زبان شیاردار

Fissured tongue

زبان شیار دار عارضه ای نسبتا شایع می باشد.در سطح پشتی زبان شیارهای زیادی وجود دارد که علت آن به طور قطعی مشخص نیست،اما به نظر می رسد که توارث نقش بازرسی را ایفا می کند .وجود طرح چند ژنی یا آتوزومال غالب با نفوذ ناکامل در این نقص امکان پذیر است.همچنین افزایش سن یا عوامل موضعی محیطی ممکن است به ایجاد این ضایعه بیانجامد.

نمای بالینی:

بیماران مبتلا به زبان شیاردار دارای شیارهای متعدد در سطح زبان هستند که دارای عمق ۲-۶میلیمتر می باشند.تنوعات قابل ملاحظه ایی ممکن است دیده شود .در وخیم ترین حالات،شیارهای متعددی کل سطح پشتی راپوشاندهو پاپیلاهای(جوانه های چشایی)زبان را به جزایر مجزای متعددی تقسیم می کند.برخی بیماران دارای شیارهای هستند که اغلب در ناحیه پشتی طرفی زبان واقع است.سایربیماران یک شیار بزرگ مرکزی دارند و شیارهای کوچک تر با زاویه عمودی از آن جدا می شوند .این وضعیت اغلب بدون علامت است،با این وجود برخی بیماران ممکن است از سوزش ضعیف یا درد شکایت کنند.اغلب مطالعات نشان داده اند که شیوع زبان شیار دار در ۲تا ۵ درصد از کل جمعیت است .این وضعیت ممکن است در بچه ها یا بالغین دیده شود اما شیوع و وخامت آن به نظر می رسد که با سن افزایش یابد. در بزخی تحقیقات تمایل بیشتری در جنس مذکر دیده شده است .ارتباط قوی مابین زبان شیار دار و زبان جغرافیایی دیده شده است ودر بسیاری از بیماران هر دو بیماری وجود دارد.زمینه ارثی نیز برای زبان جغرافیایی بیان شده است وژن یا ژنهای مشابهی ممکن است احتمالا به هر دو بیماری مربوط باشند.در حقیقت،حتی پیشنهاد شده است که زبان جغرافیایی ممکن است عامل زبان شیار دار باشد.زبان شیار دار همچنین ممکن است جزئی از سندرم ملکرسون رزنتال باشد.
درمان:
زبان شیاردار یک وضعیت خوش خیم است وهیچ درمان خاصی در آن استفاده نمی شود. بیمار را باید تشویق نمودتا زبان را مسواک بزند،چرا که دبریها و غذا در شیارها گیر افتاده و ممکن است به عنوان منشأ تحریک عمل نماید.یکی از موارد بوی بد دهان گیر کردن مواد غذایی در داخل شیارهای عمیق زبان و یا داخل پرزهای زبانی می باشد ،به همین علت بیمار گرامی هنگام مسواک زدن باید توجه ویژه به چنین وضعیت های عیر طبیعی داشته باشد هر چند که در بعضی موارد به علت سوزش و حساسیت بیش از حد بیمار قادر نخواهد بود داخل شیارهای عمیق زبان را با مسواک تمییز کند،در چنین مواردی استفاده از مسواک برقی و دهان شویه های غیر محرک راهگشا خواهد بود.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر