تشخیص اضطراب در دندان پزشکی

تشخیص اضطراب و میزان بروز آن از دیدگاه دندان پزشکی

تشخیص اضطراب و میزان بروز از نظر پزشکی :

تشخیص خطر های پزشکی احتمالی یا اضطراب و ترس از درمان های دندانپزشکی اولین قدم در درمان استرس است. با پیروی کامل از معیارهای که قبلا باید آز بیمار گرفته یا توسط خود بیمار شرح داده شد‌ باشد از جمله پرسشنامه مربوط به تاریخچه پزشکی، معاینه وضعیت جسمانی و گرفتن تاریخچه گفتاری می توان احتمال بروز خطر پزشکی را به طور دقیق مشخص نمود. در اغلب موارد، تشخیص اضطراب مشکل است . همان طور که قبلا شرح داده شد، دندانپزشک می تواند با مشاهده عینی و ارتباط گرفتاری با بیمار اطلاعات مهمی در مورد میزان اضطراب بیمار کسب نماید.

مشاوره پزشکی :

مشاوره پزشکی
مشاوره پزشکی

در موارد دیگر دندانپزشک اطمینان ندارد که میزان بروز خطر برای بیمار به چه میزان است، انجام مشاوره با پزشک بیمار ضرورت دارد. نیاری نیست که در مورد تمام بیماران دارای مشکلات پزشکی ، مشاوره انجام شود. با این حال مشاوره پزشکی باید در مواردیکه دندانپزشک در مورد نوع بیماری یا تداخلات احتمالی بین آن بیماری و طرح درمان دندانپزشکی تردید دارد انجام شود. دندانپزشک باید همواره به خاطر داشته باشد که با انجام مشاوره تنها اطلاعات بیشتری در مورد میزان بروز خطر و نوع درمان جایگزین کسب می کند. در نهایت این دندانپزشک است که مسوول درمان و حفظ سلامت بیمار است.

اقدامات پیش درمانی ( Premedication ) :

بیماری از بیماران مضطرب اظهار می کنند که ترس آنها از درمان دندانپزشکی تا آن حد زیاد است که نمی توانند شب قبل از جلسه درمانی بخوابند. این بیماران در روز درمان خسته هستند و میزان تحمل آنها در برابر استرس در طول درمان هم کمتر است. اگر چنین بیماری از نظر پزشکی هم مشکل داشته باشد، خطر تشدید مشکل پزشکی و حاد شدن آن هم افزایش می یابد. در بیماران گروه ASAI ، ( بیماران با ریسک خطر کم از نظر پزشکی ) استرس زیاد باعث کاهش آستانه درد می شود. احتمال آنکه چنین بیماری محرکی را که معمولا ایجاد کننده درد نیست را به صورت محرک دردناک تجربه کند نسبت به بیماری که کاملا استراحت نموده است بیشتر است.

اقدامات پیش درمانی
اقدامات پیش درمانی

بنابراین، دندانپزشک بایدمشخص نماید که آیا اضطراب شدید باعث مختل شدن وضعیت خواب بیمار می شود یا خیر  استفاده از آرامبخش های خوراکی روشی است که دندانپزشک می تواند با استفاده از آن به بیمار کمک کند تا وی بتواند به راحتی بخوابد. دندانپزشک ممکن است که یک داروی ضد اضطراب یا داروی آرامبخش های خوراکی روشی است که دندان پزشک می تواند با استفاده از آن به بیمار کمک کند تا وی بتواند به راحتی بخوابد. دندانپزشک ممکن است یک داروی اضطراب یا داروی آرامبخش – خواب آور مانند تریازولام ( Triaxolam ) ، فلورازپام ( Flurazepam ) ، زلپیدم( Zolpidem ) یا زالپلون ( zaleplon ) تجویز نماید تا بیمار ۱ ساعت قبل از خواب از آن استفاده کند . استفاده مناسب از داروهای خوراکی ضد اضطراب یا آرامبخش- خواب آور روش ایده آلی برای از بین بردن استرس پیشرونده است. سایر داروها مانند دیازپام،اگزازپام ، هیدروکسی زین ، پرومتازین و هم در اطفال و بالغین موثر هستند.استفاده از باربیتورات ها مانند سکوباربیتال ، فنوباربیتال و هگزوباربیتال توصیه نمی شود . ( کلورال هیدرات از سال ۲۰۱۰ در آمریکا عرضه نمی شود ) دوزهای توصیه شده داروهای آرامبخش- خواب آور خوراکی ارائه داده شده است.

با نزدیک شدن زمان جلسه درمان، میزان اضطراب بیمار افزایش می یابد . تجویز داروی مهار کننده دستگاه عصبی مرکزی ( ÇNS) خوراکی حدود یک ساعت قبل از درمان تا آن حد از میزان اضطراب بیمار می کاهد که دیگر فکر انجام درمان دندانپزشکی برای وی ترسناک نخواهد بود. ( بیشتر داروهای مهار کننده دستگاه عصبی مرکزی(CNS) خوراکی باید یک ساعت قبل از آغاز درمان تجویز شوند تا میزان دارو در خون به حد درمانی برسد ) .توصیه می شود این داروها در مطب برای بیمار تجویز شوند تا دوز آنها به درستی تنظیم شود .ولی در مواردی که دندانپزشک آنها را برای استفاده در منزل تجویز می کند ( زیرا حس می کند که ترس شدید بیمار از دندانپزشکی او را از آمدن به مطب دندانپزشکی باز می دارد ) ، باید توصیه نماید که بیمار از انجام رانندگی یا انجام اعمال مکانیکی که احتمال بروز خطر وجود دارد خودداری کند و باید این توصیه را در پرونده ثبت نماید.

برنامه ریزی جلسه درمانی :

برنامه ریزی جلسه درمانی
برنامه ریزی جلسه درمانی

اگر بیماران مضطرب یا بیمارانی که مشکل پزشکی دارند ( از جمله اطفال ) به طور کامل استراحت کرده باشند بهتر می توانند استرس را تحمل کنند.بنابراین معمولا بهترین زمان گذاشتن جلسه درمانی بیمار مضطرب در هنگام بعد از ظهر باشد ، بیمار در تمام مدت روز در مورد جلسه درمان دندانپزشکی فکر می کند و زمان کافی برای نگران شدن خواهد داشت. بیمار مضطرب تر می شود و در نتیجه احتمال بروز واکنش های روانی افزایش می یابد. اگر جلسه درمانی در هنگام صبح باشد بیمار راحت تر درمان را قبول می کند و بیماری که دارای مشکل پزشکی است هم با وضعیتی مشابه مواجه می شود. با افزایش میزان خستگی در طی روز ، میزان توانایی بیمار برای تحمل استرس زیاد بیشتر کاهش می یابد.

اگر زمان جلسه دندانپزشکی در هنگام بعد از ظهر باشد، بیمار مسیر دارای ترافیک را گذرانده باشد و از میزان توانایی وی برای تحمل استرس در حین درمان کاسته شده باشد. اگر جلسه درمانی در ساعات اولیه صبح باشد هم دندانپزشک و هم بیمار در حین انجام درمان راحت تر خواهند بود . همچنین دندانپزشک باید تلاش نماید که درمان بیماری دارای مشکل پزشکی که اضطراب متوسط تا شدید دارند را در اوایل هفته انجام دهد تا‌ اگر پس از پایان درمان عوارضی بروز نمود ، دندانپزشک بتواند بیمار را به طور مرتب مورد معاینه قرار دهد. علاوه بر آن، دندانپزشک باید با چنین بیمارانی در همان روز درمان دندانپزشکی تماس بگیرد و وضعیت آنها را جویا شود . هم بیماران از برقراری چنین تماسهایی بسیار خشنود می شوند و هم احتمال بروز عوارض جانبی پس از درمان به حداقل می رسد.

به حداقل رساندن زمان انتظار :

انتظار در مطب دندان پزشکی

نباید بیمار مضطرب را برای مدت طولانی قبل از آغاز درمان در اتاق انتظار مطب دندانپزشکی در انتظار نگه داشت . تصور بیمار از نحوه انجام درمان اغلب باعث بروز ترس بیشتری نسبت به خود درمان می شود . نشستن و انتظار کشیدن این فرصت را به بیمار می دهد که غوغایی را در مطب دندانپزشکی استنشاق کند و صدا هایی را بشنود. وی چیزهای وحشتناکی را در خیال خود می پروراند که گمان می کند در مطب دندانپزشکی روی خواهد داد. مواردی از بروز تلفات و مرگ و میزان در اتاق انتظار مطب های دندانپزشکی گزارش شده است. حداقل زمان انتظاراهمیت بسیار زیادی برای بیمار مضطرب دارای مشکل پزشکی دارد.

علایم حیاتی (قبل از درمان و پس از درمان) :

دندانپزشک باید قبل از آغاز درمان بر روی بیمار دارای مشکل پزشکی، علایم حیاتی بیمار را کنترل و ثبت نماید ( کادر آموزش دیده می توانند علایم حیاتی را کنترل نمایند) . علایم حیاتی ثبت شده شامل فشار خون ، تعداد ضربان قلب و ریتم آن و تعداد تنفس می باشد. مقایسه این علایم با علایم ابتدایی ثبت شده در جلسه اول ، وضعیت جسمانی بیمار را در هر جلسه درمانی نشان می دهد . ثبت علایم حیاتی به طور اختصاصی در بیماران دارای مشکلات قلبی عروقی انجام می شود ولی این کار باید در تمام بیماران دارای مشکل پزشکی( تمام بیماران گروه ASA IIIو برخی از بیماران گروه ASA II)انجام شود.

آرامبخش در حین انجام درمان :

اگر نیاز به کاهش قابل توجه استرس در حین انجام درمان دندانپزشکی وجود داشته باشد، می توان از روش آرامبخش یا بیهوشی استفاده نمود . روش غیر دارویی شامل آرامبخش گفتاری( iatrosedation) و هیپنوتیزم( Hypnosis ) می باشد در حالیکه آرامبخش های روانی متداول تر شامل آرامبخش خوراکی ، استنشاقی ، داخل عضلانی و داخل وریدی می باشند. از تمام این روش ها برای یک مقصود استفاده می شود: کاهش یا حذف استرس در بیمار هوشیار . اگر از روش های مناسب به طور دقیق استفاده شود ، معمولا این مقصود بدون افزایش احتمال بروز خطر برای تامین می شود ( نحوه استفاده از این روش ها در بیماران دارای مشکلات پزشکی گوناگون در فصول بعدی شرح داده می شود .

1 نظر
 1. سحر می گوید

  من همش تو دندانپزشکی با شنیدن صدای اون دستگاه که میگه ویژژژژ اضطراب میگیرم… اصلا به خاطر همونه که چند ساله نرفتم پیش دکتر…کاری میشه کرد؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر مریم پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید
  دختر من 15 ماهشه دو تا دندون پایینش در امده از بالا هم یکی تقریبا یک ماه پیش درامد ار دیروزه کنار همون انگار لثه ورم زیاد کرده و اویزون شده خیلی نگرانم میترسم مراجعه کنم بگن جراحی لازمه لطفا راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام مریم عزیز
   لطفا حتما به دندانپزشک اطفال مراجعه کنید
   احتمالا یک جراحی کوچک مورد نیاز است!

 • تصویر کاربر طناز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام من 30سالمه دندون پروتزی گذاشتم باهاشون خیلی مشکل دارم اول باسقش خیلی اذیتم میکنه میشه برش دارم؟دومین سوالم ی کمی دندونم ترک خرده میشه درستش کرد؟وسوال دیگم اینه که دندون ژله ای بهتره یا معمولی ؟برام شل هستن میشه سفتشون کنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام طناز گرامی
   پروتزهای متحرک واقعا برای بیمار مشکل درست می کنند
   و قسمت سقفی انرا نمیشه برداشت
   بسته به میزان استخوان و لثه شما می توان از انواع ژله ای هم استفاده نمود

 • تصویر کاربر میا دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  برای از بین بردن بوی بد دهان مخصوصا صبح‌ها چه راه حلی جز نخ دندان و مسواک و دهانشویه داریم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام میا عزیز
   باید معاینه بشین
   ببینیم علت بوی بد منشا دهانی دارد یا غیر دهانی

 • تصویر کاربر علی شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم برای چسباندن روکش دندان چقدر بایدهزینه پرداخت کنم؟
  بنده هرجارفتم گفتن نمیکنیم یا هزنیه خیلی بالا
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام علی گرامی
   در صورتی که دندان زیر روکش سالم باشد بسته به تعداد واحد روکش واحدی ۶۰ تا یکصد هزارتومان دریافت میگردد

 • تصویر کاربر ویشکا شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت اقای دکتر
  پسر من ۱۰ ماهه هست و دندان های فک بالایی اش مثل عکس کودک این مقاله روئیده است آیا دندان هایش دارای مشکل هست؟من میترسم دندان هایش به سمت جلو انحراف داشته باشد
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام ویشکای عزیز
   در حال حاضر نگران نباشین و زمان بدین تا وضعیت رویشی ایشون ادامه پیدا کنه الان وقت ارزیابی نیست

 • تصویر کاربر فرشته شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر من میخواهم دندانم را بکشم ولی نمیدانم دیابت دارم یا نه خطری ندارد اگر دیابت داشته باشم ممنون.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام فرشته گرامی
   اگر ریسک وجود دیابت دارین حتما آزمایش بگیرین
   FBS و HBA1c
   این دو مورد را ارزیابی کنین و منو در جریان بزارین

 • تصویر کاربر مجید شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر وقت بخیر

  بنده بمدت دو هفته است که دندان درد گرفتم و همزمان لثه های من هم به خاطر حساسیت متورم شد تا دو روز پیش درد کاهش پیدا کرد ولی سه تا از دندانهای جلوی من بخاطر حساسیت لثه ها لق شدن و این لق شدن رو احساس میکنم ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که چیکار باید انجام بدهم با تشکر و سپاس از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام مجید گرامی
   لق شدن دندان عوامل زیادی داره
   اگر بیماری لثه باشه بسته به تخریب درمان های متفاوتی داره
   برای اینکار با یک پریودنتیست مشورت کنین یا تشریف بیارین مطب من تا مسیر درمان رو هموار کنم

 • تصویر کاربر امیر پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل فک پایین سمت چپ پر کر دم نزدیک به دو هفته است ولی فکم حدود 2 cm باز می شه پیش دکتر معالج رفتم قرص دیازپام 2 ومتو کاربامول داد ولی کماکان به همان حالته غدا تو دهان انداختن مشکل دارم ودرد اولیه در حال جویدن دارم لطفا رهنمای کنید تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام
   چند حالت میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه
   ۱ جای تزریق بی حسی دندان پرشکی
   ۲ عفونت
   احتمال عفونت صفر است
   پس جای تزریق بی حسی که بهش میگن تریسموس ( منطقه را گرم نگه دارین و با حرکات فیزیولوژیک کم کم فک رو باز کنین و از مسکن های NSAID مثل بروفن یا دیکلوفناک هم استفاده کنین)

 • تصویر کاربر Yasin دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام ببخشین میشه یه چسب خوب بهم معرفی کنین
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام یاسین
   در صورتی که در بازار موجود باشه
   چسب یا به عبارت درست سمان
   فوجی سم عالیه
   البته باید بفرمایین برای چه کاری میخواهین تا دقیق بگم

 • تصویر کاربر الهام یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. من سه روز است دندان عقل نهفته م رو جراحی کردم‌ ورم خوابیده ولی دردش همچنان ادامه داره. غیر عادیه؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 5 ماه پیش)

   سلام
   بسته به اینکه‌جراحی چقدر سخت باشه ( دندان عقل نهفته در نسج سخت ) درد و ورم بیشتره)
   تا سه روز و کمی بیشتر هم مورد غیر عادی نیست

 • تصویر کاربر لیلا شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر. ایا بعد از کورتاژ لثه احتمال لق شدن دندان ها وجود دارد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   نه امکان نداره احتمالا دلیل دیگه ای داره
   برای بررسی کاملتر لطفا تصویر رادیوگرافی فکتون را برام ارسال کنین

 • تصویر کاربر شهره چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام ۷ روز است دندان عقل پایین را کشیده ام هرروز دردش بیشتر می شود از امروز هم دندانهای ردیف بالا هم درد می کند در داخل حفره استخوان سفید دیده میشود آیا آن استخوان فک هست؟یا ریشه ی دندان عقل؟درد دندان ها را چکار کنم متشکرم از راهنمایی تان
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام شهره
   در داخل حفره با توجه به مطلبی که فرمودین معمولا دو حالت احتمالش هست یک ریشه دندان که احتمالش کمه دو سفیدی استخوان فک که احتمالش زیاده
   در چنین شرایطی رادیوگرافی فک دقیق مشخص میکنه که واقعا کدام یک از این دو حالت است
   در مورد درد دچار حفره خشک شدین که با دارو خیلی قابل کنترل نیست به دندان پزشک مراجعه کنین و درمان حفره خشک یا dry socket را پیش بگیرن

 • تصویر کاربر سپیده جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. پسرمن ۹ماهشه و از ۱ماه پیش دندون بالایی نیش زده و تا امروز ک کل خط دندون اومده بیرون. ولی از دیروز دور دندون پسرم یک پوست زرد هست. شبیه ی آفته بزرگه. میخاستم بدونم این مسعله طبیعیه یا مشکلی پیش اومده؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام سپیده
   آیا این پوسته با درد است یا خیر
   ترشح دارد؟
   در صورت اینکه علائم بالا را ندارد لطفا با گاز استریل رعایت بهداشت را برای کودکان به جا اورین

 • تصویر کاربر مرضیه پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیااگرخودمان روکش را بچسبانیم عفونت ایجاد نمیشود؟چراروکش دندان ایمپلنتی که موقت چسبانده شده مدام بیرون میاید؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   یادتون باشه روکش توسط سمان چسبانده می‌شود نه توسط چسب
   پس با چسباندن شما روکش آسیب می بیند
   در ضمن احتمال میدم گیره زیره روکش کم باشد که مدام جدا می‌شود

 • تصویر کاربر Ella جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام...من الان پنج يا شش ماهه فكم گير ميكنه دردم ميكنه گوش دردم تازگيا بهش اضافه شده...دكتر رفتم اصلا فايده نداشته...چيكار كنم?توگوگلم فقط يا نوشته حوله گرم بذار يا برو دكتر...ك هيچكدوم فايده نداره...
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   چند سالتون هست ؟
   آیا سابقه ورزش
   ضربه تصادف تو صورت دارین ؟

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر