تشخیص اضطراب در دندان پزشکی

تشخیص اضطراب و میزان بروز آن از دیدگاه دندان پزشکی

تشخیص اضطراب و میزان بروز از نظر پزشکی :

تشخیص خطر های پزشکی احتمالی یا اضطراب و ترس از درمان های دندانپزشکی اولین قدم در درمان استرس است. با پیروی کامل از معیارهای که قبلا باید آز بیمار گرفته یا توسط خود بیمار شرح داده شد‌ باشد از جمله پرسشنامه مربوط به تاریخچه پزشکی، معاینه وضعیت جسمانی و گرفتن تاریخچه گفتاری می توان احتمال بروز خطر پزشکی را به طور دقیق مشخص نمود. در اغلب موارد، تشخیص اضطراب مشکل است . همان طور که قبلا شرح داده شد، دندانپزشک می تواند با مشاهده عینی و ارتباط گرفتاری با بیمار اطلاعات مهمی در مورد میزان اضطراب بیمار کسب نماید.

مشاوره پزشکی :

مشاوره پزشکی
مشاوره پزشکی

در موارد دیگر دندانپزشک اطمینان ندارد که میزان بروز خطر برای بیمار به چه میزان است، انجام مشاوره با پزشک بیمار ضرورت دارد. نیاری نیست که در مورد تمام بیماران دارای مشکلات پزشکی ، مشاوره انجام شود. با این حال مشاوره پزشکی باید در مواردیکه دندانپزشک در مورد نوع بیماری یا تداخلات احتمالی بین آن بیماری و طرح درمان دندانپزشکی تردید دارد انجام شود. دندانپزشک باید همواره به خاطر داشته باشد که با انجام مشاوره تنها اطلاعات بیشتری در مورد میزان بروز خطر و نوع درمان جایگزین کسب می کند. در نهایت این دندانپزشک است که مسوول درمان و حفظ سلامت بیمار است.

اقدامات پیش درمانی ( Premedication ) :

بیماری از بیماران مضطرب اظهار می کنند که ترس آنها از درمان دندانپزشکی تا آن حد زیاد است که نمی توانند شب قبل از جلسه درمانی بخوابند. این بیماران در روز درمان خسته هستند و میزان تحمل آنها در برابر استرس در طول درمان هم کمتر است. اگر چنین بیماری از نظر پزشکی هم مشکل داشته باشد، خطر تشدید مشکل پزشکی و حاد شدن آن هم افزایش می یابد. در بیماران گروه ASAI ، ( بیماران با ریسک خطر کم از نظر پزشکی ) استرس زیاد باعث کاهش آستانه درد می شود. احتمال آنکه چنین بیماری محرکی را که معمولا ایجاد کننده درد نیست را به صورت محرک دردناک تجربه کند نسبت به بیماری که کاملا استراحت نموده است بیشتر است.

اقدامات پیش درمانی
اقدامات پیش درمانی

بنابراین، دندانپزشک بایدمشخص نماید که آیا اضطراب شدید باعث مختل شدن وضعیت خواب بیمار می شود یا خیر  استفاده از آرامبخش های خوراکی روشی است که دندانپزشک می تواند با استفاده از آن به بیمار کمک کند تا وی بتواند به راحتی بخوابد. دندانپزشک ممکن است که یک داروی ضد اضطراب یا داروی آرامبخش های خوراکی روشی است که دندان پزشک می تواند با استفاده از آن به بیمار کمک کند تا وی بتواند به راحتی بخوابد. دندانپزشک ممکن است یک داروی اضطراب یا داروی آرامبخش – خواب آور مانند تریازولام ( Triaxolam ) ، فلورازپام ( Flurazepam ) ، زلپیدم( Zolpidem ) یا زالپلون ( zaleplon ) تجویز نماید تا بیمار ۱ ساعت قبل از خواب از آن استفاده کند . استفاده مناسب از داروهای خوراکی ضد اضطراب یا آرامبخش- خواب آور روش ایده آلی برای از بین بردن استرس پیشرونده است. سایر داروها مانند دیازپام،اگزازپام ، هیدروکسی زین ، پرومتازین و هم در اطفال و بالغین موثر هستند.استفاده از باربیتورات ها مانند سکوباربیتال ، فنوباربیتال و هگزوباربیتال توصیه نمی شود . ( کلورال هیدرات از سال ۲۰۱۰ در آمریکا عرضه نمی شود ) دوزهای توصیه شده داروهای آرامبخش- خواب آور خوراکی ارائه داده شده است.

با نزدیک شدن زمان جلسه درمان، میزان اضطراب بیمار افزایش می یابد . تجویز داروی مهار کننده دستگاه عصبی مرکزی ( ÇNS) خوراکی حدود یک ساعت قبل از درمان تا آن حد از میزان اضطراب بیمار می کاهد که دیگر فکر انجام درمان دندانپزشکی برای وی ترسناک نخواهد بود. ( بیشتر داروهای مهار کننده دستگاه عصبی مرکزی(CNS) خوراکی باید یک ساعت قبل از آغاز درمان تجویز شوند تا میزان دارو در خون به حد درمانی برسد ) .توصیه می شود این داروها در مطب برای بیمار تجویز شوند تا دوز آنها به درستی تنظیم شود .ولی در مواردی که دندانپزشک آنها را برای استفاده در منزل تجویز می کند ( زیرا حس می کند که ترس شدید بیمار از دندانپزشکی او را از آمدن به مطب دندانپزشکی باز می دارد ) ، باید توصیه نماید که بیمار از انجام رانندگی یا انجام اعمال مکانیکی که احتمال بروز خطر وجود دارد خودداری کند و باید این توصیه را در پرونده ثبت نماید.

برنامه ریزی جلسه درمانی :

برنامه ریزی جلسه درمانی
برنامه ریزی جلسه درمانی

اگر بیماران مضطرب یا بیمارانی که مشکل پزشکی دارند ( از جمله اطفال ) به طور کامل استراحت کرده باشند بهتر می توانند استرس را تحمل کنند.بنابراین معمولا بهترین زمان گذاشتن جلسه درمانی بیمار مضطرب در هنگام بعد از ظهر باشد ، بیمار در تمام مدت روز در مورد جلسه درمان دندانپزشکی فکر می کند و زمان کافی برای نگران شدن خواهد داشت. بیمار مضطرب تر می شود و در نتیجه احتمال بروز واکنش های روانی افزایش می یابد. اگر جلسه درمانی در هنگام صبح باشد بیمار راحت تر درمان را قبول می کند و بیماری که دارای مشکل پزشکی است هم با وضعیتی مشابه مواجه می شود. با افزایش میزان خستگی در طی روز ، میزان توانایی بیمار برای تحمل استرس زیاد بیشتر کاهش می یابد.

اگر زمان جلسه دندانپزشکی در هنگام بعد از ظهر باشد، بیمار مسیر دارای ترافیک را گذرانده باشد و از میزان توانایی وی برای تحمل استرس در حین درمان کاسته شده باشد. اگر جلسه درمانی در ساعات اولیه صبح باشد هم دندانپزشک و هم بیمار در حین انجام درمان راحت تر خواهند بود . همچنین دندانپزشک باید تلاش نماید که درمان بیماری دارای مشکل پزشکی که اضطراب متوسط تا شدید دارند را در اوایل هفته انجام دهد تا‌ اگر پس از پایان درمان عوارضی بروز نمود ، دندانپزشک بتواند بیمار را به طور مرتب مورد معاینه قرار دهد. علاوه بر آن، دندانپزشک باید با چنین بیمارانی در همان روز درمان دندانپزشکی تماس بگیرد و وضعیت آنها را جویا شود . هم بیماران از برقراری چنین تماسهایی بسیار خشنود می شوند و هم احتمال بروز عوارض جانبی پس از درمان به حداقل می رسد.

به حداقل رساندن زمان انتظار :

انتظار در مطب دندان پزشکی

نباید بیمار مضطرب را برای مدت طولانی قبل از آغاز درمان در اتاق انتظار مطب دندانپزشکی در انتظار نگه داشت . تصور بیمار از نحوه انجام درمان اغلب باعث بروز ترس بیشتری نسبت به خود درمان می شود . نشستن و انتظار کشیدن این فرصت را به بیمار می دهد که غوغایی را در مطب دندانپزشکی استنشاق کند و صدا هایی را بشنود. وی چیزهای وحشتناکی را در خیال خود می پروراند که گمان می کند در مطب دندانپزشکی روی خواهد داد. مواردی از بروز تلفات و مرگ و میزان در اتاق انتظار مطب های دندانپزشکی گزارش شده است. حداقل زمان انتظاراهمیت بسیار زیادی برای بیمار مضطرب دارای مشکل پزشکی دارد.

علایم حیاتی (قبل از درمان و پس از درمان) :

دندانپزشک باید قبل از آغاز درمان بر روی بیمار دارای مشکل پزشکی، علایم حیاتی بیمار را کنترل و ثبت نماید ( کادر آموزش دیده می توانند علایم حیاتی را کنترل نمایند) . علایم حیاتی ثبت شده شامل فشار خون ، تعداد ضربان قلب و ریتم آن و تعداد تنفس می باشد. مقایسه این علایم با علایم ابتدایی ثبت شده در جلسه اول ، وضعیت جسمانی بیمار را در هر جلسه درمانی نشان می دهد . ثبت علایم حیاتی به طور اختصاصی در بیماران دارای مشکلات قلبی عروقی انجام می شود ولی این کار باید در تمام بیماران دارای مشکل پزشکی( تمام بیماران گروه ASA IIIو برخی از بیماران گروه ASA II)انجام شود.

آرامبخش در حین انجام درمان :

اگر نیاز به کاهش قابل توجه استرس در حین انجام درمان دندانپزشکی وجود داشته باشد، می توان از روش آرامبخش یا بیهوشی استفاده نمود . روش غیر دارویی شامل آرامبخش گفتاری( iatrosedation) و هیپنوتیزم( Hypnosis ) می باشد در حالیکه آرامبخش های روانی متداول تر شامل آرامبخش خوراکی ، استنشاقی ، داخل عضلانی و داخل وریدی می باشند. از تمام این روش ها برای یک مقصود استفاده می شود: کاهش یا حذف استرس در بیمار هوشیار . اگر از روش های مناسب به طور دقیق استفاده شود ، معمولا این مقصود بدون افزایش احتمال بروز خطر برای تامین می شود ( نحوه استفاده از این روش ها در بیماران دارای مشکلات پزشکی گوناگون در فصول بعدی شرح داده می شود .

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
هزینه ثبت سوال 8000 تومان
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 2 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر شادي یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  آيا داروي بيحسی در دندانپزشكی ممكنه باعث حساسيت بشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷( 1 سال پیش)

   سلام بانو شادی
   بله در بعضی موارد ایجاد حساسیت میکنه که شدت آن در افراد مختلف متفاوت است

 • تصویر کاربر سعید دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام جناب دکتر من حدود دو هفته پیش دندونمو عصب کشی کردم ولی پُرش نکردم الان پانسمانش باز شده و درد شدیدی هم داره لثه ام ورم کرده تو این اوضاع تعطیلی باید چکار کنم !؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام سعید عزیز
   سریعا انتی بیوتیک را شروع کنین
   در ضمن یادتون باشه داخل کانال درمان ریشه شده را اگر پر کرده باشن متاسفانه به علت ریحتن پانسمان باید دوباره درمان ریشه یا همان عصب کشی کنن

 • تصویر کاربر اهورا یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام وخسته نباشيد
  آقاي دكتر من چهار عدد دندان هاي جلو رو به علت فاصله داشتن روكش كردم و جنس روكش از زيركونيوم هست و مشكلي كه براي من تو اين چند وقته بوجود آمده اينه كه بعضي از كلمات رو مثل قبلا نميتونم راحت اداركنم و سخت شده واسم ميخواستم بدونم به مرور زمان برطرف ميشه يا نه ، ممنون ميشم بهم جواب بدي چونكه بدجور بهم استرس وارد كرده كه مجبور شدم قرص افسردگي استفاده كنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام اهورای عزیز
   معمولا حرکت زبان برای ادای کلمات بهتر میشه و‌عادت میکنین با وضعیت جدید

 • تصویر کاربر حمید شنبه ۹ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیا می‌شود با چسب prodofix روکش دندان را چسباند
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۹ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام‌حمید عزیز
   این نوع چسب برای دست دندان هست و اصلا امکان چسباندن روکش وجود ندارد

 • تصویر کاربر شجاعی جمعه ۸ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خدمت جنابعالی آقای دکتر من سال هاست زبانم قاچ های زیادی داره هم در وسط هم در کناره زبان، متاسفانه دندون پوسیده دارم که الانم نمیتونم برم دندان پزشک بکشمش
  نگرانم این قاچ های زبان من سرطان زبان میتونه باشه ممنونم از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۸ فروردین ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام جناب اقای / سرکار خانم شجاعی عزیز
   اگر منظورتون شیار هست و شیارهای عمیق که تقریبا نگرانی نداره و فقط هنگام مسواک کردن
   داخل شیار هارو پاک کرده به ارامی و‌ از دهان شویه استفاده کنید

   در غیر اینصورت یک عکس واضح از زبان خود ارسال کنید تا مطمئن شوید

 • تصویر کاربر گندم چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وخسته نباشید
  اقای دکتر دختری دارم یک سال و۸ ماهه که از بدو تولد روی زبانش لکه های نقشه ای سفید وقرمز داره بردم دکتر اما چیزی نگفتند که نگرانی من رفع شه لطفا راهنمایی ام کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام‌گندم عزبز
   به ظاهر زبان جغرافیایی هست و‌مورد خاصی نیست و‌ نیاز به درمان‌خاصی ندارد

 • تصویر کاربر Rooby چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت جناب اقای دکتر
  دختر ۶ ساله من یکی از دندانهایی پایینیش یه چند وقتی میشد که لق شده بود ، ۵-۶ روز پیش دیدم یه دندان جدید از داخل دهان و پشت اون دندان لق بیرون زده ، انگار از جای طبیعی در نیومده ، با توجه به مساله کرونا هنوز جرات نکردم ببرمش دنداپزشکی. میخواستم ببینید این مساله طبیعیه؟ بخصوص که دخترم و حتی پسر سه سالم هر دو شون از ۱ سال و نیمگی دندانها شون شروع به پوسیدگی و از بین رفتن کرد که دنداپزشک فرمودن به دلیل شیر شبانه بوده
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام روبی عزیز
   درست فرمودن و به وضعیت پوسدگی دندان های فرزندان شما bottle nurse syndrome گفته میشود
   در مورد اینکه دندان طفل شما در وضعیتی هست که هنوز در نیامده ولی دندان دائمی زیرش داره در جای نامناسب در میاد باید بگم که تا حد امکان به مراکز درمانی مراجعه نکنین و‌بهداشت اون قسمت را بیشتر حفظ کنین این وضعیت اورژانسی نیست اگه خیلی دردناک شد یا امکان افتادن در اثر لصی بیش از حد داشت به مراکز درمانی مراجعه نمایین

 • تصویر کاربر شهره شنبه ۲ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام . امروز در هنگام صبحانه خوردن یکی از دندانهای کناری دندان آسیاب بصورت برش عمودی از گوشه شکست.
  با توجه به مورد شیوع کروناو اینکه من در حال حاضر ایران نیستم ودر کشوری که هستم شیوع کرونا نیز شروع شده چگونه فعلا مانع اسیب بیشتر دندان شوم. ضمن اینکه درد ندارم و لبه تیز را هم احساس نمی کنم و دندانم تغییر رنگ هم ندارد
  لطف راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۲ فروردین ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام شهره عزیز
   نه فعلا مشکلی نیست ولی در یک صورت مشکل خواهد شد و اون زمانیست که تکه شکسته شروع به جدا شدن بکنه و مثل یک چاقو بره تو لثه که درد بدی خواهد داشت اگر این حالت نباشه فعلا میشه مدارا کرد

 • تصویر کاربر Sahar چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید. اقای دکتر من دندونم درد میکرد یکی از دوستا گفت قرص امی تریپتیلین بزار رو لثت. بعد که گذاشتم سر شد ولی موقع شستن متوجه شدم که پوست لثمم سوخته با اون دارو . از اون موقع تا حالا کله دندونام بلند شدن درد رفتم پیش دندانپزشک هم میگه کاری برات نمیتونم انجام بدم و مسکن نوشت. دردش خیلی شدید شده یه ساعت درد شدید پنج دقیقه اروم میشه. الانم دارم با اشک این متنو براتون مینویسم. ممنون میشم اگه یه راه بزارید جلوم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام سحر عزیز
   منظورتون متوجه نشدم که دندونام بلند شدن یعنی چی
   لطفا توضیح واضحتر بدین

 • تصویر کاربر راضی چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید..... من بالای دوتا دندان نیش فک بالا استخوان زیر لثه متورم هست. باعث شده لب بالایم به راحتی پایین نیاد.... و اینکه از بیرون نگاه کنی، می بینی بالای لب ی حالت قلمبه ای داره.... و باعث شده زیبایی لب هام به چشم نیاد....به نظر شما من چه درمانی انجام بدم که این حالت از بین بره.... ارتودنسی یا تراش استخوان فک بالای دوتا دندان؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام راضی عزیز
   لطفا یک فوتو گراف با دهان بسته و باز از نمای جلو و نیمرخ مجموعا چهار عکس فوتوگراف ارسال نمایین

 • تصویر کاربر رضا چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  روکش دندانم افتاده و با توجه به بیماری کرونا جرئت رفتن به دندانپزشکی را ندارم .
  میخواستم بدونم که آیا چسب خاصی دارد یا نه و اینکه تا چه مدت میتوان از آن استفاده کرد و چقدر کارایی دارد و بعدا اگر قرار شود به دندانپزشک مراجعه کنم این چسب قابلیت جداسازی را دارد یا خیر؟و چگونه از این چسب استفاده کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام
   با توجه به اینکه احتمال اسیب دیدگی دندان زیر روکش وجود دارد توصیه میکنم به مراکز دندان پزشکی زیر نظر و تایید بهداشت مراجعه کنین و براتون بچسبونن چون سمانی که بتواند روکش را بچسباند و‌جدا نشود وجود ندارد
   و در صورتی که از چسب خاصی استفاده نمایین احتمال جدایی یا اسیب دندان و‌حتی وارد شدن به مسیر تنفسی و‌خفگی وجود دارد

 • تصویر کاربر پانیذ سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید من دندونم خرابه و درد میکنه ، اما توی این وضع کونا کسی قبولم نمیکنه ، مکان زندگیمم در شهرستان پرند هستش ، واقعا من باید چیکار کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام
   با توجه به شرایط موجود از استامینوفن های ساده استفاده کنین و در صورت علائم عفونت از اموکسی سیلین تا شرایط حضور در مطب ها فراهم بشه

 • تصویر کاربر امیر دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام . چند روز است که روکش دندانم کنده شده است و با توجه به تعطیلی مطب های دندانپزشکی نمی دانم چه باید انجام دهم . منون اگر راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام امیر عزیر
   روکش را در یک ظرف تمییز سیو کنین مراکز دندانپزشکی که زیر نظر بهداشت هست در شرایط استریل میتوانند برای شما بچسبانن

 • تصویر کاربر حسن سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل پایین راست شکسته و درد به عصب رسیده و نمی توانم حتی آب با آن سمت بخورم، زیر گلوم متورم شده که این تورم یکم مایل به سمت راست هستش و نگرانم کرده. آیا مشکل از دندان عقلم هست ؟
  موضوع دیگه اینکه نزدیک به 1 سال پیش به صورت ناگهانی مشکل سوت گوش پیدا کردم و هنوز خوب نشده می خواستم بدونم آیا ممکنه دندان عقلم زده باشه به گوشم؟
  دندان پزشکی پیدا کردم که کار انجام میده، آیا با این وضعیت دندانم رو بکشم مشکلی برام پیش نمیاد ؟
  خیلی استرس دارم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   حسن عزیز سلام
   در مورد سوال اول حتما دندان عقل را خارج کنین‌ولی مرکزی باشه که حتما استریل را به حد کمال رعایت کنه
   در مورد سوت گوش نه نمیتونه از دندان عقل باشه

  2. تصویر کاربر حسن دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   درکل آیا دندان میتونه دلیل عامل سوت گوش باشه ؟
  3. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   خیر

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر ساره چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خدمت اقای دکتر ببخشید من زبونم شیار داره تو قسمت وسط وگاها کناره هاش شیار داره الان یهویی زبونمو نگاه کررم یه فرورفتگی یا شیار در قسمت پرزای برگی هست ممکنه شیار اونجا هم باشه ؟؟
  1. تصویر کاربر ساره جمعه ۲۳ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   اقای دکتر اینم عکسشه نمیدونم چرا نمیاد
  2. تصویر کاربر ساره جمعه ۲۳ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)
   اینم عکسشه
  3. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام ساره عزیز
   ایا در ان قسمت درد و یا خونریزی احتمالی وجود‌دارد؟

    

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
درحال دریافت اطلاعات

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر