کلیدهای پیوند استخوان و مواد پیوندی

نکات کلیدی جراحی برای پیوند استخوان در فک

برای رسیدن به اهداف ایده آل ایمپلنت در دنداپزشک بافت نرم و سخت باید از حجم و کیفیت مناسبی برخودار باشد. غالبا آلوئولار پروسس (استخوان فک) بعد از ،از دست دادن دندان متاثر میگردد یا به عبارتی دچار تحلیل میشود،آگمانتاسیون ( پیوند استخوان )  معمولا نشان دهنده نتایج مطلوب بوده مخصوصا در ناحیه ای که زیبایی مهم است . همچنین به موقعیت های فانکشنال (عملکرد) طرح درمان ایمپلنت وابسته است. زیرا اندازه بزرگ ایمپلنت ها باعث کاهش استرس (نیرو) در ناحیه استخوان کرستال(فکین)  و مقاومت بیشتر که باز کردن پیچ ها و شکست در اثر خستگی خواهد شد. به همین خاطر مفهومی از نیاز های بیومکانیکی برای بقای طولانی مدت پروتز و افزایش استفاده از ایمپلنت در رستوریشن های (روکش های)  زیبایی معمولا به اصلاح و بازسازی ریج ( لبه استخوان) قبل از قرار دادن ایمپلنت در رستوریشن های زیبایی معمولا به اصلاح و بازسازی ریج قبل  از قرار دادن ایمپلنت در بیماران نیمه بی دندان یا بی دندانی کامل نیاز است. این موضوع به خصوص در ایمپلنت های قدام ما گزیلا (فک بالا) که برای زیبایی مطلوب ، تکلم و فانکشن(عملکرد)  مهم هستند حقیقت دارد. نتیجتآ روش های درمانی برای افزایش ابعاد استخوان گیرنده برای موفقعیت کامل مخصوصأ در ناحیه پره ماگزیلا (قدام فک بالا) باید مدنظر قرار بگیرد.

تحلیل استخوان در ناحیه فک بالا و پایین :

در نواحی قدامی دهان صفحهٔ کورتیکال لبیالی (قسمت خارجی استخوان) روی دندان های طبیعی نازکتر از صفحهٔ لینگوالی (قسمت زبانی استخوان ) می باشد . بیماری های پریردنتال ( با منشا لثه) ضایعات داخل استخوانی در طرف لینگوالی (قسمت زبانی ) استخوان حمایت کننده ایجاد می کنند در حالی که مهمولأ باعث تخریب کامل صفحهٔ لبیالی ( ناحیه خارجی ) استخوان آلوئول می شوند.همچنین جداشدگی صفحهٔ لبیال  می تواند به دنبال رویش دندان درمان های ارتودنسی ، ترومای پارفانکشنال ، شکستگی عمودی ریشه ، اپیکو اکتومی ( جراحی های مربوط به قطع انتهای ریشه) ، تطابق ضعیف لبه های روکش ، ترمیم های زیر لثه ای و کشیدن دندان ایجاد شود.

تحلیل فک
تحلیل فک

صفحهٔ فشیال استخوان (بیرونی) نیز ابتدا بعد از کشیدن دندان یا بیماری و یا تروما ، resorbe و یا Remodel ( دچار تحلیل و ترمیم بعد از ان )  می شود که این میزان بسیار بیشتر از صفحهٔ لینگوالی استخوان می باشد . در قدام ( ناحیه جلویی فک بالا) ماگزیلا ، استخوان آلوئولار به سرعت پس از ، از دست دادن دندان های طبیعی ترمیم می شود. حتی در صورت حضور استخوان سالم پس از کشیدن دندان . در سال اول ۲۵% کاهش حجم و تا ۴۰% کاهش عرض در سه سال پس از کشیدن وجود دارد . تحلیل بیشتر در قسمت فیشیال دیده می شود ،در صورتی که لبهٔ لینگوالی فقط زمانی که آتروفی ( تحلیل ) پیشرفته تری رخ داده باشد دچار تحلیل می شود. که به دنبال آن یک ریج (ضخامت بیرونی داخلی استخوان فک) قدامی ۸ میلی متری ممکن است به کمتراز ۳ میلی متر ۵ سال بعد از کشیدن دندان تحلیل پیدا کند. سرعت تحلیل استخوان اولیه معمولأ در نواحی خلفی بیشتر از نواحی قدامی است. اگر چه به خاطر اینکه ،  پهنای اولیه ریج خلفی (عقبی) دو برابر قسمت قدامی می باشد، حتی تحلیل استخوان به میزان ۵۰% کافی برای قرار دادن ایمپلنتی به اندازهٔ  ۴mm را به جا می گذارد. به دنبال این تغییرات ابعادی کورتکس لبیالی ( لبه استخوان خارجی) بازسازی شده نسبت به موفقعیت اصلی خود به طرف وسط قرار دارد.

عوارض تحلیل استخوان فک
عوارض تحلیل استخوان فک

برای یک پیوند استخوان موفق که عناصر خاصی نیاز است. پزشک باید شرایط حاضر را بررسی کند و همچنین باید در هر درمانی که انجام می دهد روش پیوند و مواد را تغییر دهد. به عبارت دیگر، پیوند استخوان مانند باز کردن یک گاو صندوق می ماند.  که حداقل ۷ رقم از ۱۱ رقم مختلف را نیاز دارد تا باز شود، اگر فقط ۵ یا شش رقم درست باشد گاو صندوق باز نمی شود. هر چه اعداد استفاده شده برای باز کردن ( صندوق) برای پیوند استخوان موفق بیشتر باشد ، رشد حجم کافی از استخوان برای قرار دادن استخوان نیز بیشتر خواهد شد. کلیدهای پیوند استخوان فاکتور موضی هستند که پیش آگهی درمان را تحت تأثیر قرار می دهند که شامل : عدم حضور غفونت ، وجود بافت نرم ، حفظ فضا ، عدم تحریک پیوند ،RAP regional accelertoy phenomenon ، رگ دار بودن استخوان میزبان ، فاکتورهای رشدی. پروتئن های مورفوژنتیک استخوان (BMPS)، زمان ترمیم ، اندازه و شکل ضایعه و پروتز را نیز می دهد. بسیاری از این کلیدها به هم وابسته هستند. اغلب ، یکی از آنها دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است یک آبشار به قسمت شکست یا موفقیت ایجاد شود. جراح باید تلاش کند تا همهٔ این عناصر را به وجود بیاورد مگراین که فاکتورها در محل آگمنتاسیون استخوان حضور نداشته باشند. مواد پیوندی مثل کلاژن ، استخوان اتوژن , freeze-deried allograft (DFDB) demineralized و کلسیم فسفات نیز از مواد لازم برای پیوند استخوان هستند. هدف این فصل بیان کردن این کلیدها و مواد به عنوان پایه و اساس روش هایی برای پیوند استخوان داخل دهانی در ایمپلنت در دندانپزشک که در این کتاب آورده شده  می باشد.

 • مجموعه نکاتی که باید رعایت گردند شامل :

۱- عدم حضور عفونت

استخوان و مواد پیوندی در شرایط ph نرمال با سرعت های متفاوتی حل می شوند که در حضور عفونت به علت پایین امدن ph درمان پیوند استخوان گزینه درمانی مناسبی نمی باشد

۲- پوشاندن بافت نرم (تکنیک فضای زیر مخاطی) و طراحی فلپ

بستن ابتدایی بافت نرم یک شرایط الزامی برای موفقیت روند پیوند می باشد ، جمع شدن کناره های زخم به صورت اولیه باعت ترمیم بهتر و تشکیل حداقلی کلاژن بافت نرم و جلوگیری از تخریب ان می شود.

۳- نگهداری فضا

نگهداری فضا در محدودهٔ پیوند استخوان مهم تر از پروسه ی تشکیل استخوان است.

۴- عدم تحرک پیوند/ ثبات

یک پیوند با تحرک بیشتر از ۱۵۰ میکرومتر طی ترمیم از استخوان تبعیت نخواهد کرد.

۵- پدیدهٔ تسریع کنندهٔ منطقه ای ( RAP )

یک پاسخ موضعی به یک  محرک مضربوده ومراحلی را توصیف می کند که در آن تشکیل بافت سریعتر از آنچه در بازسازی منطقه ای معمولی اتفاق می افتد است.

۶- عروق خونی استخوان میزبان

عروق خونی تغذیه ای باید مواد غذایی را به پیوند استخوان رسانده تا سلول های پیوند زده شده را زنده نگه دارند.

۷- فاکتورهای رشدی

فاکتورهای رشدی می توانند تشکیل و رمینرالیزاسیون( دوباره رسوب مواد معدنی)  استخوان را انجام دهند، سلول های تمایز نیافته مزانشیمال را وادار به تمایز به سلول های استخوانی نموده و یکسرس واکنش های داخل سلولی را راه می اندازند و ازاد سازی تعدادی از فاکتورهای رشدی استخوان  را فعال کنند.

۸- پروتئین های مورفولوژیک استخوان ( BMP )

پروتئن های مورفولوژیک استخوان از فاکتورهای رشد مجزا می باشند به خاطر اینکه در ماتریکس استخوانی خارج سلولی یافت شده و می توانند باعث تمایز سلول های مزانشیمال کندرو بلاست ها و استئوبلاست ها شوند. اگر چه انها میتوژنیک نیستند.

۹- زمان ترمیم

باید زمان کافی به پیوند داد تا جذب شده و حجم استخوان جدید را تشکیل دهد.

۱۰- اندازه و شکل ضایعه

اندازه ضایعه فاکتور مؤثری در زمان ترمیم و و اسکولاریزاسیون ( عروق رسانی)و انتخاب پروتز ترانزیشنال می باشد.

۱۱- پروتزهای ترانزیشنال ( موقت )

پروتزهای ترانزیشنال که طی ترمیم بافت نرم و بلوغ استخوان استفاده میشوند نقش مهمی در پیوندهای استخوانی ایفا میکنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
برای ادامه پرسش و پاسخ خود فقط از طریق همین سیستم و با همان کد رهگیری اولیه پیگیری نمایید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ضمن عرض ادب و احترام فراوان از شما تشکر میکنم به دلیل ارائه مطالب ارزنده و مفید.
  سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه ساکن شهر کرمان هستم و امکان مراجعه نزد شما دشوار هست با توجه به انواع مختلف از ایمپلنتها چه نوع از ایمپلنت کیفیت بهتری داره و اینکه چجوری متوجه بشم کیفیت ایمپلنت کار شده مناسب هست.
  با تجدید مراتب احترام
  مستدام باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام ،ممنون از این همه لطف.
   برای فهمیدن اینکه چه ایمپلنتی از همه بهتره و یا با شرایط فکی شما مناسبت داره باید به چند موضوع مهم توجه داشت. اول اینکه دکتر محترمی که میخوان این کار رو انجام بدهند آیا برند هستند ؟! چون دکتر خوشنام هستند از کالای با کیفیت استفاده میکنند. دوم کشور تولید کننده است که چه کشوری است، کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا آلمان و سوییس .... معمولا محصولات کیفی تولید می کنند و در ضمن ایمپلنت که قرار است براتون گذاشته بشه آیا دارای نوآوری هست یا نه. در نهایت شرکت های بیوهورایزن آمریکا ، آی تی آی سوییس ، تیکسوس ایتالیا ، تی بی آر فرانسه و آی دی آی فرانسه برند های معروف تولید ایمپلنت هستند. در واقع ایمپلنتهایی خوب در بازار از این شرکت هاست که ما هم از این دست محصولات استفاده میکنیم.
 • تصویر کاربر رضا جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آیا در هنگام مراجعه به مطب ها دندانپزشکی در صورتی که به فشار خون بالا مبتلا هستیم باید دندانپزشک را مطلع سازیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۱۴ مهر ۹۶( 1 سال پیش)
   دادن تاریخچه هر گونه بیماری از جمله بیماری های سیستمیک ( مانند فشار خون بالا ) را باید به اطلاع دندانپزشک خود برسانید تا هنگام درمان با مشکل مواجه نشوید
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام حضور اقای دکتر نمدچی و تشکر از اینکه وقت میگذارید برای بالا بردن اگاهی بیماران.
  سوالم این هست که آیا لیزر بافت سخت برای جراحی دندان عقل نهفته وجود دارد؟ و به کجا باید مراجعه کنم؟ ممنونم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۵ اسفند ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام و درود بر شما، با توجه به اینکه دندان عقل شما نهفته است باید یک رادیوگرافی سه بعدی به نامه کامبیم سی تی اسکن تهیه شود. بدون این عکس به هیچ عنوان جراحی نکنید. در ضمن لیزر بافت سخت هم هست به نام ERbim YAG .... که در واقع برای بافت سخت و جراحی بافت سخت کاربری دارد. بنده نیز عمل لیزر بافت سخت انجام میدهم فقط همانطور که گفتم قبلش باید اسکن سه بعدی بگیرید.
 • تصویر کاربر طليعه سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر پسر من ٨ ماهه هست و ٢ دندان مياني پايين و دودندان مياني بالا رو درآورده ولي الان درمورد دندان كناري بالا متوجه حالت كبودي و تيرگي روي ناحيه ملتهب لثه شدم. آيا اين حالت غيرطبيعي و نشاندهنده بيماري يا كيست هست؟ يا ممكنه خودبخود برطرف بشه
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام این وضعیت با توجه به شرایط سنی کودک شما غیر طبیعی به نظر نمی رسد لطفا برای تشخیص بهتر یک عکس با دوربین گوشی خودتون بگیرید و و از همین طریق ارسال نمایید.
 • تصویر کاربر mohammadreza سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید میخواستم از قیمت روکش های دندان اطلاعاتی داشته باشم (قیمت و امثال آن)
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۹ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام بسته به اینکه چه جنسی باشه قیمت فرق میکنه اگه چینی متصل به فلز باشه ۵۵۰ هزار تومان و اگر تمام سرامیک باشه یا از جنس zirconia باشد، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تصویر کاربر مریم پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید
  دختر من 15 ماهشه دو تا دندون پایینش در امده از بالا هم یکی تقریبا یک ماه پیش درامد ار دیروزه کنار همون انگار لثه ورم زیاد کرده و اویزون شده خیلی نگرانم میترسم مراجعه کنم بگن جراحی لازمه لطفا راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام مریم عزیز
   لطفا حتما به دندانپزشک اطفال مراجعه کنید
   احتمالا یک جراحی کوچک مورد نیاز است!

 • تصویر کاربر طناز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام من 30سالمه دندون پروتزی گذاشتم باهاشون خیلی مشکل دارم اول باسقش خیلی اذیتم میکنه میشه برش دارم؟دومین سوالم ی کمی دندونم ترک خرده میشه درستش کرد؟وسوال دیگم اینه که دندون ژله ای بهتره یا معمولی ؟برام شل هستن میشه سفتشون کنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام طناز گرامی
   پروتزهای متحرک واقعا برای بیمار مشکل درست می کنند
   و قسمت سقفی انرا نمیشه برداشت
   بسته به میزان استخوان و لثه شما می توان از انواع ژله ای هم استفاده نمود

 • تصویر کاربر میا دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  برای از بین بردن بوی بد دهان مخصوصا صبح‌ها چه راه حلی جز نخ دندان و مسواک و دهانشویه داریم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام میا عزیز
   باید معاینه بشین
   ببینیم علت بوی بد منشا دهانی دارد یا غیر دهانی

 • تصویر کاربر علی شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم برای چسباندن روکش دندان چقدر بایدهزینه پرداخت کنم؟
  بنده هرجارفتم گفتن نمیکنیم یا هزنیه خیلی بالا
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام علی گرامی
   در صورتی که دندان زیر روکش سالم باشد بسته به تعداد واحد روکش واحدی ۶۰ تا یکصد هزارتومان دریافت میگردد

 • تصویر کاربر ویشکا شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت اقای دکتر
  پسر من ۱۰ ماهه هست و دندان های فک بالایی اش مثل عکس کودک این مقاله روئیده است آیا دندان هایش دارای مشکل هست؟من میترسم دندان هایش به سمت جلو انحراف داشته باشد
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام ویشکای عزیز
   در حال حاضر نگران نباشین و زمان بدین تا وضعیت رویشی ایشون ادامه پیدا کنه الان وقت ارزیابی نیست

 • تصویر کاربر فرشته شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر من میخواهم دندانم را بکشم ولی نمیدانم دیابت دارم یا نه خطری ندارد اگر دیابت داشته باشم ممنون.
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام فرشته گرامی
   اگر ریسک وجود دیابت دارین حتما آزمایش بگیرین
   FBS و HBA1c
   این دو مورد را ارزیابی کنین و منو در جریان بزارین

 • تصویر کاربر مجید شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر وقت بخیر

  بنده بمدت دو هفته است که دندان درد گرفتم و همزمان لثه های من هم به خاطر حساسیت متورم شد تا دو روز پیش درد کاهش پیدا کرد ولی سه تا از دندانهای جلوی من بخاطر حساسیت لثه ها لق شدن و این لق شدن رو احساس میکنم ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که چیکار باید انجام بدهم با تشکر و سپاس از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام مجید گرامی
   لق شدن دندان عوامل زیادی داره
   اگر بیماری لثه باشه بسته به تخریب درمان های متفاوتی داره
   برای اینکار با یک پریودنتیست مشورت کنین یا تشریف بیارین مطب من تا مسیر درمان رو هموار کنم

 • تصویر کاربر امیر پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دندان عقل فک پایین سمت چپ پر کر دم نزدیک به دو هفته است ولی فکم حدود 2 cm باز می شه پیش دکتر معالج رفتم قرص دیازپام 2 ومتو کاربامول داد ولی کماکان به همان حالته غدا تو دهان انداختن مشکل دارم ودرد اولیه در حال جویدن دارم لطفا رهنمای کنید تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   چند حالت میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه
   ۱ جای تزریق بی حسی دندان پرشکی
   ۲ عفونت
   احتمال عفونت صفر است
   پس جای تزریق بی حسی که بهش میگن تریسموس ( منطقه را گرم نگه دارین و با حرکات فیزیولوژیک کم کم فک رو باز کنین و از مسکن های NSAID مثل بروفن یا دیکلوفناک هم استفاده کنین)

 • تصویر کاربر Yasin دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام ببخشین میشه یه چسب خوب بهم معرفی کنین
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام یاسین
   در صورتی که در بازار موجود باشه
   چسب یا به عبارت درست سمان
   فوجی سم عالیه
   البته باید بفرمایین برای چه کاری میخواهین تا دقیق بگم

 • تصویر کاربر الهام یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. من سه روز است دندان عقل نهفته م رو جراحی کردم‌ ورم خوابیده ولی دردش همچنان ادامه داره. غیر عادیه؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار یکشنبه ۵ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   بسته به اینکه‌جراحی چقدر سخت باشه ( دندان عقل نهفته در نسج سخت ) درد و ورم بیشتره)
   تا سه روز و کمی بیشتر هم مورد غیر عادی نیست

 • تصویر کاربر لیلا شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر. ایا بعد از کورتاژ لثه احتمال لق شدن دندان ها وجود دارد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار شنبه ۴ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   نه امکان نداره احتمالا دلیل دیگه ای داره
   برای بررسی کاملتر لطفا تصویر رادیوگرافی فکتون را برام ارسال کنین

 • تصویر کاربر شهره چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام ۷ روز است دندان عقل پایین را کشیده ام هرروز دردش بیشتر می شود از امروز هم دندانهای ردیف بالا هم درد می کند در داخل حفره استخوان سفید دیده میشود آیا آن استخوان فک هست؟یا ریشه ی دندان عقل؟درد دندان ها را چکار کنم متشکرم از راهنمایی تان
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام شهره
   در داخل حفره با توجه به مطلبی که فرمودین معمولا دو حالت احتمالش هست یک ریشه دندان که احتمالش کمه دو سفیدی استخوان فک که احتمالش زیاده
   در چنین شرایطی رادیوگرافی فک دقیق مشخص میکنه که واقعا کدام یک از این دو حالت است
   در مورد درد دچار حفره خشک شدین که با دارو خیلی قابل کنترل نیست به دندان پزشک مراجعه کنین و درمان حفره خشک یا dry socket را پیش بگیرن

 • تصویر کاربر سپیده جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید. پسرمن ۹ماهشه و از ۱ماه پیش دندون بالایی نیش زده و تا امروز ک کل خط دندون اومده بیرون. ولی از دیروز دور دندون پسرم یک پوست زرد هست. شبیه ی آفته بزرگه. میخاستم بدونم این مسعله طبیعیه یا مشکلی پیش اومده؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام سپیده
   آیا این پوسته با درد است یا خیر
   ترشح دارد؟
   در صورت اینکه علائم بالا را ندارد لطفا با گاز استریل رعایت بهداشت را برای کودکان به جا اورین

 • تصویر کاربر مرضیه پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیااگرخودمان روکش را بچسبانیم عفونت ایجاد نمیشود؟چراروکش دندان ایمپلنتی که موقت چسبانده شده مدام بیرون میاید؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   یادتون باشه روکش توسط سمان چسبانده می‌شود نه توسط چسب
   پس با چسباندن شما روکش آسیب می بیند
   در ضمن احتمال میدم گیره زیره روکش کم باشد که مدام جدا می‌شود

 • تصویر کاربر Ella جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام...من الان پنج يا شش ماهه فكم گير ميكنه دردم ميكنه گوش دردم تازگيا بهش اضافه شده...دكتر رفتم اصلا فايده نداشته...چيكار كنم?توگوگلم فقط يا نوشته حوله گرم بذار يا برو دكتر...ك هيچكدوم فايده نداره...
  1. تصویر کاربر دکتر محمود رضا نمدچی - دکتر مهیار جمعه ۲۶ بهمن ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام
   چند سالتون هست ؟
   آیا سابقه ورزش
   ضربه تصادف تو صورت دارین ؟

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر