ناهنجاری های مفصل گیجگاهی-فکی

Temporomandibular disorders

اختلالات مفصل تمپورومندیبولار ( TMD ) به طور وسیعی توسط American Association For Dental Research به عنوان گروهی از وضعیت های عضلانی اسکلتی (musculoskeletal ) و‌عضله ای عصبی( neuromascular ) تعریف شده است که مفاصل تمپورومندیبولار ( TMJs ) , عضلات جونده و همه بافت های مرتبط با آن را درگیر می نمایند . درد در ناحیه اطراف گوش شایع ترین تظاهر کلینیکی در این گروه از اختلالات می باشد و TMDs عمده درد دهانی – صورتی غیر دندانی را تشکیل می دهد . TNDs دردناک بوده و عموما ماهیت myogenous ( عضلانی ) یا arthrogenous ( مفصلی ) دارد.

تخمین ها مشخص می کنند که ۵ تا ۱۲ درصد از جمعیت عادی یک یا چند دوره از درد اطراف گوش را تجربه می کنند ، اما فقط در حدود یک سوم این موارد علائمی است که نیازمند توجه پزشکی می باشد . مطالعات چند مرکزی نشان داده اند که TMD یک درد صورتی جداگانه نیست و TMDs مکانیسم های نوروفیزیولوژیک زمینه ای دارند که در بسیاری از وضعیت های درد مزمن شایع می باشند.

اگرچه اتیولوژی ( علت ایجاد یا سبب شناسی ) TMD شناخته شده نیست ، عموما پذیرفته شده است که وضعیت های مختلف ممکن است موجب کاهش ظرفیت سازگاری فیزیولوژیک ارگانیک سیستم جونده گردد و منجر به TMDs شود . بطور مثال می توان به Spasm عضله (گرفتگی ) التهاب ، ضربه ، کاهش یا افزایش اندازه عضله ، در شرایطی که TMDs منشا عضلانی داشته باشد اشاره نمود ، یا جابجایی دیسک ، افزایش یا محدودیت حرکتی دیسک مفصلی ، عفونت دیسک ، شکستگی ، نئوپلاسم ( تومور ) ، لقی مفصل در مواردی که درد منشا مفصلی داشته باشد ، اشاره نمود.

این نوع کلاس بندی ها بدلیل درک محدود ما از اتیولوژی ( علت شناسی موضوع ) و عدم معیار شناسی قابل قبول جهانی برای تعداد بی شماری از وضعیت هایی که به صورت TMDs تظاهر می یابند ، وجود ندارد ، همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است .

همچنان که درک ما در مورد ماهیت پیچیده Biopsychosocial درد مزمن در ۵ دهه گذشته بالا رفته ، فهم ما نیز در مورد TNDs رشد یافته است .

این کشفیات منتهی به تشکیل الگوریتم های تشخیصی و درمانی جدید نه تنها برای بیماران مبتلا به درد دهانی صورتی بلکه همچنین برای میلیون ها نفر که عموما از دردهای مزمن رنج می برند ، شده است.

Orofacial Pain Prospective Evalution and Risk Assessment (OPPERA) این ایده را تصدیق می کند که TMD یک بیماری مولتی فاکتوریال پیچیده شامل عوامل ژنتیک ، فیزیولوژیک و سایکولوژیک می باشد .

علايم کلینیکی ناهنجاری های مفصل گیجگاهی-فکی

TMDs عمدتا در زنان جوان و میان سال دیده می شود اما ممکن است در هر سنی و هر جنسیتی را مبتلا کند . درد اولین محرک برای پی گیری درمان در این افراد است اما محدودیت حرکت فک در حین حرکات فانکشنال ( functional Excursions ) و محدودیت حرکت مفصل با یا بدون صدای مفصلی از شکایات شایع است.

درد معمولا در ناحیه اطراف گوش متمرکز شده اما ممکن است به سمت نواحی گیجگاهی ( تمپورال ) ، پیشانی ( فرونتال ) یا اکسیپیتال ( پس سری ) گسترش یابد . درد ممکن است به صورت سردرد ( cephalalgia ) , صدای زنگ در گوش ( tinnitus ) , درد گوش ( otalgia ) , دندان درد ( odontalgia) یا ترکیبی از این علايم بروز نماید . درد معمولا مرتبط با بافت عضلانی و نرم است تا در خود TMJ , اسپلینت عضله ( splint ) می توان. منجر به انقباضات عضلانی غیر ارادی شود که بوسیله CNS ( سیستم عصبی مرکزی ). القامی گردد ( myospasm ) یا ممکن است موجب التهاب فیبرهای عضلانی شود ( myositis ) .

وجود یک نقطه آغاز گر ( trigger ) برای درد با منشا عضلانی در TMD شایع می باشد . اما بندرت این امر در دیگر اختلالات TMJ دیده می شود .وجه تشخیصی این نقاط ، مناطق با حدود مشخص در عضله می باشد . (نقاط آغاز گر ) مه در برابر لمس ، درد موضعی یا راجعه را ایجاد می کنند ، اگر جه خود این نقاط می توانند منشا یک درد عمیق و پایدار نیز باشند.

در بسیاری از موارد ، بیماران فقط از وجود درد راجعه با خبرند و نقاط اغاز گر درد را نمی شناسند . ماهیت نقاط اغازگر شناخته شده نیست اما به نظر می رسد این نقاط مشابه نواحی کوچکی از میو اسپاسم ( گرفتگی عضلانی ) باشندکه می توانند از طریق ماهیت مزمن خود اثرات تحریک کننده ای بر CNS اعمال نمایند . این افزایش تحریک پذیری ( hyperexcitability ) در CNS علائم کاینیکی hyperalgesia (پاسخ اغراق آمیز به یک محرک دردناک ) و allodynia ( پاسخ دردناک به یک محرک غیر دردناک ) را تولید می نماید که مشخصه وضعیت های درد مزمن می باشد.

اختلالات التهابی غیر ارتریتی ( غیر مفصلی ) TMJبا درد ( pain or ache ) عمیق مداوم مشخص می شود.

درد با لمس یا حرکت مندیبل بویژه جویدن و فشار دادن دندان ها روی هم ( clenching ) در مفصل مبتلا ایجاد می گردد.

هر دو مفصل TMJ ممکن است به طور همزمان یا در زمان های مختلف درگیر شوند .

اختلالات کمپلکس ( چند عامل درگیر شده ) کندیل و مینسک ( meniscus ) اغلب موارد همراه با اختلال عملکرد مفصل ( dysfunction ) می باشد ( arthropathy ) تا اینکه موجب درد مفاصل گردد ( arthralgia ) . جا به جایی دیسک مفصلی در جهات قدامی ، خلفی و mediolateral می تواند اتفاق بیفتد و با انواع صداهای مفصلی و محدودیت باز کردن فک مشخص می شود.

تصور می شود شلی ( laxity ) و طویل شدن لیگامان های مفصلی اصلی ترین فاکتور های شرکت کننده در اختلالات disk-condyle displacement می باشند . مطالعات پیشنهاد می کنند که lubrication ضعیف مفصل و استئوآرتریت در تشکیل اختلالات دیسکی شرکت می کند . اختلال دیسک کندیل شامل جابجایی دیسک همراه با reduction و جابجایی دیسک بدون reduction می باشد . MRI از TMJ complex نشان می دهد که تا ۳۵ ‎٪ از افراد بدون علامت جا به جایی دیسک دارند .

بع نظر میرسد تعداد زیادی از وضعیت های سیستمیک در ایجاد TMDs دخیلند و باید در تشخیص افتراقی درد های صورتی ( اوروفاسیال ) مزمن قرارگیرند .وضعیت های التهابی سبستم اسکلتی عضلانی و اختلالات بافت همبندی با واسطه خود ایمنی ( از قبیل لوپوس اریتماتوزیس ، آرتریت روماتوئید و سیستمیک اسکلروزیس پیشرونده ) به طور شایع همراه با TMDs می باشند. روش های فراوان معمولی و پیشرفته تصویر برداری برای ارزیابی رادیوگرافیک کمپلکس TMJ وجود دارد.

انتخاب تکنیک های تصویر برداری به طور وسیعی به نوع اطلاعاتی که ما از این ارزیابی کمکی نیاز داریم و اینکه چطور این اطلاعات در درمان بیمار تأثیر می گزارد وابسته است .

رادیوگرافی های پانورامیک به صورت روتین به عنوان فیلم های غربال گری برای بیماران مبتلا به درد ناحیه اطراف گوش استفاده می شوند و تفسیر این فیلم ها بر تصمیم ما برای استفاده از تصاویر پیشرفته موثر خواهد بود .

در TMD مرتبط با تخریب یا اختلال داخلی مفصل ، CT یا. MRI تصاویر تشخیصی عالی از TMJ می دهند. تصاویر رادیوگرافیک Transcranial و سفالومتریک هنوز مورد استفاده می شوند اما به طور وسیعی با توموگرافی جایگزین شده اند.

درمان ناهنجاری های مفصل

سیر کلینیکی TMDs به درستی شناخته شده نیست و ما نمی توانیم به طور قابل اعتماد تخمین برنیم که کدامیک از این وضعیت ها به سمت نتایج طولانی مدت با اهمیت تر پیشرفت می نمایند. بدلیل اینکه بسیاری از TMDs ها موقت و خود محدود شونده هستند درمان های قابل برگشت ( reversible ) و محافظه کارانه شامل استراحت ساده یا بی حرکت کردن مفصل ، استفاده از سرما ( که معمولا برای صدمات حاد استفاده می شود ) یا گرما ، و درمان فیزیکی است . داروهای مختلفی هم برای TMD مصرف شده اند که با موفقیت هایی همراه بوده است از قبیل اسپرین ، استامینوفن با یا بدون کدئین ، انواع NSAIDs ها ، متوکاربامول ( به عنوان شل کننده عضلانی ) ، بنزودیازپین ها ، گلوکورتیکوئید ها ( کورتیزون و پردنیزون ) ، اگر چه تعداد کمی از درمان های TMD به صورت controlled و blinded آزمایش شده اند .

پی گیری طولانی مدت تعداد زیادی از بیمارانی که به طور محافظه کارانه درمان شده اند نشان میدهد که ۸۵ تا ۹۰‎٪ موارد کاهش قابل توجه یا کامل علائم را تجربه کرده اند و این کاهش علائم بین ۶ تا ۱۲ ماه بعد از آغاز درمان اتفاق افتاده است. درمان محافظه کارانه زود هنگام نه تنها موجب افزایش رضایت بیمار می شود بلکه منجر به کاهش احتمال ایجاد بیماری مزمن می گردد. بدلیل انکه پیشرفت کلینیکی TMDs قابل اعتماد و اطمینان نیست و نشان دادن موثر بودن درمان های قابل برگشت محافظه کارانه ، به جزدر موارد بسیار شدید از درمان های تهاجمی عموما باید اجتناب شود .

مداخله جراحی ممکن است در موارد ابتلا شدید مفاصل بویژه اختلال داخلی meniscal , جابه جایی ( dislocation ) یا شکستگی کندیل ، انکیلوز و بدشکلی های دژنراتیو یا رشدی تکاملی نیاز شود. معمولاچندین سال قبل از جراحی ، TMD به صورت محافظه کارانه و بدون هیچ تغییری تحت درمان قرار می گیرد .اگر چه جراحی غالبادر درمان وضعیت های دردناک متغیردرگیر کننده TMJ کاربرد دارد مروری بر مقالات مدارک عینی کمی در مورد موثر بودن اکثر روش های جراحی نشان می دهد.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
هزینه ثبت سوال 8000 تومان
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر شادي یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  آيا داروي بيحسی در دندانپزشكی ممكنه باعث حساسيت بشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش)

   سلام بانو شادی
   بله در بعضی موارد ایجاد حساسیت میکنه که شدت آن در افراد مختلف متفاوت است

 • تصویر کاربر امیر دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام . چند روز است که روکش دندانم کنده شده است و با توجه به تعطیلی مطب های دندانپزشکی نمی دانم چه باید انجام دهم . منون اگر راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش)

   سلام امیر عزیر
   روکش را در یک ظرف تمییز سیو کنین مراکز دندانپزشکی که زیر نظر بهداشت هست در شرایط استریل میتوانند برای شما بچسبانن

 • تصویر کاربر hadi پنجشنبه ۲۲ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  با توجه به مشکلات کرونا مطب بازه یا تعطیل ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۲۲ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش)

   با سلام، با توجه به دستور وزارت بهداشت . مطب تا اطلاع ثانویه تعطیل است

 • تصویر کاربر محمد چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر
  40ساله هستم دندان شیری ام لق شده با توجه ب شرایط فعلی ووجود کرونا امکان مراجعه ندارم
  چطور میتوانم دندان را تا آرام شدن اوضاع نگه دارم؟
  آیا چسبی یا چیزی دیگری وجود دارد؟
  لطفا معرفی کنید؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش)

   سلام محمد‌عزیر
   با چسب این مشکل رفع نمیشه
   باید تحت تماس یا اصطکاک قرار نگیرد در ضمن بهداشت مناسب ودر صورت درد یک مسکن کار را راحت تر میسازد

    

 • تصویر کاربر محمدرضا چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر لثه بنده چند روزی هست آبسه کرده و اینکه با بحث ویروس کرونا امکان مراجعه به دندانپزشکی وجود نداره با مشاوره داروساز از مترونیدازول و آموکسی سیلین استفاده کردم اما بهتر نشده ممنون میشم راهنمایی کنید.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش)

   سلام
   این یک ابسه ساده هست در حال حاضر با داروی اموکسی و‌مترو و دهان شویه به مرور کنترل میشود
   نه درمان فعلا با همین داروها کنترل کنین تا محدودیت رجوع به مطب رفع شه

 • تصویر کاربر ایمان چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام و عرض ادب
  یک هاله سیاه روی این دندون دیدن آیا مسئله هاد و جدی هست؟ و برای رفعش چه میشه کرد.
  با تشکر
  1. تصویر کاربر ایمان یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۸( 3 هفته پیش)
   من الان اینجا یه عکس میفرستم.
  2. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش)

   با سلام
   با یک جرمگیری سالم از طریق دستگاه ایرفلو براحتی رفع میشود

  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر افشین چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام من امروز رفتم دندانم راعصب کشی کنم ولی بخاطر عفونت روی دندانم دوا گذاشت وبعد من یه سیگار کشیدم الان زبانم یکم سیاه شده آیا طبیعی هست ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۵ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام جناب افشین نصیری
   در صورت امکان عکس زبانتون را ارسال کنین
   هر چند چیزه خاصی به نظر نمی اید

  2. تصویر کاربر افشین دوشنبه ۵ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش)
   ممنون
  3. تصویر کاربر افشین دوشنبه ۵ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش)
   ممنون
  4. تصویر کاربر افشین سه شنبه ۶ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش)
   تشکر
  5. تصویر کاربر افشین سه شنبه ۶ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش)
   تشکر
  6. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸( 2 هفته پیش)

   مشکل خاصی نیست
   معمولا این عارضه ها از قبل وجود داشتن ولی شما به ظاهر تازه دقت نمودین در مجموع با مسواک روی زبان اگر رفع نشد به من اطلاع بدین

  7. نمایش سایر 5 پاسخ
 • تصویر کاربر ازادنیا شنبه ۳ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خوب هستید من ۵ روز پیش عصب کشی کردم روز اول دوم تقریبا درد کم روزی دو تا مسکن خوردم از روز سوم درد شدید شده روزی ۴ تا ۵ تا مسکن میخورم ، هر سه ساعت درد شدید شروع میشه به دکترم گفتم میگه طبیعیه ولی بار اول این اتفاق میافته همیشه عصب کشی میکنم تا دو روز درد میگیره بعد خوب میشه
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۳ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش)

   درد بعد از عقب کشی معمولا دردیست طبیعی به ان PAA گفته میشود بشرطی که عفونی نباشد
   در مجموع با استفاده از یک امپول پیروکسیکام و یک‌امپول دگزامتازون این مشکل رفع میشود به شرطی که‌مشکل قلبی فشار خون و دیابت نداشته باشین

 • تصویر کاربر هاني چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلاك دكتر گفتيد عكس واضح تر بفرستم من دندان عقلم را كشيدم دندان بغلش را هم پر كردم.همان شب لكه سفير روي لثم ضاهر شد دكتر يك ماه نرفته خيلي نگرانم اينم بگم جراحي دندان عقلم افتضاح بد بود.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام
   ایا با فشار دادن از ان منطقه چرک خارج میشه؟

  2. تصویر کاربر هاني دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش)
   سلام خیر دکتر اصلا چرک نداره.الان مسطح شده.
  3. تصویر کاربر هاني دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش)
   اقای دکتر به نظر شما خطرناک.اخه خود به خود به وجود نیامد بعد کار دندانپزشکی امد😔
  4. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام مجدد
   نه اصلا نمیتونه خطرناک باشه

  5. تصویر کاربر هاني پنجشنبه ۱ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش)
   دکتر جان خدا عمرت بده درمان چیست؟میشه بیام پیشتون لیزر کنم؟
  6. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۳ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام هانی عزیز
   مدتی صبر فرمایین بهد تشریف بیارین جهت معاینه چون اکثر مواقع این گونه از عارضه ها خود کنترل هستن

  7. تصویر کاربر هاني یکشنبه ۴ اسفند ۹۸( 1 ماه پیش)
   دکتر ببخشید آنقدر سوال پرسیدم الان داره دو ماه میشه ایراد نداره ؟خودش خوب میشه؟
  8. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸( 3 هفته پیش)

   جهت آرامش و بررسی بیشتر میتوانید برای معاینه مراجعه نمایید

  9. نمایش سایر 7 پاسخ
 • تصویر کاربر هاني دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دكتر من دومين بار پيام ميدم گفتيد عكس با كيفيت بفرس ممنون ميشم جواب بدين.من دندان عقلم را كشيدم دندان بغلش را پر كردم لكع سفيد همان شب همان طرف لثم زد يك ماه دكتر نميره اخه اين چيه خيلي ميترسم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام
   ایا با فشار دادن از ان منطقه چرک خارج میشه؟

 • تصویر کاربر رُز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خسته نباشید
  متاسفانه برای روکش به دکتری مراجعه کردم که تراش در حد غیر مجاز روی دندان من انجام داد که تقریبا دندونی برام نگذاشت؛ روکشم دو ماه دوام نیاورد و در آمد, باز چسپوند ولی باز بعد سه ماه دراومده!!! به دکتری دیگری مراجعه کردم, ایشون گفتند باید از همون دندون عکس بگیری؛ گفت ریشه سالمه یا باید جراحی افزایش طول تاج انجام بدی پر بشه و روکش مجدد یا دندون بکشی و ایمپلنت کنی!!!حالا با توجه به این ریشه سالمه آیا لزوم به ایمپلنت هست؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام رز عزیز
   اگر امکان جراحی افزایش طول تاج وجود دارد
   حتما انجام بدین چون با این کار معمولا گیر کار بیشتر شده و روکش ثبات بهتری خواهد داشت

 • تصویر کاربر هانی چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دكتر من دندان عقلم را جراحي كردم و دندان بغلش را پر كردم شبش يه چيز سفيد روي لثم زد بعد سه هفته از بين نرفته فقط جمع شده عكس اول و دوم را ميفرستم نظر شما چيه خيلي نگرانم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام، لطفا عکس با کیفیت تری بفرستید

 • تصویر کاربر سلما جمعه ۱۱ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقت بخير
  روكش دندان شماره ٥ بالا همراه با ماده داخل آن درآمده، سوالم اينكه چيكار ميشه كرد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۱ بهمن ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام سلما عزیز
   با پستش در امده در صورتی که دندان زیر نشکسته باشه میشه دوباره چسباند

 • تصویر کاربر سمیرا شنبه ۵ بهمن ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر من چند وقت پیش از شما سوالی پرسیدم راجع به بیماری همسرم و گفتم لب بالاییش هرچند وقت یکبار دچار تورم میشه بدون درد و ترک و خونریزی در انگلیس از لبش نمونه برداری کردن و گفتن گرانولوماتوز دهانی هست. شما جواب منو دادید الان سوال من اینه آیا این یک نوع سرطان هست؟واگر نه امکان بهبودی هست یا خیر یا موقته فقط؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ بهمن ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام سمیرای عزیز
   عارضه های گرانولوماتوز اورو فشال درمان قطعی نداره فقط در مواردی قابل کنترل شدن هست ولی در اغلب موارد درمان قطعی شناخته نشده است
   چون عامل ایجاد کننده اش گمنام می ماند

 • تصویر کاربر میثم شنبه ۵ بهمن ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام و وقت بخیر .دکتر من چند وقتی هس در ناحیه کناره های زبان زیر زبان کندیلوما دارم و مبتلا هستم و در ازمایشی که دادم اچ پی وی ۳۱ ۳۹ در داخل دهان دارم و زیرزبانم متورم شده ...عکسهایی براتون میفرستم میخواستم بدونم درمان میشه ایا؟ و هزینش به چه صورته؟ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ بهمن ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام میثم عزیز
   در دندان پزشکی تخصصی هست به نام تخصص تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان به این تخصص مراجعه نمایین

درحال دریافت اطلاعات

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه را در وب سایت ما به شما ارائه می کنیم. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر