ناهنجاری های مفصل گیجگاهی-فکی

Temporomandibular disorders

اختلالات مفصل تمپورومندیبولار ( TMD ) به طور وسیعی توسط American Association For Dental Research به عنوان گروهی از وضعیت های عضلانی اسکلتی (musculoskeletal ) و‌عضله ای عصبی( neuromascular ) تعریف شده است که مفاصل تمپورومندیبولار ( TMJs ) , عضلات جونده و همه بافت های مرتبط با آن را درگیر می نمایند . درد در ناحیه اطراف گوش شایع ترین تظاهر کلینیکی در این گروه از اختلالات می باشد و TMDs عمده درد دهانی – صورتی غیر دندانی را تشکیل می دهد . TNDs دردناک بوده و عموما ماهیت myogenous ( عضلانی ) یا arthrogenous ( مفصلی ) دارد.

تخمین ها مشخص می کنند که ۵ تا ۱۲ درصد از جمعیت عادی یک یا چند دوره از درد اطراف گوش را تجربه می کنند ، اما فقط در حدود یک سوم این موارد علائمی است که نیازمند توجه پزشکی می باشد . مطالعات چند مرکزی نشان داده اند که TMD یک درد صورتی جداگانه نیست و TMDs مکانیسم های نوروفیزیولوژیک زمینه ای دارند که در بسیاری از وضعیت های درد مزمن شایع می باشند.

اگرچه اتیولوژی ( علت ایجاد یا سبب شناسی ) TMD شناخته شده نیست ، عموما پذیرفته شده است که وضعیت های مختلف ممکن است موجب کاهش ظرفیت سازگاری فیزیولوژیک ارگانیک سیستم جونده گردد و منجر به TMDs شود . بطور مثال می توان به Spasm عضله (گرفتگی ) التهاب ، ضربه ، کاهش یا افزایش اندازه عضله ، در شرایطی که TMDs منشا عضلانی داشته باشد اشاره نمود ، یا جابجایی دیسک ، افزایش یا محدودیت حرکتی دیسک مفصلی ، عفونت دیسک ، شکستگی ، نئوپلاسم ( تومور ) ، لقی مفصل در مواردی که درد منشا مفصلی داشته باشد ، اشاره نمود.

این نوع کلاس بندی ها بدلیل درک محدود ما از اتیولوژی ( علت شناسی موضوع ) و عدم معیار شناسی قابل قبول جهانی برای تعداد بی شماری از وضعیت هایی که به صورت TMDs تظاهر می یابند ، وجود ندارد ، همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است .

همچنان که درک ما در مورد ماهیت پیچیده Biopsychosocial درد مزمن در ۵ دهه گذشته بالا رفته ، فهم ما نیز در مورد TNDs رشد یافته است .

این کشفیات منتهی به تشکیل الگوریتم های تشخیصی و درمانی جدید نه تنها برای بیماران مبتلا به درد دهانی صورتی بلکه همچنین برای میلیون ها نفر که عموما از دردهای مزمن رنج می برند ، شده است.

Orofacial Pain Prospective Evalution and Risk Assessment (OPPERA) این ایده را تصدیق می کند که TMD یک بیماری مولتی فاکتوریال پیچیده شامل عوامل ژنتیک ، فیزیولوژیک و سایکولوژیک می باشد .

علايم کلینیکی ناهنجاری های مفصل گیجگاهی-فکی

TMDs عمدتا در زنان جوان و میان سال دیده می شود اما ممکن است در هر سنی و هر جنسیتی را مبتلا کند . درد اولین محرک برای پی گیری درمان در این افراد است اما محدودیت حرکت فک در حین حرکات فانکشنال ( functional Excursions ) و محدودیت حرکت مفصل با یا بدون صدای مفصلی از شکایات شایع است.

درد معمولا در ناحیه اطراف گوش متمرکز شده اما ممکن است به سمت نواحی گیجگاهی ( تمپورال ) ، پیشانی ( فرونتال ) یا اکسیپیتال ( پس سری ) گسترش یابد . درد ممکن است به صورت سردرد ( cephalalgia ) , صدای زنگ در گوش ( tinnitus ) , درد گوش ( otalgia ) , دندان درد ( odontalgia) یا ترکیبی از این علايم بروز نماید . درد معمولا مرتبط با بافت عضلانی و نرم است تا در خود TMJ , اسپلینت عضله ( splint ) می توان. منجر به انقباضات عضلانی غیر ارادی شود که بوسیله CNS ( سیستم عصبی مرکزی ). القامی گردد ( myospasm ) یا ممکن است موجب التهاب فیبرهای عضلانی شود ( myositis ) .

وجود یک نقطه آغاز گر ( trigger ) برای درد با منشا عضلانی در TMD شایع می باشد . اما بندرت این امر در دیگر اختلالات TMJ دیده می شود .وجه تشخیصی این نقاط ، مناطق با حدود مشخص در عضله می باشد . (نقاط آغاز گر ) مه در برابر لمس ، درد موضعی یا راجعه را ایجاد می کنند ، اگر جه خود این نقاط می توانند منشا یک درد عمیق و پایدار نیز باشند.

در بسیاری از موارد ، بیماران فقط از وجود درد راجعه با خبرند و نقاط اغاز گر درد را نمی شناسند . ماهیت نقاط اغازگر شناخته شده نیست اما به نظر می رسد این نقاط مشابه نواحی کوچکی از میو اسپاسم ( گرفتگی عضلانی ) باشندکه می توانند از طریق ماهیت مزمن خود اثرات تحریک کننده ای بر CNS اعمال نمایند . این افزایش تحریک پذیری ( hyperexcitability ) در CNS علائم کاینیکی hyperalgesia (پاسخ اغراق آمیز به یک محرک دردناک ) و allodynia ( پاسخ دردناک به یک محرک غیر دردناک ) را تولید می نماید که مشخصه وضعیت های درد مزمن می باشد.

اختلالات التهابی غیر ارتریتی ( غیر مفصلی ) TMJبا درد ( pain or ache ) عمیق مداوم مشخص می شود.

درد با لمس یا حرکت مندیبل بویژه جویدن و فشار دادن دندان ها روی هم ( clenching ) در مفصل مبتلا ایجاد می گردد.

هر دو مفصل TMJ ممکن است به طور همزمان یا در زمان های مختلف درگیر شوند .

اختلالات کمپلکس ( چند عامل درگیر شده ) کندیل و مینسک ( meniscus ) اغلب موارد همراه با اختلال عملکرد مفصل ( dysfunction ) می باشد ( arthropathy ) تا اینکه موجب درد مفاصل گردد ( arthralgia ) . جا به جایی دیسک مفصلی در جهات قدامی ، خلفی و mediolateral می تواند اتفاق بیفتد و با انواع صداهای مفصلی و محدودیت باز کردن فک مشخص می شود.

تصور می شود شلی ( laxity ) و طویل شدن لیگامان های مفصلی اصلی ترین فاکتور های شرکت کننده در اختلالات disk-condyle displacement می باشند . مطالعات پیشنهاد می کنند که lubrication ضعیف مفصل و استئوآرتریت در تشکیل اختلالات دیسکی شرکت می کند . اختلال دیسک کندیل شامل جابجایی دیسک همراه با reduction و جابجایی دیسک بدون reduction می باشد . MRI از TMJ complex نشان می دهد که تا ۳۵ ‎٪ از افراد بدون علامت جا به جایی دیسک دارند .

بع نظر میرسد تعداد زیادی از وضعیت های سیستمیک در ایجاد TMDs دخیلند و باید در تشخیص افتراقی درد های صورتی ( اوروفاسیال ) مزمن قرارگیرند .وضعیت های التهابی سبستم اسکلتی عضلانی و اختلالات بافت همبندی با واسطه خود ایمنی ( از قبیل لوپوس اریتماتوزیس ، آرتریت روماتوئید و سیستمیک اسکلروزیس پیشرونده ) به طور شایع همراه با TMDs می باشند. روش های فراوان معمولی و پیشرفته تصویر برداری برای ارزیابی رادیوگرافیک کمپلکس TMJ وجود دارد.

انتخاب تکنیک های تصویر برداری به طور وسیعی به نوع اطلاعاتی که ما از این ارزیابی کمکی نیاز داریم و اینکه چطور این اطلاعات در درمان بیمار تأثیر می گزارد وابسته است .

رادیوگرافی های پانورامیک به صورت روتین به عنوان فیلم های غربال گری برای بیماران مبتلا به درد ناحیه اطراف گوش استفاده می شوند و تفسیر این فیلم ها بر تصمیم ما برای استفاده از تصاویر پیشرفته موثر خواهد بود .

در TMD مرتبط با تخریب یا اختلال داخلی مفصل ، CT یا. MRI تصاویر تشخیصی عالی از TMJ می دهند. تصاویر رادیوگرافیک Transcranial و سفالومتریک هنوز مورد استفاده می شوند اما به طور وسیعی با توموگرافی جایگزین شده اند.

درمان ناهنجاری های مفصل

سیر کلینیکی TMDs به درستی شناخته شده نیست و ما نمی توانیم به طور قابل اعتماد تخمین برنیم که کدامیک از این وضعیت ها به سمت نتایج طولانی مدت با اهمیت تر پیشرفت می نمایند. بدلیل اینکه بسیاری از TMDs ها موقت و خود محدود شونده هستند درمان های قابل برگشت ( reversible ) و محافظه کارانه شامل استراحت ساده یا بی حرکت کردن مفصل ، استفاده از سرما ( که معمولا برای صدمات حاد استفاده می شود ) یا گرما ، و درمان فیزیکی است . داروهای مختلفی هم برای TMD مصرف شده اند که با موفقیت هایی همراه بوده است از قبیل اسپرین ، استامینوفن با یا بدون کدئین ، انواع NSAIDs ها ، متوکاربامول ( به عنوان شل کننده عضلانی ) ، بنزودیازپین ها ، گلوکورتیکوئید ها ( کورتیزون و پردنیزون ) ، اگر چه تعداد کمی از درمان های TMD به صورت controlled و blinded آزمایش شده اند .

پی گیری طولانی مدت تعداد زیادی از بیمارانی که به طور محافظه کارانه درمان شده اند نشان میدهد که ۸۵ تا ۹۰‎٪ موارد کاهش قابل توجه یا کامل علائم را تجربه کرده اند و این کاهش علائم بین ۶ تا ۱۲ ماه بعد از آغاز درمان اتفاق افتاده است. درمان محافظه کارانه زود هنگام نه تنها موجب افزایش رضایت بیمار می شود بلکه منجر به کاهش احتمال ایجاد بیماری مزمن می گردد. بدلیل انکه پیشرفت کلینیکی TMDs قابل اعتماد و اطمینان نیست و نشان دادن موثر بودن درمان های قابل برگشت محافظه کارانه ، به جزدر موارد بسیار شدید از درمان های تهاجمی عموما باید اجتناب شود .

مداخله جراحی ممکن است در موارد ابتلا شدید مفاصل بویژه اختلال داخلی meniscal , جابه جایی ( dislocation ) یا شکستگی کندیل ، انکیلوز و بدشکلی های دژنراتیو یا رشدی تکاملی نیاز شود. معمولاچندین سال قبل از جراحی ، TMD به صورت محافظه کارانه و بدون هیچ تغییری تحت درمان قرار می گیرد .اگر چه جراحی غالبادر درمان وضعیت های دردناک متغیردرگیر کننده TMJ کاربرد دارد مروری بر مقالات مدارک عینی کمی در مورد موثر بودن اکثر روش های جراحی نشان می دهد.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
هزینه ثبت سوال 5000 تومان
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر شادي یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 10 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آيا داروي بيحسی در دندانپزشكی ممكنه باعث حساسيت بشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 10 ماه پیش)

   سلام بانو شادی
   بله در بعضی موارد ایجاد حساسیت میکنه که شدت آن در افراد مختلف متفاوت است

 • تصویر کاربر مهسا یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  دو روز هست که سمت چپ لبم تبخال زده و فک پایین سمت چپم هم زمانی که دست میزنم درد میگیره ( جلو و سمت راست فک هیچ دردی ندارم) علت احتمالی آن چیست ؟
  با سپاس فراوان 🙏
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام مهسای عزیز
   دو تا مورد به ظاهر مستقل هستن
   احتمالا فک پایین سمت چپ‌هم دندان مشکل داری وجود دارد شما چند سالتون هست و در ضمن درد در کدام قسمت فک پایین سمت چپ هست؟

 • تصویر کاربر بروجردی یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام .یک هفته است که دندان عقل فک بالا رو که بسیار دندان ناجوری بود جراحی کردم متاسفانه دچار قفل شدگی فک شدم نمیتونم دهنم رو باز کنم .کارم شده گریه کردن از استرس .لطفا راهنمایی کنید .ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام بروجردی عزیز
   این مورد نامش تریسموس هست و امریست طبیعی در جراحی های عمیق دندان عقل
   با گذاشتن ابس لانگ به تعدادی که به فکتان فشار وارد نکند ما بین دندان های قدامی دو فک
   و بعد کم کم اضافه کردن ان مشکل شما حل خواهد شد
   شماره موبایل خودتون را بدین عضو چنل شین
   در چنل فیلم این کار رو قرار خواهم داد

 • تصویر کاربر سامیه یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب احترام فراوان می خواستم بپرسم قیمت لمینت سرامیکی فک بالا چنده
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام سامیه عزیز
   بسته به تخصص دکتر و کیفیت کار از یک میلیون تا سه میلیون قیمت داده میشود

 • تصویر کاربر negar یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر جان وقت بخیر. ممنون میشم سوالمو جواب بدین اقای دکتر من حدودا دوسال قبل ارتودنسی دندونامو باز کردم و لبهای کوچک و حساسی دارم مشکلی که برام پیش اومده ترک گوشه دهان در اثر کشیدن و باز کردن بیش از حد دهان برای جهت چک کردن دندانها،متاسفانه گوشه های لب بیش از حد باز شدن و کمی خشکی لب به خاطر شرایط اب و هوای خوزستان برام پیش اومده اقای دکتر خشکی لب ها با بالم کیو وی برطرف میشن اما پارگی گوشه دهان برام ازار دهندس اقای دکتر خواهش میکنم اگه راهی هست که وضعیت مطلوب بشه بهم مشاوره بدین من براتون چند تا عکس تهیه کردم عذر خواهی میکنم بابت کیفیت عکسها ممنون از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   نگار عزیز سلام
   به این حالت کایلیتیس گفته میشه
   که یکی از علتای‌ ان کشش گوشه لب می باشد
   در این گونه موارد از کرم کیلان keylan استفاده نمایین و گوشه لب را مدام چرب نمایین مشکل برطرف خواهد شد

 • تصویر کاربر کاویان یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر شما فرمودید عضو بشم 09124192701
  نه دکتر نبض نداره
  از صبح هنگام بیداری در د شروع تا شب مدام هست بکنواخت
  نه شدت پیدا میکنه نه کم میشه
  مثل یک دندان خرابه دردش که تازه داره میرسه به عصب. و دردش داره شروع میشه
  دندان 7 اصلا درد نداره
  درد 80 درصد تو دندان 5 هست که اپیکو شده و 20 درصد مابین 5 و 6
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام فلاح عزیز
   اگه درد دارای نبض نباشه احتمال اینکه این درد با منشا لثه باشه زیاد است مثلا نوعی گیر غذایی در بین دندان های پنج و شش

 • تصویر کاربر محسن یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  چکارکنیم به غیر از کشیدن دندان
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سوال کامل نیست

 • تصویر کاربر رقیه شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  من ۴روزه دندان عقل‌در آوردم از پایین خیلی خیلی درد میکنه و۳۵ سالمه
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سللم رقیه عزیز
   با دهان شویه بشورین
   بهداشت دهان را بالا ببرین
   در صورت نیاز یک دوره انتی بیوتیک اموکسی ۵۰۰ میل کنین هر هشت ساعت یک‌عدد تا هشت روز

 • تصویر کاربر محمدرضا شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام،خسته نباشی من دندان عقل سمت چپ فک پایبن،که برخلاف دندان های دیگه کج دراومده بود،وتحت فشاربود،کشیدم.الان سمت راست هم همینطوره،بایدبکشم،25ساله هستم،میخواستم به تعویق بنداز م چندسال دیگه مشکلی پیش نمیاد،ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   محمدرضا جان سلام
   بستگی داره که چقدر اذیت کنه
   ایا لثه اطرافش عفونت نکنه که نیازی نیست
   ولی در صورت عفونت حتما باید درمان کشیدن بشه

 • تصویر کاربر ابوالفضل شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید.حدوده یک هفته است.درد دندان و فک دارم.رفتم دکتر گفتند دندان عقلت آسیب دیده باید جراحی بشه.فعلا دارو مسکن مصرف می کنم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام ابوالفضل عزیز
   تشخیص دکترتون مقدم بر من است
   دارو میل کنین

 • تصویر کاربر ساحره شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر مدتی دور لثه دندونای پایینم وداخل دهان فک . . لکهای سفید در اومدن با اندگی درد پزشک رفتم گفتن چیزی نیست نیستاتین نوشتن الان باخوان مطالب شما ترسیدم کنه این همون لکوپلاکیاس وپیش در آمد سرطانه چطورباید تشخیص داد . . باز رفتم دکتر گفت قارچه نستاتین نوشته با چندتاقرص لطفا راهنمایم کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام ساحره عزیز
   اگر تشخیص قارچ باشه که نیازی به ترس نیست
   لطفا تصویرشو برام بفرستین تا دقیق تر نظر بدم

 • تصویر کاربر نیلو شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  متنی خوندم که نوشتید موقتا میشه روکش را چسباند تا وقت دکتر گرفته شود
  این چسب ahl generic رو میشه از داروخانه یا انلاین تهیه کرد؟ قیمتش به چه صورته؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام نیلو‌جان
   باید از سمان موقت kerr استفاده نمایین

 • تصویر کاربر میم دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر جون. در این زمینه متخصص خوب تو شهر قزوین میشناسین معرفی کنین؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام

   لطفا در ادامه سوال قبلی خودتون سوال بپرسید نه سوال جدید ثبت کنید... حجم سوالات زیاد است

 • تصویر کاربر سارا یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام جناب دکتر،من29سالم هست و دندون کنار دندون جلو در فک بالا احساس میکنم تکون میخوره یعنی لق داره میشه،چجور میتونم درمان کنم که لق بودنش برطرف بشه و منجر به افتادن دندان نشود???
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام سارای عزیز
   لقی را باید بررسی کرد
   اول ؛که میزان لقی در چه میزانی هست
   دوم؛ ایا بیماری لثه عاملش هست
   سوم؛ ایا همراه با بیماری لثه عامل زمینه ساز وجو‌د دارد
   مثل کوتاهی ریشه، سابقه ضربه
   به متخصص و جراح لثه مراجععه کنین لطفا

 • تصویر کاربر یاسمن سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  حدود 5 سال پیش دندان 4 فک بالام ترک خورد حین غذا خوردن و دکتر چاره ای جز کشیدن نداشتند.
  شرایط ایمپلنت نداشتم و دندان 5 سالمم رو تراش دادن و به اون وسیله روکش گذاشتن
  دو سال بعد درد اون ناحیه داشتم که با برداشت روکش و معاینه و عکس چیزی تشخیص ندادن و روکش مجدد چسبانده شد
  تا دوسال بعد که چند روز پیش بود
  مجدد اون درد شروع شد.. عکس انداختم گفتن چیزی معلوم نیست
  گفتن روکش رو باید بردارم که خیلی محکم بود
  گفتن زیاد اگه ضربه بزنم امکان شکستن دندان زیر روکش هست که بالخره کنده شد البته با شکستن قسمتی از چینی روکش که گفتن درست میشه
  گفتن موقت چسب میزنم یه هفنه صبر کن اگه درد ادامه داشت عصب کشی میکنم که من گفتم همون موقع انجام بدن عصب کشی رو
  سروع کردن ولی چون وقت قبلی نداشتم ادامش رو به یه هفنه دیگه موکول کردن که التهاب و درد هم کمتر بشه
  الان من سوالم اینه که از استرس و وسواسم هم نشات میگیره
  امکان اینکه ریشه دندان یا دندانم ترک خورده باشه هست با ضرباتی که به روکش برای کنده شدن زده شده یا خیر
  آیا راهی هست مطمین بشم بعدادامه عصب کشی و روکش مجدد انجام بشه؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 4 ماه پیش)

   سلام یاسمن عزیز
   احتمال ترک در ناحیه ریشه هنگام در اوردن روکش تقریبا صفر است
   نگران این موضوع نباشین

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر