنه باعث حساسيت بشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش)

   سلام بانو شادی
   بله در بعضی موارد ایجاد حساسیت میکنه که شدت آن در افراد مختلف متفاوت است

 • تصویر کاربر سعید دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام جناب دکتر من حدود دو هفته پیش دندونمو عصب کشی کردم ولی پُرش نکردم الان پانسمانش باز شده و درد شدیدی هم داره لثه ام ورم کرده تو این اوضاع تعطیلی باید چکار کنم !؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام سعید عزیز
   سریعا انتی بیوتیک را شروع کنین
   در ضمن یادتون باشه داخل کانال درمان ریشه شده را اگر پر کرده باشن متاسفانه به علت ریحتن پانسمان باید دوباره درمان ریشه یا همان عصب کشی کنن

 • تصویر کاربر اهورا یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام وخسته نباشيد
  آقاي دكتر من چهار عدد دندان هاي جلو رو به علت فاصله داشتن روكش كردم و جنس روكش از زيركونيوم هست و مشكلي كه براي من تو اين چند وقته بوجود آمده اينه كه بعضي از كلمات رو مثل قبلا نميتونم راحت اداركنم و سخت شده واسم ميخواستم بدونم به مرور زمان برطرف ميشه يا نه ، ممنون ميشم بهم جواب بدي چونكه بدجور بهم استرس وارد كرده كه مجبور شدم قرص افسردگي استفاده كنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام اهورای عزیز
   معمولا حرکت زبان برای ادای کلمات بهتر میشه و‌عادت میکنین با وضعیت جدید

 • تصویر کاربر حمید شنبه ۹ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیا می‌شود با چسب prodofix روکش دندان را چسباند
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۹ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام‌حمید عزیز
   این نوع چسب برای دست دندان هست و اصلا امکان چسباندن روکش وجود ندارد

 • تصویر کاربر شجاعی جمعه ۸ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خدمت جنابعالی آقای دکتر من سال هاست زبانم قاچ های زیادی داره هم در وسط هم در کناره زبان، متاسفانه دندون پوسیده دارم که الانم نمیتونم برم دندان پزشک بکشمش
  نگرانم این قاچ های زبان من سرطان زبان میتونه باشه ممنونم از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۸ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام جناب اقای / سرکار خانم شجاعی عزیز
   اگر منظورتون شیار هست و شیارهای عمیق که تقریبا نگرانی نداره و فقط هنگام مسواک کردن
   داخل شیار هارو پاک کرده به ارامی و‌ از دهان شویه استفاده کنید

   در غیر اینصورت یک عکس واضح از زبان خود ارسال کنید تا مطمئن شوید

 • تصویر کاربر گندم چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وخسته نباشید
  اقای دکتر دختری دارم یک سال و۸ ماهه که از بدو تولد روی زبانش لکه های نقشه ای سفید وقرمز داره بردم دکتر اما چیزی نگفتند که نگرانی من رفع شه لطفا راهنمایی ام کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام‌گندم عزبز
   به ظاهر زبان جغرافیایی هست و‌مورد خاصی نیست و‌ نیاز به درمان‌خاصی ندارد

 • تصویر کاربر Rooby چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت جناب اقای دکتر
  دختر ۶ ساله من یکی از دندانهایی پایینیش یه چند وقتی میشد که لق شده بود ، ۵-۶ روز پیش دیدم یه دندان جدید از داخل دهان و پشت اون دندان لق بیرون زده ، انگار از جای طبیعی در نیومده ، با توجه به مساله کرونا هنوز جرات نکردم ببرمش دنداپزشکی. میخواستم ببینید این مساله طبیعیه؟ بخصوص که دخترم و حتی پسر سه سالم هر دو شون از ۱ سال و نیمگی دندانها شون شروع به پوسیدگی و از بین رفتن کرد که دنداپزشک فرمودن به دلیل شیر شبانه بوده
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام روبی عزیز
   درست فرمودن و به وضعیت پوسدگی دندان های فرزندان شما bottle nurse syndrome گفته میشود
   در مورد اینکه دندان طفل شما در وضعیتی هست که هنوز در نیامده ولی دندان دائمی زیرش داره در جای نامناسب در میاد باید بگم که تا حد امکان به مراکز درمانی مراجعه نکنین و‌بهداشت اون قسمت را بیشتر حفظ کنین این وضعیت اورژانسی نیست اگه خیلی دردناک شد یا امکان افتادن در اثر لصی بیش از حد داشت به مراکز درمانی مراجعه نمایین

 • تصویر کاربر شهره شنبه ۲ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام . امروز در هنگام صبحانه خوردن یکی از دندانهای کناری دندان آسیاب بصورت برش عمودی از گوشه شکست.
  با توجه به مورد شیوع کروناو اینکه من در حال حاضر ایران نیستم ودر کشوری که هستم شیوع کرونا نیز شروع شده چگونه فعلا مانع اسیب بیشتر دندان شوم. ضمن اینکه درد ندارم و لبه تیز را هم احساس نمی کنم و دندانم تغییر رنگ هم ندارد
  لطف راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام شهره عزیز
   نه فعلا مشکلی نیست ولی در یک صورت مشکل خواهد شد و اون زمانیست که تکه شکسته شروع به جدا شدن بکنه و مثل یک چاقو بره تو لثه که درد بدی خواهد داشت اگر این حالت نباشه فعلا میشه مدارا کرد

 • تصویر کاربر Sahar چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید. اقای دکتر من دندونم درد میکرد یکی از دوستا گفت قرص امی تریپتیلین بزار رو لثت. بعد که گذاشتم سر شد ولی موقع شستن متوجه شدم که پوست لثمم سوخته با اون دارو . از اون موقع تا حالا کله دندونام بلند شدن درد رفتم پیش دندانپزشک هم میگه کاری برات نمیتونم انجام بدم و مسکن نوشت. دردش خیلی شدید شده یه ساعت درد شدید پنج دقیقه اروم میشه. الانم دارم با اشک این متنو براتون مینویسم. ممنون میشم اگه یه راه بزارید جلوم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام سحر عزیز
   منظورتون متوجه نشدم که دندونام بلند شدن یعنی چی
   لطفا توضیح واضحتر بدین

 • تصویر کاربر راضی چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید..... من بالای دوتا دندان نیش فک بالا استخوان زیر لثه متورم هست. باعث شده لب بالایم به راحتی پایین نیاد.... و اینکه از بیرون نگاه کنی، می بینی بالای لب ی حالت قلمبه ای داره.... و باعث شده زیبایی لب هام به چشم نیاد....به نظر شما من چه درمانی انجام بدم که این حالت از بین بره.... ارتودنسی یا تراش استخوان فک بالای دوتا دندان؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام راضی عزیز
   لطفا یک فوتو گراف با دهان بسته و باز از نمای جلو و نیمرخ مجموعا چهار عکس فوتوگراف ارسال نمایین

 • تصویر کاربر رضا چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  روکش دندانم افتاده و با توجه به بیماری کرونا جرئت رفتن به دندانپزشکی را ندارم .
  میخواستم بدونم که آیا چسب خاصی دارد یا نه و اینکه تا چه مدت میتوان از آن استفاده کرد و چقدر کارایی دارد و بعدا اگر قرار شود به دندانپزشک مراجعه کنم این چسب قابلیت جداسازی را دارد یا خیر؟و چگونه از این چسب استفاده کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام
   با توجه به اینکه احتمال اسیب دیدگی دندان زیر روکش وجود دارد توصیه میکنم به مراکز دندان پزشکی زیر نظر و تایید بهداشت مراجعه کنین و براتون بچسبونن چون سمانی که بتواند روکش را بچسباند و‌جدا نشود وجود ندارد
   و در صورتی که از چسب خاصی استفاده نمایین احتمال جدایی یا اسیب دندان و‌حتی وارد شدن به مسیر تنفسی و‌خفگی وجود دارد

 • تصویر کاربر پانیذ سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید من دندونم خرابه و درد میکنه ، اما توی این وضع کونا کسی قبولم نمیکنه ، مکان زندگیمم در شهرستان پرند هستش ، واقعا من باید چیکار کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام
   با توجه به شرایط موجود از استامینوفن های ساده استفاده کنین و در صورت علائم عفونت از اموکسی سیلین تا شرایط حضور در مطب ها فراهم بشه

 • تصویر کاربر امیر دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام . چند روز است که روکش دندانم کنده شده است و با توجه به تعطیلی مطب های دندانپزشکی نمی دانم چه باید انجام دهم . منون اگر راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام امیر عزیر
   روکش را در یک ظرف تمییز سیو کنین مراکز دندانپزشکی که زیر نظر بهداشت هست در شرایط استریل میتوانند برای شما بچسبانن

 • تصویر کاربر حسن سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل پایین راست شکسته و درد به عصب رسیده و نمی توانم حتی آب با آن سمت بخورم، زیر گلوم متورم شده که این تورم یکم مایل به سمت راست هستش و نگرانم کرده. آیا مشکل از دندان عقلم هست ؟
  موضوع دیگه اینکه نزدیک به 1 سال پیش به صورت ناگهانی مشکل سوت گوش پیدا کردم و هنوز خوب نشده می خواستم بدونم آیا ممکنه دندان عقلم زده باشه به گوشم؟
  دندان پزشکی پیدا کردم که کار انجام میده، آیا با این وضعیت دندانم رو بکشم مشکلی برام پیش نمیاد ؟
  خیلی استرس دارم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   حسن عزیز سلام
   در مورد سوال اول حتما دندان عقل را خارج کنین‌ولی مرکزی باشه که حتما استریل را به حد کمال رعایت کنه
   در مورد سوت گوش نه نمیتونه از دندان عقل باشه

  2. تصویر کاربر حسن دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   درکل آیا دندان میتونه دلیل عامل سوت گوش باشه ؟
  3. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   خیر

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر ساره چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خدمت اقای دکتر ببخشید من زبونم شیار داره تو قسمت وسط وگاها کناره هاش شیار داره الان یهویی زبونمو نگاه کررم یه فرورفتگی یا شیار در قسمت پرزای برگی هست ممکنه شیار اونجا هم باشه ؟؟
  1. تصویر کاربر ساره جمعه ۲۳ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   اقای دکتر اینم عکسشه نمیدونم چرا نمیاد
  2. تصویر کاربر ساره جمعه ۲۳ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   اینم عکسشه
  3. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام ساره عزیز
   ایا در ان قسمت درد و یا خونریزی احتمالی وجود‌دارد؟

    

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
درحال دریافت اطلاعات

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر