تکنیک مسواک زدن به روش چارترز

روش صحیح مسواک زدن با تکنیک چارتر

روش های زیادی برای مسواک زدن شرح داده شده و در مورد کارایی و تاثیر آنها تبلیغ شده است . این روش ها را می توان بر اساس الگوی حرکت بهنگام مسواک زدن طبقه بندی کرد .

چرخشی ( roll) : روش چرخشی (roll) یا تکنیک modified stillman

لرزشی ( vibrator ) : تکنیک های stillman , charters یا bass

دورانی ( circular ) : تکنیک fones

عمودی : تکنیک Leonard

افقی : تکنیک scrub

مطالعات کنترل شده ای که میزان تأثیر متداول ترین تکنیک های مسواک کردن را ارزیابی می کنند هیچ برتری واضحی را در مورد هیچ یک از روش ها نشان نداده اند . تکنیک مالزی (scrub) شاید  راحت ترین و شایع ترین روش مسواک زدن باشد. به  بیماران پریودنتال (بیمارانی با مشکلات لثه ای و بیماری های التهابی لثه ای )  تکنیک مسواک زدن سالکولار که از حرکت لرزشی ( vibratory ) برای افزایش دسترسی به نواحی لثه ای استفاده می کند بیشتر از همه روش ها آموزش داده می شود . به نظر می رسد که تکنیک چرخشی ( roll ) کم اثر ترین روش باشد ، شاید به این خاطر که این روش تنها تولید فشار متناوب به دندان می کند در حالی که تکنیک سالکولتر و مالزی ( scrub ) نیروهای مداوم وارد می کند.

هدف از مسواک زدن  این است که هر چه بیشتر پلاک را از سطوح قابل دسترسی دندان برداریم . بهترین روش مسواک زدن برای هر بیمار بهنگام تدوین یک برنامه کنترل پلاک کامل و اختصاصی برای هر فرد تعیین می گردد .در این مقاله سعی بر این شده یکی از بهترین روش های مسواک کردن دندان ها و کنترل بهداشت لثه به شما بزرگواران ارائه گردد .

روش چارترز (charters)

این روش نیازمند قرار دادن یک مسواک از نوع نرم یا متوسط با الیاف متعدد بر روی دندان ها است به نحوی که الیاف آن با یک زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان ها به طرف تاج ( در جهت کرونالی یا همان تاجی ) قرار گیرند . سطوح جانبی الیاف مسواک باید بروی لثه حمیده شده و از یک حرکت لرزشی عقب و جلو برای مسواک زدن استفاده گردد.

این تکنیک ابداع شد تا لثه را به آرامی ماساژ دهد بنابراین نوک آلیاف مسواک نباید بر روی لثه کشیده شود. نوک الیاف  باید در حفرات ( pits با همان شیار های نقطه ای روی سطح دندان ) یا شیارها (fissures) قرار گرفته و حرکت های عقب جلوی کوتاه باید برای تمییز کردن سطوح اکلوزال ( سطوح مونده دندانی ) استفاده گردد. این روش باید به صورت منظم تکرار گردد تا وقتی که همه سطوح تمییز گردد.

روش صحیح مسواک زدن به روش چارتر
روش صحیح مسواک زدن به روش چارتر

روش چارتر با توجه به ماهیت مسواک زدن و ماهیت تکنیکی خود باعث برداشت آرام پلاک های دندانی می شود. جالب است که می توان از این تکنیک به جهت رعایت بهداشت در نواحی که تحت درمان جراحی های پریودنتال قرار گرفته اند ( جراحی های با منشا لثه و الیاف و استخوان حمایت کننده دندان ) و کمک به التیام  در نواحی زخم های در حال ترمیم بعد از جراحی پریودنتال استفاده نمود.

لازم به ذکر است این تکنیک از نوع روش های رعایت کنترل بهداشت لرزشی بوده که با توجه به سهولت اجرایی تکنیکی یکی از سه تکنیک عالی و متداولی است که دکتر دندان پزشک به بیمار خود توصیه می کنند.

۴.۶/۵ - (۱۸ امتیاز)
۴.۶/۵ - (۸ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم