ناهنجاری های مفصل گیجگاهی-فکی

Temporomandibular disorders

اختلالات مفصل تمپورومندیبولار ( TMD ) به طور وسیعی توسط American Association For Dental Research به عنوان گروهی از وضعیت های عضلانی اسکلتی (musculoskeletal ) و‌عضله ای عصبی( neuromascular ) تعریف شده است که مفاصل تمپورومندیبولار ( TMJs ) , عضلات جونده و همه بافت های مرتبط با آن را درگیر می نمایند . درد در ناحیه اطراف گوش شایع ترین تظاهر کلینیکی در این گروه از اختلالات می باشد و TMDs عمده درد دهانی – صورتی غیر دندانی را تشکیل می دهد . TNDs دردناک بوده و عموما ماهیت myogenous ( عضلانی ) یا arthrogenous ( مفصلی ) دارد.

تخمین ها مشخص می کنند که ۵ تا ۱۲ درصد از جمعیت عادی یک یا چند دوره از درد اطراف گوش را تجربه می کنند ، اما فقط در حدود یک سوم این موارد علائمی است که نیازمند توجه پزشکی می باشد . مطالعات چند مرکزی نشان داده اند که TMD یک درد صورتی جداگانه نیست و TMDs مکانیسم های نوروفیزیولوژیک زمینه ای دارند که در بسیاری از وضعیت های درد مزمن شایع می باشند.

اگرچه اتیولوژی ( علت ایجاد یا سبب شناسی ) TMD شناخته شده نیست ، عموما پذیرفته شده است که وضعیت های مختلف ممکن است موجب کاهش ظرفیت سازگاری فیزیولوژیک ارگانیک سیستم جونده گردد و منجر به TMDs شود . بطور مثال می توان به Spasm عضله (گرفتگی ) التهاب ، ضربه ، کاهش یا افزایش اندازه عضله ، در شرایطی که TMDs منشا عضلانی داشته باشد اشاره نمود ، یا جابجایی دیسک ، افزایش یا محدودیت حرکتی دیسک مفصلی ، عفونت دیسک ، شکستگی ، نئوپلاسم ( تومور ) ، لقی مفصل در مواردی که درد منشا مفصلی داشته باشد ، اشاره نمود.

این نوع کلاس بندی ها بدلیل درک محدود ما از اتیولوژی ( علت شناسی موضوع ) و عدم معیار شناسی قابل قبول جهانی برای تعداد بی شماری از وضعیت هایی که به صورت TMDs تظاهر می یابند ، وجود ندارد ، همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است .

همچنان که درک ما در مورد ماهیت پیچیده Biopsychosocial درد مزمن در ۵ دهه گذشته بالا رفته ، فهم ما نیز در مورد TNDs رشد یافته است .

این کشفیات منتهی به تشکیل الگوریتم های تشخیصی و درمانی جدید نه تنها برای بیماران مبتلا به درد دهانی صورتی بلکه همچنین برای میلیون ها نفر که عموما از دردهای مزمن رنج می برند ، شده است.

Orofacial Pain Prospective Evalution and Risk Assessment (OPPERA) این ایده را تصدیق می کند که TMD یک بیماری مولتی فاکتوریال پیچیده شامل عوامل ژنتیک ، فیزیولوژیک و سایکولوژیک می باشد .

علایم کلینیکی ناهنجاری های مفصل گیجگاهی-فکی

TMDs عمدتا در زنان جوان و میان سال دیده می شود اما ممکن است در هر سنی و هر جنسیتی را مبتلا کند . درد اولین محرک برای پی گیری درمان در این افراد است اما محدودیت حرکت فک در حین حرکات فانکشنال ( functional Excursions ) و محدودیت حرکت مفصل با یا بدون صدای مفصلی از شکایات شایع است.

درد معمولا در ناحیه اطراف گوش متمرکز شده اما ممکن است به سمت نواحی گیجگاهی ( تمپورال ) ، پیشانی ( فرونتال ) یا اکسیپیتال ( پس سری ) گسترش یابد . درد ممکن است به صورت سردرد ( cephalalgia ) , صدای زنگ در گوش ( tinnitus ) , درد گوش ( otalgia ) , دندان درد ( odontalgia) یا ترکیبی از این علایم بروز نماید . درد معمولا مرتبط با بافت عضلانی و نرم است تا در خود TMJ , اسپلینت عضله ( splint ) می توان. منجر به انقباضات عضلانی غیر ارادی شود که بوسیله CNS ( سیستم عصبی مرکزی ). القامی گردد ( myospasm ) یا ممکن است موجب التهاب فیبرهای عضلانی شود ( myositis ) .

وجود یک نقطه آغاز گر ( trigger ) برای درد با منشا عضلانی در TMD شایع می باشد . اما بندرت این امر در دیگر اختلالات TMJ دیده می شود .وجه تشخیصی این نقاط ، مناطق با حدود مشخص در عضله می باشد . (نقاط آغاز گر ) مه در برابر لمس ، درد موضعی یا راجعه را ایجاد می کنند ، اگر جه خود این نقاط می توانند منشا یک درد عمیق و پایدار نیز باشند.

در بسیاری از موارد ، بیماران فقط از وجود درد راجعه با خبرند و نقاط اغاز گر درد را نمی شناسند . ماهیت نقاط اغازگر شناخته شده نیست اما به نظر می رسد این نقاط مشابه نواحی کوچکی از میو اسپاسم ( گرفتگی عضلانی ) باشندکه می توانند از طریق ماهیت مزمن خود اثرات تحریک کننده ای بر CNS اعمال نمایند . این افزایش تحریک پذیری ( hyperexcitability ) در CNS علائم کاینیکی hyperalgesia (پاسخ اغراق آمیز به یک محرک دردناک ) و allodynia ( پاسخ دردناک به یک محرک غیر دردناک ) را تولید می نماید که مشخصه وضعیت های درد مزمن می باشد.

اختلالات التهابی غیر ارتریتی ( غیر مفصلی ) TMJبا درد ( pain or ache ) عمیق مداوم مشخص می شود.

درد با لمس یا حرکت مندیبل بویژه جویدن و فشار دادن دندان ها روی هم ( clenching ) در مفصل مبتلا ایجاد می گردد.

هر دو مفصل TMJ ممکن است به طور همزمان یا در زمان های مختلف درگیر شوند .

اختلالات کمپلکس ( چند عامل درگیر شده ) کندیل و مینسک ( meniscus ) اغلب موارد همراه با اختلال عملکرد مفصل ( dysfunction ) می باشد ( arthropathy ) تا اینکه موجب درد مفاصل گردد ( arthralgia ) . جا به جایی دیسک مفصلی در جهات قدامی ، خلفی و mediolateral می تواند اتفاق بیفتد و با انواع صداهای مفصلی و محدودیت باز کردن فک مشخص می شود.

تصور می شود شلی ( laxity ) و طویل شدن لیگامان های مفصلی اصلی ترین فاکتور های شرکت کننده در اختلالات disk-condyle displacement می باشند . مطالعات پیشنهاد می کنند که lubrication ضعیف مفصل و استئوآرتریت در تشکیل اختلالات دیسکی شرکت می کند . اختلال دیسک کندیل شامل جابجایی دیسک همراه با reduction و جابجایی دیسک بدون reduction می باشد . MRI از TMJ complex نشان می دهد که تا ۳۵ ‎٪ از افراد بدون علامت جا به جایی دیسک دارند .

بع نظر میرسد تعداد زیادی از وضعیت های سیستمیک در ایجاد TMDs دخیلند و باید در تشخیص افتراقی درد های صورتی ( اوروفاسیال ) مزمن قرارگیرند .وضعیت های التهابی سبستم اسکلتی عضلانی و اختلالات بافت همبندی با واسطه خود ایمنی ( از قبیل لوپوس اریتماتوزیس ، آرتریت روماتوئید و سیستمیک اسکلروزیس پیشرونده ) به طور شایع همراه با TMDs می باشند. روش های فراوان معمولی و پیشرفته تصویر برداری برای ارزیابی رادیوگرافیک کمپلکس TMJ وجود دارد.

انتخاب تکنیک های تصویر برداری به طور وسیعی به نوع اطلاعاتی که ما از این ارزیابی کمکی نیاز داریم و اینکه چطور این اطلاعات در درمان بیمار تأثیر می گزارد وابسته است .

رادیوگرافی های پانورامیک به صورت روتین به عنوان فیلم های غربال گری برای بیماران مبتلا به درد ناحیه اطراف گوش استفاده می شوند و تفسیر این فیلم ها بر تصمیم ما برای استفاده از تصاویر پیشرفته موثر خواهد بود .

در TMD مرتبط با تخریب یا اختلال داخلی مفصل ، CT یا. MRI تصاویر تشخیصی عالی از TMJ می دهند. تصاویر رادیوگرافیک Transcranial و سفالومتریک هنوز مورد استفاده می شوند اما به طور وسیعی با توموگرافی جایگزین شده اند.

درمان ناهنجاری های مفصل

سیر کلینیکی TMDs به درستی شناخته شده نیست و ما نمی توانیم به طور قابل اعتماد تخمین برنیم که کدامیک از این وضعیت ها به سمت نتایج طولانی مدت با اهمیت تر پیشرفت می نمایند. بدلیل اینکه بسیاری از TMDs ها موقت و خود محدود شونده هستند درمان های قابل برگشت ( reversible ) و محافظه کارانه شامل استراحت ساده یا بی حرکت کردن مفصل ، استفاده از سرما ( که معمولا برای صدمات حاد استفاده می شود ) یا گرما ، و درمان فیزیکی است . داروهای مختلفی هم برای TMD مصرف شده اند که با موفقیت هایی همراه بوده است از قبیل اسپرین ، استامینوفن با یا بدون کدئین ، انواع NSAIDs ها ، متوکاربامول ( به عنوان شل کننده عضلانی ) ، بنزودیازپین ها ، گلوکورتیکوئید ها ( کورتیزون و پردنیزون ) ، اگر چه تعداد کمی از درمان های TMD به صورت controlled و blinded آزمایش شده اند .

پی گیری طولانی مدت تعداد زیادی از بیمارانی که به طور محافظه کارانه درمان شده اند نشان میدهد که ۸۵ تا ۹۰‎٪ موارد کاهش قابل توجه یا کامل علائم را تجربه کرده اند و این کاهش علائم بین ۶ تا ۱۲ ماه بعد از آغاز درمان اتفاق افتاده است. درمان محافظه کارانه زود هنگام نه تنها موجب افزایش رضایت بیمار می شود بلکه منجر به کاهش احتمال ایجاد بیماری مزمن می گردد. بدلیل انکه پیشرفت کلینیکی TMDs قابل اعتماد و اطمینان نیست و نشان دادن موثر بودن درمان های قابل برگشت محافظه کارانه ، به جزدر موارد بسیار شدید از درمان های تهاجمی عموما باید اجتناب شود .

مداخله جراحی ممکن است در موارد ابتلا شدید مفاصل بویژه اختلال داخلی meniscal , جابه جایی ( dislocation ) یا شکستگی کندیل ، انکیلوز و بدشکلی های دژنراتیو یا رشدی تکاملی نیاز شود. معمولاچندین سال قبل از جراحی ، TMD به صورت محافظه کارانه و بدون هیچ تغییری تحت درمان قرار می گیرد .اگر چه جراحی غالبادر درمان وضعیت های دردناک متغیردرگیر کننده TMJ کاربرد دارد مروری بر مقالات مدارک عینی کمی در مورد موثر بودن اکثر روش های جراحی نشان می دهد.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
هزینه ثبت سوال 8000 تومان
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر شادي یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  آيا داروي بيحسی در دندانپزشكی ممكنه باعث حساسيت بشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش)

   سلام بانو شادی
   بله در بعضی موارد ایجاد حساسیت میکنه که شدت آن در افراد مختلف متفاوت است

 • تصویر کاربر سعید دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام جناب دکتر من حدود دو هفته پیش دندونمو عصب کشی کردم ولی پُرش نکردم الان پانسمانش باز شده و درد شدیدی هم داره لثه ام ورم کرده تو این اوضاع تعطیلی باید چکار کنم !؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام سعید عزیز
   سریعا انتی بیوتیک را شروع کنین
   در ضمن یادتون باشه داخل کانال درمان ریشه شده را اگر پر کرده باشن متاسفانه به علت ریحتن پانسمان باید دوباره درمان ریشه یا همان عصب کشی کنن

 • تصویر کاربر اهورا یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام وخسته نباشيد
  آقاي دكتر من چهار عدد دندان هاي جلو رو به علت فاصله داشتن روكش كردم و جنس روكش از زيركونيوم هست و مشكلي كه براي من تو اين چند وقته بوجود آمده اينه كه بعضي از كلمات رو مثل قبلا نميتونم راحت اداركنم و سخت شده واسم ميخواستم بدونم به مرور زمان برطرف ميشه يا نه ، ممنون ميشم بهم جواب بدي چونكه بدجور بهم استرس وارد كرده كه مجبور شدم قرص افسردگي استفاده كنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام اهورای عزیز
   معمولا حرکت زبان برای ادای کلمات بهتر میشه و‌عادت میکنین با وضعیت جدید

 • تصویر کاربر حمید شنبه ۹ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیا می‌شود با چسب prodofix روکش دندان را چسباند
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۹ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام‌حمید عزیز
   این نوع چسب برای دست دندان هست و اصلا امکان چسباندن روکش وجود ندارد

 • تصویر کاربر شجاعی جمعه ۸ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خدمت جنابعالی آقای دکتر من سال هاست زبانم قاچ های زیادی داره هم در وسط هم در کناره زبان، متاسفانه دندون پوسیده دارم که الانم نمیتونم برم دندان پزشک بکشمش
  نگرانم این قاچ های زبان من سرطان زبان میتونه باشه ممنونم از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۸ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام جناب اقای / سرکار خانم شجاعی عزیز
   اگر منظورتون شیار هست و شیارهای عمیق که تقریبا نگرانی نداره و فقط هنگام مسواک کردن
   داخل شیار هارو پاک کرده به ارامی و‌ از دهان شویه استفاده کنید

   در غیر اینصورت یک عکس واضح از زبان خود ارسال کنید تا مطمئن شوید

 • تصویر کاربر گندم چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وخسته نباشید
  اقای دکتر دختری دارم یک سال و۸ ماهه که از بدو تولد روی زبانش لکه های نقشه ای سفید وقرمز داره بردم دکتر اما چیزی نگفتند که نگرانی من رفع شه لطفا راهنمایی ام کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام‌گندم عزبز
   به ظاهر زبان جغرافیایی هست و‌مورد خاصی نیست و‌ نیاز به درمان‌خاصی ندارد

 • تصویر کاربر Rooby چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت جناب اقای دکتر
  دختر ۶ ساله من یکی از دندانهایی پایینیش یه چند وقتی میشد که لق شده بود ، ۵-۶ روز پیش دیدم یه دندان جدید از داخل دهان و پشت اون دندان لق بیرون زده ، انگار از جای طبیعی در نیومده ، با توجه به مساله کرونا هنوز جرات نکردم ببرمش دنداپزشکی. میخواستم ببینید این مساله طبیعیه؟ بخصوص که دخترم و حتی پسر سه سالم هر دو شون از ۱ سال و نیمگی دندانها شون شروع به پوسیدگی و از بین رفتن کرد که دنداپزشک فرمودن به دلیل شیر شبانه بوده
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام روبی عزیز
   درست فرمودن و به وضعیت پوسدگی دندان های فرزندان شما bottle nurse syndrome گفته میشود
   در مورد اینکه دندان طفل شما در وضعیتی هست که هنوز در نیامده ولی دندان دائمی زیرش داره در جای نامناسب در میاد باید بگم که تا حد امکان به مراکز درمانی مراجعه نکنین و‌بهداشت اون قسمت را بیشتر حفظ کنین این وضعیت اورژانسی نیست اگه خیلی دردناک شد یا امکان افتادن در اثر لصی بیش از حد داشت به مراکز درمانی مراجعه نمایین

 • تصویر کاربر شهره شنبه ۲ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام . امروز در هنگام صبحانه خوردن یکی از دندانهای کناری دندان آسیاب بصورت برش عمودی از گوشه شکست.
  با توجه به مورد شیوع کروناو اینکه من در حال حاضر ایران نیستم ودر کشوری که هستم شیوع کرونا نیز شروع شده چگونه فعلا مانع اسیب بیشتر دندان شوم. ضمن اینکه درد ندارم و لبه تیز را هم احساس نمی کنم و دندانم تغییر رنگ هم ندارد
  لطف راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام شهره عزیز
   نه فعلا مشکلی نیست ولی در یک صورت مشکل خواهد شد و اون زمانیست که تکه شکسته شروع به جدا شدن بکنه و مثل یک چاقو بره تو لثه که درد بدی خواهد داشت اگر این حالت نباشه فعلا میشه مدارا کرد

 • تصویر کاربر Sahar چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید. اقای دکتر من دندونم درد میکرد یکی از دوستا گفت قرص امی تریپتیلین بزار رو لثت. بعد که گذاشتم سر شد ولی موقع شستن متوجه شدم که پوست لثمم سوخته با اون دارو . از اون موقع تا حالا کله دندونام بلند شدن درد رفتم پیش دندانپزشک هم میگه کاری برات نمیتونم انجام بدم و مسکن نوشت. دردش خیلی شدید شده یه ساعت درد شدید پنج دقیقه اروم میشه. الانم دارم با اشک این متنو براتون مینویسم. ممنون میشم اگه یه راه بزارید جلوم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام سحر عزیز
   منظورتون متوجه نشدم که دندونام بلند شدن یعنی چی
   لطفا توضیح واضحتر بدین

 • تصویر کاربر راضی چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید..... من بالای دوتا دندان نیش فک بالا استخوان زیر لثه متورم هست. باعث شده لب بالایم به راحتی پایین نیاد.... و اینکه از بیرون نگاه کنی، می بینی بالای لب ی حالت قلمبه ای داره.... و باعث شده زیبایی لب هام به چشم نیاد....به نظر شما من چه درمانی انجام بدم که این حالت از بین بره.... ارتودنسی یا تراش استخوان فک بالای دوتا دندان؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام راضی عزیز
   لطفا یک فوتو گراف با دهان بسته و باز از نمای جلو و نیمرخ مجموعا چهار عکس فوتوگراف ارسال نمایین

 • تصویر کاربر رضا چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  روکش دندانم افتاده و با توجه به بیماری کرونا جرئت رفتن به دندانپزشکی را ندارم .
  میخواستم بدونم که آیا چسب خاصی دارد یا نه و اینکه تا چه مدت میتوان از آن استفاده کرد و چقدر کارایی دارد و بعدا اگر قرار شود به دندانپزشک مراجعه کنم این چسب قابلیت جداسازی را دارد یا خیر؟و چگونه از این چسب استفاده کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام
   با توجه به اینکه احتمال اسیب دیدگی دندان زیر روکش وجود دارد توصیه میکنم به مراکز دندان پزشکی زیر نظر و تایید بهداشت مراجعه کنین و براتون بچسبونن چون سمانی که بتواند روکش را بچسباند و‌جدا نشود وجود ندارد
   و در صورتی که از چسب خاصی استفاده نمایین احتمال جدایی یا اسیب دندان و‌حتی وارد شدن به مسیر تنفسی و‌خفگی وجود دارد

 • تصویر کاربر پانیذ سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید من دندونم خرابه و درد میکنه ، اما توی این وضع کونا کسی قبولم نمیکنه ، مکان زندگیمم در شهرستان پرند هستش ، واقعا من باید چیکار کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام
   با توجه به شرایط موجود از استامینوفن های ساده استفاده کنین و در صورت علائم عفونت از اموکسی سیلین تا شرایط حضور در مطب ها فراهم بشه

 • تصویر کاربر امیر دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام . چند روز است که روکش دندانم کنده شده است و با توجه به تعطیلی مطب های دندانپزشکی نمی دانم چه باید انجام دهم . منون اگر راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام امیر عزیر
   روکش را در یک ظرف تمییز سیو کنین مراکز دندانپزشکی که زیر نظر بهداشت هست در شرایط استریل میتوانند برای شما بچسبانن

 • تصویر کاربر حسن سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل پایین راست شکسته و درد به عصب رسیده و نمی توانم حتی آب با آن سمت بخورم، زیر گلوم متورم شده که این تورم یکم مایل به سمت راست هستش و نگرانم کرده. آیا مشکل از دندان عقلم هست ؟
  موضوع دیگه اینکه نزدیک به 1 سال پیش به صورت ناگهانی مشکل سوت گوش پیدا کردم و هنوز خوب نشده می خواستم بدونم آیا ممکنه دندان عقلم زده باشه به گوشم؟
  دندان پزشکی پیدا کردم که کار انجام میده، آیا با این وضعیت دندانم رو بکشم مشکلی برام پیش نمیاد ؟
  خیلی استرس دارم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   حسن عزیز سلام
   در مورد سوال اول حتما دندان عقل را خارج کنین‌ولی مرکزی باشه که حتما استریل را به حد کمال رعایت کنه
   در مورد سوت گوش نه نمیتونه از دندان عقل باشه

  2. تصویر کاربر حسن دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   درکل آیا دندان میتونه دلیل عامل سوت گوش باشه ؟
  3. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   خیر

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر ساره چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خدمت اقای دکتر ببخشید من زبونم شیار داره تو قسمت وسط وگاها کناره هاش شیار داره الان یهویی زبونمو نگاه کررم یه فرورفتگی یا شیار در قسمت پرزای برگی هست ممکنه شیار اونجا هم باشه ؟؟
  1. تصویر کاربر ساره جمعه ۲۳ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   اقای دکتر اینم عکسشه نمیدونم چرا نمیاد
  2. تصویر کاربر ساره جمعه ۲۳ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   اینم عکسشه
  3. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام ساره عزیز
   ایا در ان قسمت درد و یا خونریزی احتمالی وجود‌دارد؟

    

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
درحال دریافت اطلاعات

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر