کاهش جریان خون بافتی بعد از تزریق ژل

ایسکمی بافتی بعد از تزریق ژل

تزریق فیلرها  (یا به عبارتی همان ژل ها) در سال های اخیر با توجه به پیشرفت علم پزشکی ( چه در زمینه تولید مواد و چه در زمینه توسعه علم پزشکی ) جهت زیبایی و رفع نواقص ناشی از پیری و کهولت سن ، در ذهن بیماران گرامی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.  الزاما به مانند بقیه علوم تخصصی،  چه درمانی و چه زیبایی جهت رسیدن به بهترین نتیجه باید یک سری اصول را به طور کامل اجرا نمود. این اصول شامل دو دسته به ظاهر مجزا ولی در عمل کاملا به هم وابسته می باشد.

یک :

بررسی وضعیت سیستمیک بیمار بررسی بیمار های زمینه ای که بیمار به آن مبتلا می باشد و می تواند در طرح درمان نتیجه حاصله تاثیر گذار باشد.

دو :

بررسی موضعی ناحیه که قرار است فیلر ها در آنجا تخلیه شوند یا تزریق فیلر در آنجا صورت گیرد.( به عبارتی فاکتور موضعی ناحیه )  در اصل با در نظر گرفتن هر دو فاکتور سیستمیک و موضعی یک پزشک حاذق قادر خواهد بود درمان مناسب و درخور شرایط بیمار را انجام دهد.  در بعضی از موارد حتی با در نظر گرفتن و هر دو فاکتور  بیمار گرامی دستخوش عوارض ناخواسته ناشی از تزریق فیلر میگردد. این عوارض ناخواسته به دو گروه آنی( بلافاصله پس از تزریق فیلر ) یا همان عوارض کوتاه مدت و عوارض تاخیری ( مدت پس از تزریق فیلر ) یا همان بلند مدت تقسیم میگردد.

یکی از این  عوارض آنی ( تقریبا بلافاصله بعد از تزریق ژل ها ایسکمی بافتی ( tissue ischemia) می باشد ، ایسکمی بافتی ( نرسیدن خون و اکسیژن به بافت) در اصل یک نوع کاهش جریان خون به بافت مورد نظر ( ناحیه ای که تزریق ژل شده ) می باشد. این وضعیت بالقوه خطرناک در صورت ادامه دار بودن می تواند منجر به مرگ بافتی در منطقه مورد تزریق گردد.

جریان خون  کاهش یافته در منطقه تحت درمان با فیلر متعاقب تزریق بیش از حد ژل در منطقه مورد نظر و یا تزریق به صورت مستقیم در داخل عروق آن منطقه ، قابل بررسی و مشاهده خواهد بود.

ایسکمی ( کاهش جریان خون بافتی ) معمولا به صورت  الگوی شبکه ای بنفش رنگ  و یا یک آزردگی سفید رنگ در منطقه مورد تزریق فیلر خود را نشان خواهد داد. درد در این منطقه فاکتور قابل اعتمادی نیست چرا که در بعضی مورارد بیماران گزارش درد را از خود بروز می‌دهند و در بعضی موارد دردی ندارند.  ایسکمی میتواند بلافاصله پس آز تزریق  فیلر ( ژل ) یا حدودا تا شش ساعت پس از تزریق  فیلر ( ژل ) در منطقه تحت درمان  قابل مشاهده باشد.

چهار منطقه با ریسک بالای ایجاد ایسکمی (کاهش جریان خون بافتی) در صورت افراد وجود دارد هر چند ایسکمی در هر نقطه صورت قابل ایجاد می باشد.

این نقاط عبارتند از :

فضاهای تزریق ژل و فیلر در صورت
فضاهای تزریق ژل و فیلر در صورت
  • ۱- فضای بین دو تاج ابرو ، Glabella

که متعاقب تزریق بیش از حد فیلر و فشار فیلر ( ژل ) بروی شریان فوق چشمی (Supra orbital artery)  ایجاد میگردد. و چون در این قسمت عروق کولترال ( عروق جانبی و کمکی ) خیلی محدودی وجود ندارد ، جریان عروق   خونی  در این منطقه دچار آسیب جدی خواهد گشت . کوری  در اثر امبولی شریان شبکیه متعاقب تزریق فیلر از موارد نادری است که گزارش شده است.

  • ۲- پره بینی ، Nasal ala

نوک و پره بینی ابتدا توسط شاخه کوچک عروقی به نام lateral nasal artery تغذیه میگردد ، مرگ بافتی در این ناحیه ( پره بینی ) آزرده موارد شایع تر درمان با فیلر ها می باشد.

  • ۳- خط ماریونت فوقانی ، Superior marionette line

این منطقه دارای ریسک ایجاد ایسکمی ( مرگ بافتی ) در اثر تزریق فیلر می باشد

  • ۴- لب ها ، Body of the lips

شریان لبی (labial arteries) که در عمق مخاط لبی قرار گرفته دارای ریسک تزریق ژل در داخل شریان مذکور می باشد.

 

۴.۱/۵ - (۷ امتیاز)
۴.۷/۵ - (۹ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم