روش مسواک زدن بس – bass

این تکنیک یکی از بهترین تکنیک ها ی بداشن دندانی موجود است چون هم کارکرد با این تکنیک ساده است و هم نتیجه بهداشتی آن فوق العاده است . به همین جهت این تکنیک رو به جهت کیفیت رعایت بهداشت و سادگی اجرا من به شما معرفی میکنم.

مسواک زدن به روش Bass :

سر یک مسواک نرم را موازی با پلاژن اکلوزال قرار دهید، به نحوی که سر مسواک ۳ تا ۴ دندان را پوشش دهد. از دیستالی ترین دندان در قوس که شروع کنید. الیاف مسواک را در مارژین لثه قرار داده و یک زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان ها برقرار کنید. یک فشار آرام لرزشی با استفاده از حرکات کوتاه عقب و جلو بدون جابه جا کردن نوک الیاف مسواک وارد نمایید . این حرکت نوک الیاف را به داخل نواحی سالکوس لثه ای و همچنین تا حدودی به داخل امبرژورهای اینترپروگزیمال هل می دهد . این فشار باید تولید یک سفید محسوس در لثه نماید.

روش صحیح مسواک زدن به روش Bass
روش صحیح مسواک زدن به روش Bass

حدودا ۲۰ حرکت در همین وضعیت انجام دهید. این حرکت مکرر سطوح دندانی را با تمرکز بر روی ۱/۳ اپیکالی تاج های کلینیکی، سالکوس های لثه ای و تا جایی از سطوح پروگزیمال که الیاف می تواند به آن برسند ، تمیز می نماید. مسواک را برداشته و به طرف دندان های مجاور حرکت داده و برای ۳ تا ۴ دندان بعدی تکرار کنید. این کار را در تمام قوس فکی ادامه داده و در هر بار تقریبا ۳ دندان را مسواک بزنید و سپس از همین روش برای مسواک زدن سطوح لینگوال استفاده نمایید. پس از تکمیل قوس فک بالا ، مسواک را به طرف فک پایین حرکت دهید تا به همین روش تمام دندان ها مسواک زده شوند.

برای کمک به دستیابی به سطح لینگوال دندان های قدامی ، در مواقعی که به نظر می رسد مسواک بزرگ باشد ، آن را به صورت عمودی قرار دهید. انتهای مسواک را در نواحی شیار لثه ای و سطوح پروگزیمال با یک زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان ها فشار داده و با حرکات کوتاه لرزشی و متعدد مسواک بزنید .

الیاف را به طور محکمی در حفرات ( Pits) و شیار های ( fissures ) سطوح اکلوزال فشار داده و با حدود ۲۰ حرکت کوتاه عقب و جلو دندان ها را مسواک نمایید تا این که همه دندان های خلفی در هر ۴ کوادرانت تمیز شوند . انجام تکنیک بس نیاز به حوصله و قرار دادن مسواک در بسیاری از موقعیت های مختلف دارد تا تمام دندان ها را تحت پوشش قرار دهد . بیماران نیازمند آمرزش جهت استفاده از مسواک می باشند تا برداشت پلاک مطلوب حاصل گردد.

روش bass امتیازات خاصی نسبت به سایر تکنیک ها دارد که در ذیل آمده است :

  1. تسلط بر حرکات کوتاه عقب و جلو آسان می باشد چون حرکت ساده ای است که بیشتر بیمارانی که از تکنیک مالشی( scrub) استفاده می کنند با آن آشنا هستند.
  2. این روش بر روی تمیز کردن قسمت های سرویکال و اینترپروگزیمال دندان ها که پلاک میکروبی بیشتری تمایل برای تجمع در آن نواحی دارد ، تاکید می کند.

تکنیک بس ، روش موثری بوده و می تواند برای هر بیماری با درگیری پریودنتال یا بدون آن توصیه گردد.

۴.۲/۵ - (۱۴ امتیاز)
۴.۶/۵ - (۸ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم