لکوپلاکیا : لکه های سفید در دهان و روی زبان

LEUKOKERATOSIS, ERYTHROLEKUKOPLAKIA

لکوپلاکیا ( لکوکراتوزیس و اریترولکوپلاکیا ) LeukoplakiaL

لکوپلاکیای دهانی ( لکو=سفید ، پلاک =پچ ) توسط سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) بدین صورت تعریف شده است : “پچ یا پلاک سفیدی که از لحاظ بالینی یا پاتولوژیک نتوان به عنوان بیماری دیگر در نظر گرفت ” این اصطلاح تنها یک لفظ بالینی است و تغییر بافتی هیستوپاتولوژیک ( نمای بافت شناسی بیماری ) خاص را بیان نمی کند.

اصطلاح لکوپلاکیا آنقدر معمول نیست که تشخیص را بر پایه ضایعات مثل لیکن پلان ، مورسیکاتو ( گاز گرفتگی مزمن گونه ) کراتوزیس اصطکاکی ( مزیکشنال ) ، توبا کو پاچ کراتوزیس ، نیکوتین استوما تایتیس ، لکوادما ، خال اسفنجی سفید قبل از اینکه تشخیص بالینی لکوپلاکیا صورت پذیرد می بایست حذف شود. همانند اکثر ضایعات سفید دهان ، رنگ ضایعه در نتیجه لایه کراتین ضخیم شده سطحی ( در زمانی که خیس می شود سفید رنگ به نظر می رسد ) یا لایه خاردار ضخیم شده است که نمای واسکولاریته طبیعی ( نمای قرمز رنگ ) بافت همبند زیرین را می پوشاند.

علیرغم اینکه لکوپلاکیا با تشخیص هیستولوژیک خاصی مرتبط نیست بطور تپپیک به عنوان یک ضایعه پیش سرطانی یا پیش بدخیمی در نظر گرفته می شود .در صورتی که ماحصل تعداد زیادی از ضایعات لکوپلاکیایی بررسی شود شیوع تغییرات اشتباه بسیاری در مورد این شرایط وجود دارد اصطلاحات مورد بحث در این فصل جمع آوری شده است.

۱: ضایعه پیش سرطانی ( پیش سرطانی، پیش بدخیمی ) : بافتی که از لحاظ مورفولوژیک تغییر یافته اما این تغییر خوش خیم است و دارای خطر تغییر بدخیمی بیشتری نسبت به بافت طبیعی است.

۲: شرایط پیش سرطانی : بیماری یا عادت از بیمار که لزوما نمای بالینی بافت موضعی را تشخیص نمی دهند اما در مقایسه ضایعه پیش سرطانی یا ایجاد سرطان در بافت با حالت طبیعی ، خطر بیشتری را نشان می دهد.

۳: پتانسیل تغییر بدخیمی : میزان خطری که سرطان در یک ضایعه یا شرایط پیش سرطانی ایجاد شود _ چه در تشخیص ابتدایی، چه در آینده ( اغلب بصورت درصد بیان می شود) _ پتانسیل مخاط بدون ضایعات یا شرایط پیش سرطانی ‘ طبیعی ( نرمال ) خوانده می شود.

۴: خطر نسبی : شاخص اپیدمیولوژیک مخصوص که میزان ارتباط برخورد با یک عامل مشخص و خطر ابتلا به یک بیماری را بصورت نسبت شیوع یا وقوع بیماری در میاری افرادی که تحت آن عامل بوده اند و افرادی که با آن عامل برخورد نداشته اند بیان می کند.

وقوع و شیوع :

علیرغم اینکه لکوپلاکیا به عنوان یک ضایعه پیش بدخیم در نظر گرفته می شود، استفاده از این اصطلاح بالینی به هیچ طریقی بیان نمی دارد که نمای هیستوپاتولوژیک دیسپلازی اپی تلیال در تمام ضایعات وجود دارد.

اپی تلیوم دیسپلاستیک یا کارسینومای تهاجمی در حقیقت، در ۵ تا ۲۵ درصد از نمونه های لکوپلا کیا یافت می شود . طبیعت پیش سرطانی لکوپلاکیا بر پایه این ارتباط یا مطلب که بیش از ۱/۳ کارسینوما های دهانی دارای یک لکوپلاکیا در نزدیکی خود هستند استوار است.لکوپلاکیا شایعترین ضایعه پیش سرطانی دهان است که ۸۵ درصد چنین ضایعاتی را تشکیل می دهد. همچنین این ضایعه نسبتا شایع است و در برخی از تحقیقات آورده شده است که در ۳ صد سفید پوستان دیده می شود.

تمایل ایجاد ضایعه بطور مشخص در جنس مذکر بیشتر است ( ۷۰ درصد ) به جز در جوامعی که زنان محصولات تنباکو را بیشتر از مردان مصرف می کنند. نسبت به نیم قرن گذشته بیشتر است است که شاید بدلیل افزایش آگاهی نسبت به مهارتهای بهداشتی و موضوع سلامتی است.

اتیولوژی :

علت ایجاد لکوپلاکیا ناشناخته مانده است. با این وجود هایپوتزها فراوانند :

تنباکو : عادت استعمال تنباکو به نظر مرتبط ترین مطب با ایجاد لکوپلاکیا ست. بیش از ۸۰ درصد بیماران مبتلا به لکوپلاکیا سیگاری هستند. زمانی که گروههای بزرگی از بالغین مورد بررسی قرار می گیرند . مشخص می گردد که افراد سیگاری دارای شیوع بیشتری لز لکوپلاکیا ( نسبت به افراد غیر سیگاری)هستند. افرادی که بشدت سیگاری می کشند ( Heavy Smokers) تعداد ضایعه بیشتر و ضایعات بزرگتری نسبت به افرادی که سیگار کمتری مصرف می کنند دارندخصوصا اینکه چندین سال از مصرف تنباکو گذشته باشد . همچنین نسبت بزرگی از لکوپلاکیا ها ، در افرادی که استعمال سیگار را کنار گذاشته اند ، در طی نخستین سال حذف عادت از بین رفته یا کوچکتر شده اند.

تاثیر سیگار در لکوپلاکیا
تاثیر سیگار در لکوپلاکیا

عادت استفاده از تنباکوی غیر تدخینی تا حدودی نتایج متفاوت تری را ایجاد می کند.این عادت اغلب موجب ایجاد ضایعه ای مشخص می شود که از لحاظ بالینی به شکل یک پلاک دهانی سفید نمایان می شود که توبا پاچ کراتوز یس خوانده می شود. این ضایعه احتمالا یک لکوپلاکیا ی حقیقی نیست.

الکل : الکل که به نظر می رسد اثر سینرژیست ( تقویتی ) قوی با تنباکو داشته باشد با ایجاد سرطان دهانی مربوط است و با لکوپلاکیا ارتباط ندارد. افرادی که از دهانشویه های حاوی الکل بیش از۲۵ درصد استفاده می کنند ممکن است دارای پلاکهای خاکستری رنگی در مخاط با کال باشند اما آنها را به عنوان لکوپلاکیا ی حقیقی در نظر نمی گیرند.

سانگوئیناریا : افرادی که از خمیر دندان یا دهانشویه حاوی عصاره گیاهی ، سانگوئیناریا ، استفاده می کنند ممکن است یک لکوپلاکیا ی حقیقی ایجاد کنند ( سانگوئیناریا ی مرتبط باکراتوزیس ) که اغلب در وستیبول ماگزیلا (کف عمق مخاط فک بالا ) یا مخاط آلوئول ماکزیلا قرار دارد. بیش از ۸۰ درصد افرادی که دارای لکوپلاکیا ی وستیبولار یا آلوئول ماکزیلا هستند دارای تاریخچه ای از مصرف محصولات حاوی سانگوئیناریا هستند. در مقایسه با جمعیت عادی که ۳ درصد شیوع دارند. اپی تلیوم درگیر

ممکن است دیسپلازی مشابهی با آنچه که در سایر لکوپلاکیا ها دیده شود نشان دهد با این وجود پتانسیل ایجاد سرطان غیر قطعی است . پلاک لکوپلاکیا یی ممکن است حتی با قطع محصول توسط بیمار نیز محو نشود.برخی ضایعات برای چندین سال ثابت باقی می ماند.

تابش اشعه ماورا بنفش : تابش اشعه ماورا بنفش به عنوان عامل مسبب برای لکوپلاکیا ور میلیون لب پایین شناخته شده است. این حالت همواره با اکتینیک کیلوزیس دیده می شود افرادی که دارای ضعف سیستم ایمنی خصوصا بیمارانی که پیوند عضو داشته اند ، مستعد به ایجاد لکوپلاکیا و کارسینومای سلول سنگفرشی ور میلیون لب پایین هستند.

میکروارگانیسم ها : چندین میکروارگانیسم به عنوان عامل لکوپلاکیا دخالت دارند، ترپونما پالیدوم ( عامل بیماری مقاربتی سیفلیس ) ، برای مثال، در صورت یا عدم استفاده از درمان با ارسنیک در درمان عمومی قبل از بوجود آمدن آنتی بیوتیک های جدید موجب ایجاد گلوسیت در مراحل انتهایی سیفلیس می شود. زبان در این حالت سفت است و اکثر در ناحیه دو سال ( پشتی ) حاوی لکوپلاکیای وسیعی است. سیفلیس ثالثیه امروزه نادر است اما عفونتهای دهانی توسط میکروارگانیسم دیگری به نام کاندیدا البیکنس وجود ندارد.

کاندیدا می تواند بر روی لایه های سطحی اپی تلیوم مخاط دهان کلونی شده و اغلب یک پلاک گرانولار ضخیم با رنگ قرمز و سفید درهم آمیخته ایجاد کند.اصطلاحات لکوپلاکیای کانادایی و هایپرپلازی کاندیدای را جهت توصیف چنین ضایعاتی بکار می برند و بیوپسی ممکن است تغییرات هیستوپاتولوژیک دیسپلاستیک یا هایپر پلاستیک را نشان دهد.

این مطلب مشخص نشده است که عفونت قارچی موجب ایجاد دیسپلازی می شود یا به طور ثانویه اپی تلیومی را که قبلا تغییر یافته است عفونی می کند اما بسیاری از این ضایعات پس از ضایعات پس لز درمان با داروهای ضد قارچی محو شده یا محدوده شده یا حتی از شدت دیسپلازی آنها کاسته می شود . دود کردن تنباکو ممکن است موجب لکوپلاکیا شود و همچنین بیمار را مستعد به ابتلا به کاندید بازیس کند.

ویروس پاپیلومای انسانی ( HPV ) : خصوصا زیر گروه ۱۶ و ۱۸ در عده ای از لکوپلاکیا ها یافته شده است. این ویروسها مشابه زیر گروههای HPV مرتبط با کارسینومای گردن رحم و کارسینومای سلول سنگفرشی( SCC ) دهانی هستند. متاسفانه این قبیل ویروسها در سلولهای اپی تلیالی طبیعی تصادف باشد.اما این مطلب بطور واضحی مشخص شده است که HPV-16 موجب تغییرات شبه دیسپلازی در اپی تلیوم سنگفرشی با تمایز طبیعی حتی در یک محیط این ویتروی in-vitro استریل می شود.

تروما : چندین ضایعه تروماتیک ‌که تاکنون به عنوان انواع لکوپلاکیا دیده شده اند هم اکنون به عنوان ضایعه پیش سرطانی در نظر گرفته نمی شوند.نیکوتین استوماتایتس تغییر جنرال سفید رنگ کام است که بیشتر به نظر می رسد که یک پاسخ هایپرکراتوتیک به گرمای تولید شده توسط تدخین تنباکو باشد تا پاسخی به کارسینوژنهای ) عوامل سرطان زا ) درون دود پتانسیل تغییر بدخیمی این ضایعه نیز قدری اندک است که می توان آنرا مشابه تغییرات مخاط طبیعی کام در نظر گرفت.

بعلاوه ، تحریکات مکانیکی مزمن می توانند ضایعه سفیدی با سطح کراتوتیک خشن ایجاد کنند که کراتوز یس فریکشنال ( اصطکاکی) نامیده می شود.با وجود اینکه این ضایعات بوجود آمده از لحاظ بالینی شبیه لکوپلاکیای حقیقی هستند اما امروز اینگونه ضایعات را چیزی بیش از یک تغییر هایپر پلاستیک طبیعی نمی دانند( مشابه پینه های روی پوست ) . این قبیل کراتوزها پس از حذف تروما به سهولت برگشت پذیر هستند و چنین ضایعات تروماتیک واضحی مانند خط سفید ( لایناآلبا ) مورسیکاتوسائیدگی لثه توسط مسواک هرگز به عنوان ضایعات دارای پتانسیل بدخیمی ثبت نشده اند کراتوز یس اصطکاکی را می بایست از گروه ضایعات پیش سرطانی دهان افتراق داد.

نماهای بالینی :

لکوپلاکی : لکه های سفید در دهان
لکوپلاکی : لکه های سفید در دهان

لکوپلاکیا اغلب افراد بالاتر از سن ۴۰ سال را درگیر می کند. شیوع این ضایعه با افزایش سن به سرعت افزایش می یابد که این مطلب خصوصا در جنس مذکر بیشتر است و در گزارشات آماده است که تقریبا ۸ درصد مردان بالاتر از ین ۷۰ سال به این ضایعه دچار هستند. میانگین سنی افراد مبتلا (۶۰ سال ) مشابه میانگین سنی بیماران با سرطان های دهانی است اما در برخی تحقیقات آورده شده است که لکوپلاکیا ۵ سال زودتر ( بطور میانگین ) ازکارسینومای سلول سنگفرشی دهان رخ می دهد.

تقریبا ۷۰ درصد لکوپلاکیا های دهانی روی ور میلیون لب ، مخاط باکال و لثه یافت می شوند اما ضایعات روی زبان ، ور میلیون لب و کف دهان بیش از ۹۰ درصد موارد را تشکیل می دهند که دیسپلازی یا کارسینوما را نشان می دهند . ضایعات منفرد ممکن است نمای بالینی متفاوتی داشته و تمایل به تغییر در طی گذر زمان داشته باشند. ضایعات اولیه و خفیف بصورت پلاکهای خاکستری یا خاکستری سفید و اندک برجسته نمایان می شوند که ممکن است تا حدی ترانس لوسنت ( شفاف ) شیاردار یا چین خورده باشند و بطور تیپیک نرم و صاف هستند.

این ضایعات اغلب دارای حدود بسیار واضح هستند اما گاهی رفته رفته با مخاط نرمال در هم می آمیزد. لکوپلاکیای خفیف یا نازک که گاهی در بیوپسی آن دیسپلازی دیده می شود. ممکن است محو شده یا بدون تغییر باقی بماند. در مورد کسانی که تنباکو دور می کنند و عادت استفاده خود را کاهش نمی دهند . بطور تقریبی دوسوم این قبیل ضایعات به آرامی به اطراف گسترش پیدا کرده ، ضخیم تر شده و یک نمای واضح سفید بخود می گیرند . مخاط درگیر ممکن است در موقع لمس چرمی شکل به نظر ایند شیارها ممکن است عمیق ترشده و افزایش یابند.

در این فاز یا مرحله ضایعه اغلب لکوپلاکیا ی هموژنوس ضخیم خوانده می شود .اغلب ضایعات ضخیم و صاف در این مرحله نامعلوم باقی می مانند. شاید عده ای به میزان ۱/۳ سیر بهبودی را طی کرده یا محور شوند، عمده کمی ممکن است و خیم تر شده و بی نظمی های سطح افزایش یافته ای ایجاد کنند که آنگاه لکوپلاکیا ی ندولار یا گرانولارخوانده می شوند.

برخی ضایعات برجستگی های نوک تیز یا نوک پهن را نشان می دهند و بنابراین لکوپلاکیا ی وروکوزیا وروسی فرم خوانده می شوند.پرخطر ترین نوع لکوپلاکیا، پرولیفراتیو وروکوس لکوپلاکیا (PVL ) است که با ایجاد پلاکهای کراتوتیک متعدد با برجستگی های سطحی خشن شناخته می شود.ارتبلط PVL با موردی که به عنوان وروکوس لکوپلاکیا توصیف شد غیر قطعی است.

پلاکهای متعدد PVL تمایل دارند که به آرامی گسترش یافته و سایر مخاط دهان را نیز درگیر کنند. با وجود اینکه این ضایعات بطور تیپیک با هایپرکراتوزهای ساده مسطح آغاز می شوند که از ضایعات لکوپلاکی معمول قابل افتراق نیستند، PVL رشد ثابتی را از خود نشان داده که عاقبت به شکل اگزوفیتیک وروکوس در می آیند. با پیشرفت ضایعه ممکن است وارد مرحله ای از عدم افتراق با کارسینومای ووروکوس شوند ، اما آنها اغلب بعدا تغییرات دیسپلاستیک کرده و به کار سینو مای سلول سنگفرشی کامل تبدیل می شوند ( که اغلب در طی ۸ سال از تشخیص اولیه PVL رخ می دهد).این ضایعات علیرغم درمان بطور نادر روند بهبودی را طی می کنند.

PVL در بین انواع لکوپلاکیا ها در داشتن تمایل به ایجاد در زنان غیر معمول است ( نسبت ۱ به ۴ مردان به زنان ) و ارتباط کمی با مصرف تنباکو دارد. لکوپلاکیا ممکن است دیسپلاستیک شده یا حتی تهاجمی شده در حال که هیچ گونه تغییر در نمای بالینی نشان ندهد . اما برخی ضایعات در نهایت هیچ گونه تغییری در نمای بالینی نشان ندهد.

اما برخی ضایعات در نهایت پج های پراکنده قرمزی را نمایان می سازند که اریتروپلاکیا خوانده می شود. این قبیل نواحی اغلب مناطقی را نشان می دهند که سلولهای اپی تلیال نابالغ یا آتروفیک نابالغ یا آتروفیک هستند که دیگر نمی توانند کراتین بسازند. ضایعات دارای رنگ قرمز و سفید مختلط را اریترولکوپلاکیا یا اسپکلد لکوپلاکیا ( لکوپلاکیا منقوط _ خالدار ) می خوانند که بیانگر طرحی از لکوپلاکیا است که به طور شایع دیسپلازی پیشرفته را در بیوپسی نشان می دهد.البته بسیاری از ضایعات لکوپلاکیایی مخلوطی از زیر شاخه ها یا فازها باقی مانده از قبل هستند . از آنجایی که انجام بیوپسی ضایعه از محلی که حاوی حداکثر پتانسیل وجود سلولهای دیسپلاستیک است حائز اهمیت است در شکلهای اشکال بالینی و گرافیکی این قبیل ضایعات آمده است.

محل های انجام بیوپسی می بایست از نقاطی انجام پذیرد که نمای بالینی ضایعه در آنها به سمت حرکت به راست شبیه ترین باشد.در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری صورت گرفته است تا تکنیک های جدیدی در کمک به تشخیص و تعیین ضایعات بدخیم و پیش از طریق معمول و مستقیم بعنوان بهترین راه باقیمانده است و صحیح ترین وسیله ارزیابی ضایعات لکوپلاکیایی دهان است ‌بهترین روش که از آن در نظریه الکساندر، رایت و تی باد حمایت شده است

” تکنیک های غربالگری غیر تهاجمی مانند ، تستهای سیتولوژی ( شامل بیوپسی با برس ) رنگ آمیزی ضایعه با رنگ های سوپراوایتال دارای خطاهای بسیار است . و هنگامی که نگرانی جهت بدخیمی وجود دارد نمی بایست به عنوان جایگزینی برای بیوپسی استفاده شود.”

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر مریم پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید
  دختر من 15 ماهشه دو تا دندون پایینش در امده از بالا هم یکی تقریبا یک ماه پیش درامد ار دیروزه کنار همون انگار لثه ورم زیاد کرده و اویزون شده خیلی نگرانم میترسم مراجعه کنم بگن جراحی لازمه لطفا راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام مریم عزیز
   لطفا حتما به دندانپزشک اطفال مراجعه کنید
   احتمالا یک جراحی کوچک مورد نیاز است!

 • تصویر کاربر طناز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام من 30سالمه دندون پروتزی گذاشتم باهاشون خیلی مشکل دارم اول باسقش خیلی اذیتم میکنه میشه برش دارم؟دومین سوالم ی کمی دندونم ترک خرده میشه درستش کرد؟وسوال دیگم اینه که دندون ژله ای بهتره یا معمولی ؟برام شل هستن میشه سفتشون کنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام طناز گرامی
   پروتزهای متحرک واقعا برای بیمار مشکل درست می کنند
   و قسمت سقفی انرا نمیشه برداشت
   بسته به میزان استخوان و لثه شما می توان از انواع ژله ای هم استفاده نمود

 • تصویر کاربر میا دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  برای از بین بردن بوی بد دهان مخصوصا صبح‌ها چه راه حلی جز نخ دندان و مسواک و دهانشویه داریم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام میا عزیز
   باید معاینه بشین
   ببینیم علت بوی بد منشا دهانی دارد یا غیر دهانی

 • تصویر کاربر علی شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم برای چسباندن روکش دندان چقدر بایدهزینه پرداخت کنم؟
  بنده هرجارفتم گفتن نمیکنیم یا هزنیه خیلی بالا
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام علی گرامی
   در صورتی که دندان زیر روکش سالم باشد بسته به تعداد واحد روکش واحدی ۶۰ تا یکصد هزارتومان دریافت میگردد

 • تصویر کاربر ویشکا شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت اقای دکتر
  پسر من ۱۰ ماهه هست و دندان های فک بالایی اش مثل عکس کودک این مقاله روئیده است آیا دندان هایش دارای مشکل هست؟من میترسم دندان هایش به سمت جلو انحراف داشته باشد
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام ویشکای عزیز
   در حال حاضر نگران نباشین و زمان بدین تا وضعیت رویشی ایشون ادامه پیدا کنه الان وقت ارزیابی نیست

 • تصویر کاربر فرشته شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر من میخواهم دندانم را بکشم ولی نمیدانم دیابت دارم یا نه خطری ندارد اگر دیابت داشته باشم ممنون.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام فرشته گرامی
   اگر ریسک وجود دیابت دارین حتما آزمایش بگیرین
   FBS و HBA1c
   این دو مورد را ارزیابی کنین و منو در جریان بزارین

 • تصویر کاربر مجید شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر وقت بخیر

  بنده بمدت دو هفته است که دندان درد گرفتم و همزمان لثه های من هم به خاطر حساسیت متورم شد تا دو روز پیش درد کاهش پیدا کرد ولی سه تا از دندانهای جلوی من بخاطر حساسیت لثه ها لق شدن و این لق شدن رو احساس میکنم ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که چیکار باید انجام بدهم با تشکر و سپاس از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام مجید گرامی
   لق شدن دندان عوامل زیادی داره
   اگر بیماری لثه باشه بسته به تخریب درمان های متفاوتی داره
   برای اینکار با یک پریودنتیست مشورت کنین یا تشریف بیارین مطب من تا مسیر درمان رو هموار کنم

 • تصویر کاربر امیر پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل فک پایین سمت چپ پر کر دم نزدیک به دو هفته است ولی فکم حدود 2 cm باز می شه پیش دکتر معالج رفتم قرص دیازپام 2 ومتو کاربامول داد ولی کماکان به همان حالته غدا تو دهان انداختن مشکل دارم ودرد اولیه در حال جویدن دارم لطفا رهنمای کنید تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   چند حالت میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه
   ۱ جای تزریق بی حسی دندان پرشکی
   ۲ عفونت
   احتمال عفونت صفر است
   پس جای تزریق بی حسی که بهش میگن تریسموس ( منطقه را گرم نگه دارین و با حرکات فیزیولوژیک کم کم فک رو باز کنین و از مسکن های NSAID مثل بروفن یا دیکلوفناک هم استفاده کنین)

 • تصویر کاربر Yasin دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام ببخشین میشه یه چسب خوب بهم معرفی کنین
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام یاسین
   در صورتی که در بازار موجود باشه
   چسب یا به عبارت درست سمان
   فوجی سم عالیه
   البته باید بفرمایین برای چه کاری میخواهین تا دقیق بگم

 • تصویر کاربر الهام یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. من سه روز است دندان عقل نهفته م رو جراحی کردم‌ ورم خوابیده ولی دردش همچنان ادامه داره. غیر عادیه؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   بسته به اینکه‌جراحی چقدر سخت باشه ( دندان عقل نهفته در نسج سخت ) درد و ورم بیشتره)
   تا سه روز و کمی بیشتر هم مورد غیر عادی نیست

 • تصویر کاربر لیلا شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر. ایا بعد از کورتاژ لثه احتمال لق شدن دندان ها وجود دارد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   نه امکان نداره احتمالا دلیل دیگه ای داره
   برای بررسی کاملتر لطفا تصویر رادیوگرافی فکتون را برام ارسال کنین

 • تصویر کاربر شهره چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام ۷ روز است دندان عقل پایین را کشیده ام هرروز دردش بیشتر می شود از امروز هم دندانهای ردیف بالا هم درد می کند در داخل حفره استخوان سفید دیده میشود آیا آن استخوان فک هست؟یا ریشه ی دندان عقل؟درد دندان ها را چکار کنم متشکرم از راهنمایی تان
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام شهره
   در داخل حفره با توجه به مطلبی که فرمودین معمولا دو حالت احتمالش هست یک ریشه دندان که احتمالش کمه دو سفیدی استخوان فک که احتمالش زیاده
   در چنین شرایطی رادیوگرافی فک دقیق مشخص میکنه که واقعا کدام یک از این دو حالت است
   در مورد درد دچار حفره خشک شدین که با دارو خیلی قابل کنترل نیست به دندان پزشک مراجعه کنین و درمان حفره خشک یا dry socket را پیش بگیرن

 • تصویر کاربر سپیده جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. پسرمن ۹ماهشه و از ۱ماه پیش دندون بالایی نیش زده و تا امروز ک کل خط دندون اومده بیرون. ولی از دیروز دور دندون پسرم یک پوست زرد هست. شبیه ی آفته بزرگه. میخاستم بدونم این مسعله طبیعیه یا مشکلی پیش اومده؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام سپیده
   آیا این پوسته با درد است یا خیر
   ترشح دارد؟
   در صورت اینکه علائم بالا را ندارد لطفا با گاز استریل رعایت بهداشت را برای کودکان به جا اورین

 • تصویر کاربر مرضیه پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیااگرخودمان روکش را بچسبانیم عفونت ایجاد نمیشود؟چراروکش دندان ایمپلنتی که موقت چسبانده شده مدام بیرون میاید؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   یادتون باشه روکش توسط سمان چسبانده می‌شود نه توسط چسب
   پس با چسباندن شما روکش آسیب می بیند
   در ضمن احتمال میدم گیره زیره روکش کم باشد که مدام جدا می‌شود

 • تصویر کاربر Ella جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام...من الان پنج يا شش ماهه فكم گير ميكنه دردم ميكنه گوش دردم تازگيا بهش اضافه شده...دكتر رفتم اصلا فايده نداشته...چيكار كنم?توگوگلم فقط يا نوشته حوله گرم بذار يا برو دكتر...ك هيچكدوم فايده نداره...
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   چند سالتون هست ؟
   آیا سابقه ورزش
   ضربه تصادف تو صورت دارین ؟

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر