ایمپلنت دو مرحله ای یا جراحی های یک مرحله ای؟

ایمپلنت های داخلی استخوانی پیچ دار را به دو صورت می توان در محل خود قرار داد. یا به صورت یک مرحله ای که در آن قسمت کرونال (تاجی) ایمپلنت در حین فرآیند ترمیم از لثه بیرون آمده و آشکار است. و یا به صورت دو مرحله ای که در آن قسمت بالای ایمپلنت به طور کامل در زیر لثه submerged (دفن شده ) قرار می گیرد. در روش جراحی دو مرحله ای جهت آشکار نمودن سر ایمپلنت نیاز به جراحی دوم است.

 

فواید استفاده از روش جراحی یک مرحله ای عبارتند از

  • کنترل نسوج مخاطی – لثه ای اطراف ایمپلنت راحت تر است
  • از آنجا که به جراحی های کمتری نیاز است راحتی بیمار افزایش می یابد و کنترل  مسائل مربوط به زیبایی در بسیاری از موارد راحت تر است

با وجود این در مواردی که در محل قرار گیری ایمپلنت تحلیل استخوان وسیعی رخ داده باشد ،افزایش ارتفاع استخوان ضروری باشد ، دندان های مجاور فاقد استخوان بین دندانی باشد و یا کیفیت استخوان ضعیف باشد ،استفاده از روش های جراحی دو مرحله ای توصیه می گردد.

از آنجایی که هر یک از روش های جراحی یک مرحله ای یا دو مرحله ای ایمپلنت های داخل استخوانی دارای تفاوت های اساسی از نظر نحوه برش های جراحی می باشد هر کدام از این روش هابه صورت جداگانه تشریح می شوند.

در روش جراحی دو مرحله ای ایمپلنت، مرحله اول جراحی پس از بخیه نمودن بافت نرم بر روی ایمپلنت خاتمه می یابد و به این ترتیب ایمپلنت از حفره دهان مجزا باقی می ماند. در فک پایین ایمپلنت ها به مدت ۳تا ۲ ماه به صورت دست نخورده باقی می مانند ولی در فک بالا از آنجایی که به دلیل کمبود استخوان متراکم سرعت ترمیم پایین تر می باشد، ایمپلنت ها به مدت تقریبأ ۶تا ۴ ماه به حالت پوشیده تر باقی می مانند.در طی این مدت استخوان در حال ترمیم به صورت مستقیم در تماس با ایمپلنت  قرار می گیرد و در بعضی موارد بر روی سطح اکلوزال آن رویش نموده و حتی روی ایمپلنت را می پو شاند. در مرحله دوم جراحی ، ایمپلنت مدفون شده ، آشکار گردیده  و یک قطعه تاجی تیتانیومی ( Abutment ) جهت دسترسی به ایمپلنت مدفون شده از طریق حفره دهان ، بر روی ایمپلنت متصل می گردد.سپس جنبه های پروتزی درمان ایمپلنت در پیش روی دندان پزشک که درمان پروتز تاج را انجام خواهد داد قرار می گیرد.

در روش یک مرحله ای جراحی ایمپلنت نیاز به یک مداخله جراحی ثانویه نیست چون پس از انجام اولین جراحی ،ایمپلنت به صورت( نمایان به حفره دهان) اکسپوز شده باقی می ماند سپس همانند روش جراحی دو مرحله ای ، ایمپلنت ها برای دوره مشابهی به صورت دست نخورده و بدون آن که به آنها نیرویی وارد شود ، به حال خود رها می شود.

صرف نظر از شیوه جراحی انجام شده ، ایمپلنت برای ایجاد وضعیت یکپارچگی با استخوان ( Osseointegration) باید در استخوان سالم قرار داده شود و برای آن که از پارد آمدن ضربه به ساختارهای حیاتی جلوگیری شود باید از تکنیکی آسپتیک ( کاملأ استریل  ) و غیر تروماتیک ( جلو‌گیری کردن از بکار بردن نیروهای مخرب بیمورد ) پیروی شود.

۵/۵ - (۸ امتیاز)
۴.۷/۵ - (۹ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم