ناهنجاری های مفصل گیجگاهی-فکی

Temporomandibular disorders

اختلالات مفصل تمپورومندیبولار ( TMD ) به طور وسیعی توسط American Association For Dental Research به عنوان گروهی از وضعیت های عضلانی اسکلتی (musculoskeletal ) و‌عضله ای عصبی( neuromascular ) تعریف شده است که مفاصل تمپورومندیبولار ( TMJs ) , عضلات جونده و همه بافت های مرتبط با آن را درگیر می نمایند . درد در ناحیه اطراف گوش شایع ترین تظاهر کلینیکی در این گروه از اختلالات می باشد و TMDs عمده درد دهانی – صورتی غیر دندانی را تشکیل می دهد . TNDs دردناک بوده و عموما ماهیت myogenous ( عضلانی ) یا arthrogenous ( مفصلی ) دارد.

تخمین ها مشخص می کنند که ۵ تا ۱۲ درصد از جمعیت عادی یک یا چند دوره از درد اطراف گوش را تجربه می کنند ، اما فقط در حدود یک سوم این موارد علائمی است که نیازمند توجه پزشکی می باشد . مطالعات چند مرکزی نشان داده اند که TMD یک درد صورتی جداگانه نیست و TMDs مکانیسم های نوروفیزیولوژیک زمینه ای دارند که در بسیاری از وضعیت های درد مزمن شایع می باشند.

اگرچه اتیولوژی ( علت ایجاد یا سبب شناسی ) TMD شناخته شده نیست ، عموما پذیرفته شده است که وضعیت های مختلف ممکن است موجب کاهش ظرفیت سازگاری فیزیولوژیک ارگانیک سیستم جونده گردد و منجر به TMDs شود . بطور مثال می توان به Spasm عضله (گرفتگی ) التهاب ، ضربه ، کاهش یا افزایش اندازه عضله ، در شرایطی که TMDs منشا عضلانی داشته باشد اشاره نمود ، یا جابجایی دیسک ، افزایش یا محدودیت حرکتی دیسک مفصلی ، عفونت دیسک ، شکستگی ، نئوپلاسم ( تومور ) ، لقی مفصل در مواردی که درد منشا مفصلی داشته باشد ، اشاره نمود.

این نوع کلاس بندی ها بدلیل درک محدود ما از اتیولوژی ( علت شناسی موضوع ) و عدم معیار شناسی قابل قبول جهانی برای تعداد بی شماری از وضعیت هایی که به صورت TMDs تظاهر می یابند ، وجود ندارد ، همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است .

همچنان که درک ما در مورد ماهیت پیچیده Biopsychosocial درد مزمن در ۵ دهه گذشته بالا رفته ، فهم ما نیز در مورد TNDs رشد یافته است .

این کشفیات منتهی به تشکیل الگوریتم های تشخیصی و درمانی جدید نه تنها برای بیماران مبتلا به درد دهانی صورتی بلکه همچنین برای میلیون ها نفر که عموما از دردهای مزمن رنج می برند ، شده است.

Orofacial Pain Prospective Evalution and Risk Assessment (OPPERA) این ایده را تصدیق می کند که TMD یک بیماری مولتی فاکتوریال پیچیده شامل عوامل ژنتیک ، فیزیولوژیک و سایکولوژیک می باشد .

علايم کلینیکی ناهنجاری های مفصل گیجگاهی-فکی

TMDs عمدتا در زنان جوان و میان سال دیده می شود اما ممکن است در هر سنی و هر جنسیتی را مبتلا کند . درد اولین محرک برای پی گیری درمان در این افراد است اما محدودیت حرکت فک در حین حرکات فانکشنال ( functional Excursions ) و محدودیت حرکت مفصل با یا بدون صدای مفصلی از شکایات شایع است.

درد معمولا در ناحیه اطراف گوش متمرکز شده اما ممکن است به سمت نواحی گیجگاهی ( تمپورال ) ، پیشانی ( فرونتال ) یا اکسیپیتال ( پس سری ) گسترش یابد . درد ممکن است به صورت سردرد ( cephalalgia ) , صدای زنگ در گوش ( tinnitus ) , درد گوش ( otalgia ) , دندان درد ( odontalgia) یا ترکیبی از این علايم بروز نماید . درد معمولا مرتبط با بافت عضلانی و نرم است تا در خود TMJ , اسپلینت عضله ( splint ) می توان. منجر به انقباضات عضلانی غیر ارادی شود که بوسیله CNS ( سیستم عصبی مرکزی ). القامی گردد ( myospasm ) یا ممکن است موجب التهاب فیبرهای عضلانی شود ( myositis ) .

وجود یک نقطه آغاز گر ( trigger ) برای درد با منشا عضلانی در TMD شایع می باشد . اما بندرت این امر در دیگر اختلالات TMJ دیده می شود .وجه تشخیصی این نقاط ، مناطق با حدود مشخص در عضله می باشد . (نقاط آغاز گر ) مه در برابر لمس ، درد موضعی یا راجعه را ایجاد می کنند ، اگر جه خود این نقاط می توانند منشا یک درد عمیق و پایدار نیز باشند.

در بسیاری از موارد ، بیماران فقط از وجود درد راجعه با خبرند و نقاط اغاز گر درد را نمی شناسند . ماهیت نقاط اغازگر شناخته شده نیست اما به نظر می رسد این نقاط مشابه نواحی کوچکی از میو اسپاسم ( گرفتگی عضلانی ) باشندکه می توانند از طریق ماهیت مزمن خود اثرات تحریک کننده ای بر CNS اعمال نمایند . این افزایش تحریک پذیری ( hyperexcitability ) در CNS علائم کاینیکی hyperalgesia (پاسخ اغراق آمیز به یک محرک دردناک ) و allodynia ( پاسخ دردناک به یک محرک غیر دردناک ) را تولید می نماید که مشخصه وضعیت های درد مزمن می باشد.

اختلالات التهابی غیر ارتریتی ( غیر مفصلی ) TMJبا درد ( pain or ache ) عمیق مداوم مشخص می شود.

درد با لمس یا حرکت مندیبل بویژه جویدن و فشار دادن دندان ها روی هم ( clenching ) در مفصل مبتلا ایجاد می گردد.

هر دو مفصل TMJ ممکن است به طور همزمان یا در زمان های مختلف درگیر شوند .

اختلالات کمپلکس ( چند عامل درگیر شده ) کندیل و مینسک ( meniscus ) اغلب موارد همراه با اختلال عملکرد مفصل ( dysfunction ) می باشد ( arthropathy ) تا اینکه موجب درد مفاصل گردد ( arthralgia ) . جا به جایی دیسک مفصلی در جهات قدامی ، خلفی و mediolateral می تواند اتفاق بیفتد و با انواع صداهای مفصلی و محدودیت باز کردن فک مشخص می شود.

تصور می شود شلی ( laxity ) و طویل شدن لیگامان های مفصلی اصلی ترین فاکتور های شرکت کننده در اختلالات disk-condyle displacement می باشند . مطالعات پیشنهاد می کنند که lubrication ضعیف مفصل و استئوآرتریت در تشکیل اختلالات دیسکی شرکت می کند . اختلال دیسک کندیل شامل جابجایی دیسک همراه با reduction و جابجایی دیسک بدون reduction می باشد . MRI از TMJ complex نشان می دهد که تا ۳۵ ‎٪ از افراد بدون علامت جا به جایی دیسک دارند .

بع نظر میرسد تعداد زیادی از وضعیت های سیستمیک در ایجاد TMDs دخیلند و باید در تشخیص افتراقی درد های صورتی ( اوروفاسیال ) مزمن قرارگیرند .وضعیت های التهابی سبستم اسکلتی عضلانی و اختلالات بافت همبندی با واسطه خود ایمنی ( از قبیل لوپوس اریتماتوزیس ، آرتریت روماتوئید و سیستمیک اسکلروزیس پیشرونده ) به طور شایع همراه با TMDs می باشند. روش های فراوان معمولی و پیشرفته تصویر برداری برای ارزیابی رادیوگرافیک کمپلکس TMJ وجود دارد.

انتخاب تکنیک های تصویر برداری به طور وسیعی به نوع اطلاعاتی که ما از این ارزیابی کمکی نیاز داریم و اینکه چطور این اطلاعات در درمان بیمار تأثیر می گزارد وابسته است .

رادیوگرافی های پانورامیک به صورت روتین به عنوان فیلم های غربال گری برای بیماران مبتلا به درد ناحیه اطراف گوش استفاده می شوند و تفسیر این فیلم ها بر تصمیم ما برای استفاده از تصاویر پیشرفته موثر خواهد بود .

در TMD مرتبط با تخریب یا اختلال داخلی مفصل ، CT یا. MRI تصاویر تشخیصی عالی از TMJ می دهند. تصاویر رادیوگرافیک Transcranial و سفالومتریک هنوز مورد استفاده می شوند اما به طور وسیعی با توموگرافی جایگزین شده اند.

درمان ناهنجاری های مفصل

سیر کلینیکی TMDs به درستی شناخته شده نیست و ما نمی توانیم به طور قابل اعتماد تخمین برنیم که کدامیک از این وضعیت ها به سمت نتایج طولانی مدت با اهمیت تر پیشرفت می نمایند. بدلیل اینکه بسیاری از TMDs ها موقت و خود محدود شونده هستند درمان های قابل برگشت ( reversible ) و محافظه کارانه شامل استراحت ساده یا بی حرکت کردن مفصل ، استفاده از سرما ( که معمولا برای صدمات حاد استفاده می شود ) یا گرما ، و درمان فیزیکی است . داروهای مختلفی هم برای TMD مصرف شده اند که با موفقیت هایی همراه بوده است از قبیل اسپرین ، استامینوفن با یا بدون کدئین ، انواع NSAIDs ها ، متوکاربامول ( به عنوان شل کننده عضلانی ) ، بنزودیازپین ها ، گلوکورتیکوئید ها ( کورتیزون و پردنیزون ) ، اگر چه تعداد کمی از درمان های TMD به صورت controlled و blinded آزمایش شده اند .

پی گیری طولانی مدت تعداد زیادی از بیمارانی که به طور محافظه کارانه درمان شده اند نشان میدهد که ۸۵ تا ۹۰‎٪ موارد کاهش قابل توجه یا کامل علائم را تجربه کرده اند و این کاهش علائم بین ۶ تا ۱۲ ماه بعد از آغاز درمان اتفاق افتاده است. درمان محافظه کارانه زود هنگام نه تنها موجب افزایش رضایت بیمار می شود بلکه منجر به کاهش احتمال ایجاد بیماری مزمن می گردد. بدلیل انکه پیشرفت کلینیکی TMDs قابل اعتماد و اطمینان نیست و نشان دادن موثر بودن درمان های قابل برگشت محافظه کارانه ، به جزدر موارد بسیار شدید از درمان های تهاجمی عموما باید اجتناب شود .

مداخله جراحی ممکن است در موارد ابتلا شدید مفاصل بویژه اختلال داخلی meniscal , جابه جایی ( dislocation ) یا شکستگی کندیل ، انکیلوز و بدشکلی های دژنراتیو یا رشدی تکاملی نیاز شود. معمولاچندین سال قبل از جراحی ، TMD به صورت محافظه کارانه و بدون هیچ تغییری تحت درمان قرار می گیرد .اگر چه جراحی غالبادر درمان وضعیت های دردناک متغیردرگیر کننده TMJ کاربرد دارد مروری بر مقالات مدارک عینی کمی در مورد موثر بودن اکثر روش های جراحی نشان می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر مریم پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید
  دختر من 15 ماهشه دو تا دندون پایینش در امده از بالا هم یکی تقریبا یک ماه پیش درامد ار دیروزه کنار همون انگار لثه ورم زیاد کرده و اویزون شده خیلی نگرانم میترسم مراجعه کنم بگن جراحی لازمه لطفا راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام مریم عزیز
   لطفا حتما به دندانپزشک اطفال مراجعه کنید
   احتمالا یک جراحی کوچک مورد نیاز است!

 • تصویر کاربر طناز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام من 30سالمه دندون پروتزی گذاشتم باهاشون خیلی مشکل دارم اول باسقش خیلی اذیتم میکنه میشه برش دارم؟دومین سوالم ی کمی دندونم ترک خرده میشه درستش کرد؟وسوال دیگم اینه که دندون ژله ای بهتره یا معمولی ؟برام شل هستن میشه سفتشون کنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام طناز گرامی
   پروتزهای متحرک واقعا برای بیمار مشکل درست می کنند
   و قسمت سقفی انرا نمیشه برداشت
   بسته به میزان استخوان و لثه شما می توان از انواع ژله ای هم استفاده نمود

 • تصویر کاربر میا دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  برای از بین بردن بوی بد دهان مخصوصا صبح‌ها چه راه حلی جز نخ دندان و مسواک و دهانشویه داریم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام میا عزیز
   باید معاینه بشین
   ببینیم علت بوی بد منشا دهانی دارد یا غیر دهانی

 • تصویر کاربر علی شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم برای چسباندن روکش دندان چقدر بایدهزینه پرداخت کنم؟
  بنده هرجارفتم گفتن نمیکنیم یا هزنیه خیلی بالا
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام علی گرامی
   در صورتی که دندان زیر روکش سالم باشد بسته به تعداد واحد روکش واحدی ۶۰ تا یکصد هزارتومان دریافت میگردد

 • تصویر کاربر ویشکا شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت اقای دکتر
  پسر من ۱۰ ماهه هست و دندان های فک بالایی اش مثل عکس کودک این مقاله روئیده است آیا دندان هایش دارای مشکل هست؟من میترسم دندان هایش به سمت جلو انحراف داشته باشد
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام ویشکای عزیز
   در حال حاضر نگران نباشین و زمان بدین تا وضعیت رویشی ایشون ادامه پیدا کنه الان وقت ارزیابی نیست

 • تصویر کاربر فرشته شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر من میخواهم دندانم را بکشم ولی نمیدانم دیابت دارم یا نه خطری ندارد اگر دیابت داشته باشم ممنون.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام فرشته گرامی
   اگر ریسک وجود دیابت دارین حتما آزمایش بگیرین
   FBS و HBA1c
   این دو مورد را ارزیابی کنین و منو در جریان بزارین

 • تصویر کاربر مجید شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر وقت بخیر

  بنده بمدت دو هفته است که دندان درد گرفتم و همزمان لثه های من هم به خاطر حساسیت متورم شد تا دو روز پیش درد کاهش پیدا کرد ولی سه تا از دندانهای جلوی من بخاطر حساسیت لثه ها لق شدن و این لق شدن رو احساس میکنم ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که چیکار باید انجام بدهم با تشکر و سپاس از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام مجید گرامی
   لق شدن دندان عوامل زیادی داره
   اگر بیماری لثه باشه بسته به تخریب درمان های متفاوتی داره
   برای اینکار با یک پریودنتیست مشورت کنین یا تشریف بیارین مطب من تا مسیر درمان رو هموار کنم

 • تصویر کاربر امیر پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل فک پایین سمت چپ پر کر دم نزدیک به دو هفته است ولی فکم حدود 2 cm باز می شه پیش دکتر معالج رفتم قرص دیازپام 2 ومتو کاربامول داد ولی کماکان به همان حالته غدا تو دهان انداختن مشکل دارم ودرد اولیه در حال جویدن دارم لطفا رهنمای کنید تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   چند حالت میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه
   ۱ جای تزریق بی حسی دندان پرشکی
   ۲ عفونت
   احتمال عفونت صفر است
   پس جای تزریق بی حسی که بهش میگن تریسموس ( منطقه را گرم نگه دارین و با حرکات فیزیولوژیک کم کم فک رو باز کنین و از مسکن های NSAID مثل بروفن یا دیکلوفناک هم استفاده کنین)

 • تصویر کاربر Yasin دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام ببخشین میشه یه چسب خوب بهم معرفی کنین
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام یاسین
   در صورتی که در بازار موجود باشه
   چسب یا به عبارت درست سمان
   فوجی سم عالیه
   البته باید بفرمایین برای چه کاری میخواهین تا دقیق بگم

 • تصویر کاربر الهام یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. من سه روز است دندان عقل نهفته م رو جراحی کردم‌ ورم خوابیده ولی دردش همچنان ادامه داره. غیر عادیه؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   بسته به اینکه‌جراحی چقدر سخت باشه ( دندان عقل نهفته در نسج سخت ) درد و ورم بیشتره)
   تا سه روز و کمی بیشتر هم مورد غیر عادی نیست

 • تصویر کاربر لیلا شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر. ایا بعد از کورتاژ لثه احتمال لق شدن دندان ها وجود دارد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   نه امکان نداره احتمالا دلیل دیگه ای داره
   برای بررسی کاملتر لطفا تصویر رادیوگرافی فکتون را برام ارسال کنین

 • تصویر کاربر شهره چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام ۷ روز است دندان عقل پایین را کشیده ام هرروز دردش بیشتر می شود از امروز هم دندانهای ردیف بالا هم درد می کند در داخل حفره استخوان سفید دیده میشود آیا آن استخوان فک هست؟یا ریشه ی دندان عقل؟درد دندان ها را چکار کنم متشکرم از راهنمایی تان
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام شهره
   در داخل حفره با توجه به مطلبی که فرمودین معمولا دو حالت احتمالش هست یک ریشه دندان که احتمالش کمه دو سفیدی استخوان فک که احتمالش زیاده
   در چنین شرایطی رادیوگرافی فک دقیق مشخص میکنه که واقعا کدام یک از این دو حالت است
   در مورد درد دچار حفره خشک شدین که با دارو خیلی قابل کنترل نیست به دندان پزشک مراجعه کنین و درمان حفره خشک یا dry socket را پیش بگیرن

 • تصویر کاربر سپیده جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. پسرمن ۹ماهشه و از ۱ماه پیش دندون بالایی نیش زده و تا امروز ک کل خط دندون اومده بیرون. ولی از دیروز دور دندون پسرم یک پوست زرد هست. شبیه ی آفته بزرگه. میخاستم بدونم این مسعله طبیعیه یا مشکلی پیش اومده؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام سپیده
   آیا این پوسته با درد است یا خیر
   ترشح دارد؟
   در صورت اینکه علائم بالا را ندارد لطفا با گاز استریل رعایت بهداشت را برای کودکان به جا اورین

 • تصویر کاربر مرضیه پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیااگرخودمان روکش را بچسبانیم عفونت ایجاد نمیشود؟چراروکش دندان ایمپلنتی که موقت چسبانده شده مدام بیرون میاید؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   یادتون باشه روکش توسط سمان چسبانده می‌شود نه توسط چسب
   پس با چسباندن شما روکش آسیب می بیند
   در ضمن احتمال میدم گیره زیره روکش کم باشد که مدام جدا می‌شود

 • تصویر کاربر Ella جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام...من الان پنج يا شش ماهه فكم گير ميكنه دردم ميكنه گوش دردم تازگيا بهش اضافه شده...دكتر رفتم اصلا فايده نداشته...چيكار كنم?توگوگلم فقط يا نوشته حوله گرم بذار يا برو دكتر...ك هيچكدوم فايده نداره...
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   چند سالتون هست ؟
   آیا سابقه ورزش
   ضربه تصادف تو صورت دارین ؟

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر