تزریق ژل و کراتواکانتوما (از عوارض ناخواسته)

Keratoacanthoma

تزریق فیبرها (یا به عبارتی همان ژل ها ) در سال های اخیر با توجه به پیشرفت علم پزشکی ( چه در زمینه تولیدمواد و چه در زمینه توسعه علم پزشکی ) جهت زیبایی ورفه نواقص بافتی ناشی از آسیب های بافتی ، پارگی ، تصادفات و سوختگی ….. و کاهش اثرات ناشی از پیری و کهولت سن ، در ذهن بیماران گرامی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. الزاما به مانند بقیه علوم تخصصی ، چه درمانی و چه زیبایی جهت رسیدن به بهترین نتیجه باید یک سری اصول را به طور کامل اجرا نمود. این اصول شامل دو دسته به ظاهر مجزا ولی در عمل کاملا به هم وابسته می باشد.

یک:

بررسی وضعیت سیستمیک بیمار بررسی  بیماری های زمینه ای که بیمار به آن مبتلا می باشد و می تواند در طرح درمان نتیجه حاصله تاثیر گذار باشد

دو:

بررسی موضعی ناحیه  که قرار است فیبرها در آنجا تخلیه شوند یا تزریق فیلر در  آنجا صورت گیرد ( به عبارتی فاکتور موضعی ناحیه ) پر در اصل با در نظر گرفتن هردو فاکتور سیستمیک و موضعی یک پزشک حاذق قادر خواهد بود درمان مناسب و در خور شرایط بیمار را انجام دهد . در بعضی از موارد حتی با در نظر گرفتن و هر دو فاکتور بیمار گرامی دستخوش عوارض ناخواسته ناشی از تزریق فیلر میگردد.

تزریق ژل و کراتواکانتوما
تزریق ژل و کراتواکانتوما

این عوارض ناخواسته به دو گروه آنی ( بلافاصله پس از تزریق فیلر ) یا همان عوارض کوتاه مدت و عوارض تاخیری ( مدتی پس از تزریق فیلر ) یا همان بلند مدت تقسیم میگردد. تزریق فیلر در سال های اخیر با توجه به پیشرفت پزشکی ( چه در زمینه تولید مواد و چه در زمینه علم پزشکی ) جهت زیبایی و رفع نواقص بافتی ناشی از ضربه پارگی و تصادف و سوختگی ..‌‌.‌و کاهش اثرات ناشی از پیری و کهولت سن  ، در ذهن بیماران گرامی جایگاه  ویژه ای را به خود اختصاص داده است . الزاما به مانند بقیه علوم تخصصی ، چه زیبایی و چه درمانی جهت رسیدن به بهترین نتیجه باید یک سری اصول را به طور کامل اجرا نمود.

یکی از این موارد ناخواسته و خوشبختانه نادر کراتواکانتوماز ها هستند، که در علم تخصصی پوست و‌زیبایی به عنوان تومورهای خوش خیم سلول های اپی تلیالی شناخته شده و در گزارشات علمی به عنوان یک پاسخ بافتی متعاقب تزریق فیلرها ( یا همان ژل ها) پوستی ، گذارش گردید است.در هنگام مشاهده چنین عارضه ای پر اثر پاسخ بافتی به تزریق فیلرها باید به سرعت طرح درمانی ویژه ای یا در صورت عدم‌توانایی در کنترل عارضه ، مشاوره با دیگر همکاران  قویا توصیه می گردد.

با توجه به اینکه این عارضه  ظرف مدت زمانی نسبتا کوتاه قادر خواهد بود رشد وسیعی داشته باشد ، درمان هرچه سریعتر این عارضه توصیه جدی خواهد بود .چرا که  درقسمتهای عمقی این عارضه مرگ سلولی اتفاق خواهد افتاد که بعد ها در صورت کنترل و درمان این وضعیت آسیب های بافتی ناشی از این مرگ سلولی معضل بعدی بیمار و پزشک خواهد بودو حتی در بعضی گزارشات قابلیت تبدیل شدن این تومور خوش خیم به یک تومور با وضعیت بدخیم به نام اسکوامول سل کارسینوما قابل نقد و بررسی می باشد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
۴.۶/۵ - (۸ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم