جابجایی دندان ناشی از ضربه

تقریبا همه کودکان زمین می خورند و دندان هایی که در این سنین در حال شکل گرفتن هستند مورد  ضربه قرار می گیرند . گاهی اوقات ضربه به حدی شدید است که سبب افتادن ویا جابجایی دندان های شیری و دائمی می شود . ترومای (ضربه به دندان ها)  دندانی به سه طریق می تواند سبب مال اکلوژن (بدفرمی و رابطه غلط دندانی) شود:

(۱) آسیب دیدن جوانه دندان دائمی از طریق صدمه به دندان شیری

(۲) دریفت (حرکت جوانه های در حال رشد و تکامل دندانی) دندان های دائمی در پی زود از دست دادن دندان های شیری

(۳) آسیب مستقیم به دندان های دائمی

تروما (ضربه) به یک دندان شیری می تواند جابجایی  دندان دائمی زیرین را سبب گردد. در این صورت دو حالت ممکن است پیش آید : اول این که اگر ترومای در هنگام شکل گیری تاج دندان دائمی وارد شود ، تشکیل مینا دچار اختلال خواهد شد و روی تاج دندان دائمی یک نقیصه ایجاد می شود . دوم این که اگر تروما بعد از تکمیل تاج وارد شود ، ممکن است موجب جابجایی تاج نسبت به ریشه شود. ممکن است تشکیل ریشه متوقف شود و ریشه کوتاه باقی بماند . آنچه بیشتر اتفاق می افتد این است که ریشه به تشکیل خود ادامه می دهد ولی قسمت باقیمانده آن نسبت به تاج ضربه خورده جابجا شود ، زاویه تشکیل می دهد.

این تغییر فرم ریشه ، به نام dilaceration می باشد که به معنی دیستوریشن (بد فرمی ) فرم ریشه می باشد Dilaceration می تواند به علت مداخله مکانیکی در رویش یک دندان باشد ( همانند وجود یک دندان شیری انکیلوز شده( یا همان فک جوش) که ریشه آن تحلیل نرفته باشد ) که باعث انحراف ریشه شود اما معمولا علت آن به ویژه در مورد ثنایاهای دائمی (دندان‌های قدام فک بالا) ،  تراما به دندان شیری است که موجب جابه جایی جوانه دندان های دائمی می شود .اگر میزان انحراف موقعیت ریشه ، زیاد باشد تقریبا رویش تاج در مسیر عادی غیر ممکن است

. در این شرایط اگر انتظار داشته باشیم تاج در مسیر طبیعی بروید ، آپکس از استخوان آلوئول بیرون خواهد آمد . به همین دلیل ممکن است لازم باشد دندانی که به شدت دچار dilaceration شده است ، کشیده شود . در کودکانی که دندان های دائمی به دنبال تراما جابه جا شده اند ، باید هر چه سریع تر به محل اولیه خود برگردانده شوند . یک دندان ضربه خورده را هر چه سریع تر به محل اولیه خود باید باز گرداند . بعد از ترمیم زخم ( که ۲ تا ۳هفته طول می کشد ) ، جابه جا کردن دندان مشکل است و ممکن است دچار انکیلواز شود که در آن صورت جابه جایی آن غیر ممکن می گردد.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر